Formare în afaceri europene

Înregistrarea participanţilor

Înscrierea participanţilor la cursurile deschise prezentate mai jos se face prin înregistrare online. Cursurile la care înregistrarea s-a încheiat  au inactivă opţiunea respectivă.

Înregistrarea este compusă din două părţi: completarea unui Formular de înregistrare online şi a unui Acord din partea conducătorului ierarhic superior al aplicantului. În cazul în care aplicantul este angajat într-o instituţie publică sau angajatorul este cel care plăteşte tarifele aferente cursurilor, Acordul din partea conducătorului ierarhic superior este obligatoriu. 

Formularul de înregistrare se completează şi se transmite online, urmărind indicaţiile disponibile pe prima pagină a formularului de înregistrare.

Formularul privind Acordul conducătorului ierarhic superior se descarcă de pe site - pasul 2 în formularul de înscriere, se completează şi se trimite fie prin e-mail (copie scanată) la responsabilul de curs, fie prin fax la numărul: 021 - 314 26 66.

În cazul în care mai multe persoane de la o instituţie doresc să se înscrie la acelaşi curs, fiecare dintre acestea trebuie să parcurgă individual procedura de înscriere.

Confirmarea participării

Confirmarea participării la curs se face de către responsabilul de curs prin email şi /sau telefon. Completarea grupelor la curs se face respectând ordinea înscrierii.

Anularea înregistrării sau retragerea

Dacă din anumite motive, un participant este nevoit să anuleze înregistrarea, trebuie să facă acest anunţ cu cel mai târziu cu 5 zile înainte de începerea programului.  Lipsa de comunicare cu privire la inabilitatea de a participa împiedică completarea grupei cu alte persoane dornice să participe aflate pe lista de rezervă. Din acest motiv vă rugăm insistent să semnalaţi responsabilului de curs orice situaţie de acest fel.

Pentru mai multe informaţii privind conţinutul şi programul cursurilor deschise, precum şi înscrierea participanţilor, vă rugăm să contactaţi responsabilii de curs.

Date de contact

Institutul European din România

Serviciul Formare în Afaceri Europene

Tel: 021/314 26 96, int. 112, 150

Fax: 021/314 26 66

E-mail: formare@ier.ro

AGENDĂ CURSURI 2020
Denumire program/curs Responsabil curs Tarif
Competenţe pentru traducerea asistată de calculator Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
500 lei
20-22 februarie 2013   înregistrare încheiată
CEDO – Condiţiile de formă şi admisibilitate ale cererilor Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
400 lei
16-17 septembrie 2013   înregistrare încheiată
Managementul riscului în proiecte Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
500 lei
8-10 aprilie 2013   înregistrare încheiată
Managementul eticii și integrității instituționale Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
500 lei
4 - 5 aprilie 2013   înregistrare încheiată
Manager de top Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
500 lei
22-24 mai 2013   înregistrare încheiată
11-13 septembrie 2013   înregistrare încheiată
Expert achiziţii publice Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
850 lei
18 - 22 martie 2013   înregistrare încheiată
Sisteme integrate de gestionare a deşeurilor în contextul legislaţiei europene Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
400 lei
Sistemul normativ al UE Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
gratuit
21-25 octombrie 2013   înregistrare încheiată
Formarea formatorilor de opinie în spaţiul public european Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
500 lei
8-11 iulie 2013   înregistrare
7-10 mai 2013   înregistrare încheiată
Monitorizarea implementării proiectelor asistată de calculator (Microsoft Project) Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
500 lei
26 - 28 iunie 2013   înregistrare încheiată
22 - 24 aprilie 2013   înregistrare încheiată
Competenţe pentru traducerea asistată de calculator Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
500 lei
18 - 20 septembrie 2013   înregistrare încheiată
Politica de mediu a Uniunii Europene Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
400 lei
17-18 octombrie 2013   înregistrare
Formator Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
850 lei
15 - 19 aprilie 2013   înregistrare încheiată
Manager de proiect Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
850 lei
13 - 17 mai 2013   înregistrare încheiată
7 - 11 octombrie 2013   înregistrare
Justiţie şi Afaceri Interne Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
gratuit
10-11 iunie 2013   înregistrare încheiată
Noul Cod Civil – perspective teoretice şi practice Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
500 lei
11 - 13 decembrie 2013   înregistrare
12 - 14 iunie 2013   înregistrare încheiată
Noul Cod al Muncii - aspecte privind insolventa Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
400 lei
3 - 4 septembrie 2013   înregistrare încheiată
Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
850 lei
4 - 8 noiembrie 2013   înregistrare
Specializare in Afaceri Europene Gigi Mihăiţă
gigi.mihaita@ier.ro
gratuit
3-5 iulie 2013   înregistrare încheiată
© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus