Publicaţii IER

Seria de micro-studii (Working Papers) coordonată de IER abordează teme relevante şi adaptate contextului actual, intern şi european.
În acest fel, IER vine în întâmpinarea potenţialilor autori din diferite domenii de activitate, inclusiv a cercetătorilor din centrele universitare şi institutele Academiei, care pot contribui la tratarea unor teme specifice domeniului afacerilor europene. În acest sens, colecţia de micro-studii (Working Papers) le oferă tuturor autorilor şi cercetătorilor interesaţi de problematica europeană posibilitatea de a publica online micro-studii în cadrul colecţiei IER.
Working Papers sprijină schimbul de idei argumentate ştiinţific şi înlesneste diseminarea unor informaţii şi opinii pentru constituirea unei perspective româneşti cu privire la procesele europene.

Îndrumar pentru autori                          

 

 


Lucrarea în format tipărit poate fi achiziţionată direct de la sediul Institutului European din România
Bd. Regina Elisabeta, nr. 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66
sau prin poştă cu plata (preţ plus taxe poştale) prin transfer bancar/depunere numerar la
Trezoreria Sector 3 Bucureşti, în contul RO19TREZ7035009XXX000115, adresând în prealabil
o solicitare la sales@ier.ro

 

Lista Working Papers (ISSN online 1841 - 4281)

 

WP nr. 31Perspective româneşti cu privire la planurile interbelice de creare a unei “Confederaţii dunărene”. Spre o Strategie europeană a Dunării avant la lettre pdf
Autor: Mihai Sebe - decembrie 2011

WP nr. 30: Perspectives of Polish – Romanian Bilateral Cooperation prior to the Polish EU Presidency pdf
Autori: Jan Piekło, Agnes Nicolescu, Gabriel Szekely - iulie 2011

WP nr. 29: Ideea de Europa în România interbelică pdf 
Autor: Mihai Sebe - noiembrie 2010
PRET: 15 lei

WP nr. 28: Iniţiative ale Uniunii Europene în regiunea mediteraneană pdf
Autor: Oana Mocanu - octombrie 2010
PRET: 15 lei

WP nr. 27: Către un model dinamic de radicalizare a terorismului - Towards a dynamic model of terrorist radicalization pdf
Autor: Clara Volintiru - octombrie 2010
PRET: 15 lei

WP nr. 26: Noul concept strategic al NATO – un test pentru relaţiile transatlantice pdf
Autor: Agnes Nicolescu - iulie 2010
PRET: 15 lei

WP nr. 25: Comerţul cu servicii al UE sub impactul globalizării şi al crizei economice pdf
Autori: Agnes Ghibuţiu, Iulia Monica Oehler-Şincai - mai 2010

WP nr. 24: Studiile de impact – instrumente pentru o mai bună reglementare a politicilor publice în Uniunea Europeană pdf
Autori: Gabriela Drăgan, Agnes Nicolescu - decembrie 2009
PRET: 15 lei

WP nr. 23: Politica Europeană de Vecinătate – Noi Iniţiative. Contribuţii ale României pdf
Autor: Oana Mocanu - septembrie 2009
PRET: 15 lei

WP nr. 22: Formularea conceptelor operaţionale ale unei politici de coeziune şi competitivitate pdf
Autori: Valentin Cojanu, Elena Botezatu, Ion Peleanu - august 2009.

WP nr. 21: Rolul dezvoltării urbane în realizarea obiectivelor politicii de coeziune a Uniunii Europene pdf
Autor: Carmen Beatrice Păuna - noiembrie 2007

WP nr. 20: Impactul fondurilor structurale pdf
Autor: Adelina Băleanu - septembrie 2007

WP nr. 19: Paralelism şi convergenţă în politicile contemporane în domeniul concurenţei: modelul european versus modelul american pdf
Autor: Radu Muşetescu - noiembrie 2006

WP nr. 18: Realizarea Uniunii Economice şi Monetare şi necesitatea convergenţei pdf
Autori: Mihai Sebea, Alexandru Ionescu - octombrie 2006

WP nr. 17: Confruntarea UE - SUA privind Dosarul Agricol: O analiză a negocierilor OMC din perspectiva Teoriei Jocurilor pdf
autor: Valentin Cojanu, Irina Ene - septembrie 2006

WP nr. 16: Determinarea competitivităţii agro-alimentare a noilor state membre şi a României pe piaţa UE pdf
Autor: Irina Râmniceanu - decembrie 2005

WP nr. 15: Politica Europeană de Vecinătate: nou cadru pentru europenizare? pdf
Autor: Ioana Mureşan - decembrie 2005

WP nr. 14: Rolul europenizării şi al transferului de politici în configurarea sistemului instituţional de coordonare a problematicii UE la nivelul guvernului central - cazul României pdf
Autor: Florinel Ilie - octombrie 2005

WP nr. 13: Cross-Country Study on External Competitiveness: Romania, Bulgaria, Croatia pdf
Autor: Cristina Checherita - septembrie 2005

WP nr. 12: Dificultăţile ratificării Constituţiei Europene. Un impas pentru proiectul politic european? pdf
autor: Gilda Truica - august 2005

WP nr. 10 - 11: Dezvoltarea rurală şi reforma agriculturii româneşti pdf
Autori: Mihail Dumitru, Dana Diminescu, Valentin Lazea - decembrie 2004

WP nr. 9: Dileme ale europenizării politicii de dezvoltare rurală. Implicaţii pentru România pdf
Autor: Irina Râmniceanu - decembrie 2004

WP nr. 8: Probleme fundamentale ale pieţelor de muncă în contextul extinderii europene - cazul României şi Ungariei pdf
Autor: Mihai Moia - iulie 2004

WP nr. 7: Uniunea Europeană şi ţările candidate din Est: dezvoltare prin transformare sistematică? pdf
Autor: Marius Spiridon - iunie 2004

WP nr. 6: Probleme structurale ale agriculturii româneşti în perspectiva aderării la Uniunea Europeană pdf
Autor: Irina Râmniceanu - ianuarie 2004

WP nr. 5: România şi managementul Instrumentelor Structurale pdf
Autor: Gabriela Drăgan - decembrie 2003

WP nr. 4: Costuri şi beneficii ale aderării la Uniunea Europeană pentru ţările candidate din Europa Centrală şi de Est pdf
Autori: Iulia Zamfirescu; Coordonator: Nicolae Idu

WP nr. 3: Repere şi puncte de vedere referitoare la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene pdf
Autori: Gilda Truica, Elena Geana, Ana-Ilinca Macri

WP nr. 2: Exigenţe europene şi realităţi româneşti (iunie 2001) Dezbatere organizată de Institutul European din România şi Grupul pentru Dialog Social (disponibil la biblioteca IER)

WP nr. 1: Analiză Comparativă a Stadiului Negocierilor în Vederea Aderării la Uniunea Europeană a Statelor Candidate din Europa Centrală si de Est pdf
Autori: Oana Mocanu şi Alina Voicu; Coordonator: Nicolae Idu

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus