evenimente_2010
evenimente_2010
17 martie - Lansare Studii de Strategie si Politici SPOS 2009
evenimente_2010
evenimente_2010
3 iunie - conferinta Rolul Parlamentului European in cadrul noilor echilibre institutionale - sustinuta de domnul Alain LAMASSOURE
evenimente_2010
evenimente_2010
30 aprilie - comferinta Politica de coeziune de la Agenda Lisabona la Strategia Europa 2020: noi perspective, invitat special doamna Danuta Hübner
evenimente_2010
evenimente_2010
22 martie - conferinta Aportul multilingvismului si al francofoniei la constructia europeana sustinuta de domnul Jacques TOUBON
evenimente_2010
evenimente_2010
3 martie - conferinţa Noile reglementari financiare in Uniunea Europeana - sustinuta de Domnul Gérard RAMEIX
evenimente_2010
evenimente_2010
9 iunie - conferinta Efectele crizei economico - financiare. Eficienta si solidaritate, invitat special: domnul Jerzy Buzek
evenimente_2010
evenimente_2010
18 iunie - masa rotundă Îmbunătăţirea capacitaţii de programare bugetară pe termen mediu - instrument de menţinere a competitivităţii fiscale
evenimente_2010
evenimente_2010
29 iunie - conferinţa cu tema: Turcia – cheie către viitorul Europei, susţinută de către E.S. domnul Egemen Bağış
evenimente_2010
evenimente_2010
30 septembrie - masa rotundă cu tema Îmbunătăţirea competenţelor profesionale în rândul absolvenţilor şi tinerilor: o şansă pentru viitor
evenimente_2010
evenimente_2010
25 octombrie - conferinţa
evenimente_2010
evenimente_2010
1 noiembrie - Conferinţa Qvorum la sediul IER
evenimente_2010
evenimente_2010
14 iunie - conferinta Romania si Republica Moldova in noul context (geo)politic: oportunitati, provocari, solutii
evenimente_2010
evenimente_2010
19 noiembrie 2010 - Conferinţa: Incluziunea socială a tinerilor pe piața muncii: a fi sau a nu fi - ... ocupaţi?
evenimente_2010
evenimente_2010
6 decembrie - Conferinţa cu tema "Strategii europene pentru ieşirea din criză:experienţa franceză" susţinută de domnul Benoît Coeure
evenimente_2010
evenimente_2010
14 decembrie - Confrinţa aniversară IER "Redefinind Europa" - Sesiune oficială
evenimente_2010
evenimente_2010
14 decembrie - Confrinţa aniversară IER "Redefinind Europa" - Sesiunea 1
evenimente_2010
evenimente_2010
14 decembrie - Confrinţa aniversară IER "Redefinind Europa" - Sesiunea 2
evenimente_2010
evenimente_2010
14 decembrie - Confrinţa aniversară IER "Redefinind Europa" - Jacques Pelkmans
© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus