Formare în afaceri europene - Proiecte încheiate


Uniunea Economică şi Monetară - 2008

 

Pactul de Creştere şi Stabilitate, zona Euro şi bugetul Uniunii Europene sunt doar câteva dintre temele de interes pentru specialiştii din domeniul economic, mai ales în contextul actualei crize globale. Modul în care construcţia europeană a avansat din punct de vedere economic, inclusiv prin adoptarea monedei Euro constituie aspecte care pot fi aprofundate de specialişti români din zona financiar-economică a căror activitate este influenţată de prevederile comunitare. 

Gravitatea momentului şi a stării de precarietate a economiei globale nu poate fi subestimată. De aceea, pentru a evalua măsurile luate la nivel naţional, comunitar şi internaţional este necesară  înţelegerea mecanismelor existente care guvernează politicile economice şi monetare europene. 

Programul de formare Uniunea economică şi monetară a fost organizat ca urmare a identificării acestui domeniu drept o nevoie de formare în urma analizei dezvoltate de Institutul European din România la sfârşitul anului 2007. Contextul economic mondial demonstrează actualitatea şi acuitatea problemelor economice şi financiare, iar un program de formare axat pe elementele europene ale cooperării economice nu poate fi decât benefic.

 

 
Beneficiari
 

 

Participanţii la programul de formare Uniunea Economică şi Monetară organizată în 2008 au fost, într-o măsură covârşitoare reprezentanţi ai administraţiei centrale: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Cancelaria Primului Ministru – Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative,  Ministerul Afacerilor Externe. Din punctul de vedere al funcţiilor ocupate de participanţi, mulţi dintre aceştia sunt consilieri, experţi, consilieri juridici, directori de programe. 

De asemenea, în continuarea colaborării cu Fundaţia Soros din Republica Moldova şi Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative, la programul de formare au participat şi două persoane din Republica Moldova.

 

 
Obiective
 


Scopul principal al programului de formare a fost oferirea unei pregătiri la nivel avansat în domeniul politicilor economice şi monetare ale Uniunii Europene. Participarea la program presupunea un nivel minimal de cunoştinţe în domeniul afacerilor europene. Arhitectura programului este menită a facilita înţelegerea principalelor trăsături ale politicii monetare şi economice precum şi instrumentele de aplicare.

 
Perioada de desfăşurare
 


Programul de formare Uniunea Economică şi Monetară a fost organizat în premieră absolută de Institutul European din România în perioada 2-3 decembrie 2008. Pentru anul 2009 este programată o altă sesiune de formare.

 
Detalii privind programul şi metoda de lucru
 

 

Structura programului a fost modulară, iar temele abordate în prezentări şi dezbateri s-au înscris între următoarele coordonate:

- piaţa monetar-financiară – concepte, forme, instrumente

- istoricul formării Uniunii Economice şi Monetare

- Pactul de Creştere şi Stabilitate Economică

- rolul mecanismului ratei de schimb în adoptarea monedei Euro

- experienţa statelor membre în adoptarea Euro

Programul de formare a fost susţinut de dr. Mihaela Luţaş, profesor la  Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca - Facultatea de Economie si Gestiunea Afacerilor. Dna dr. Luţas este un specialist în domeniul economic cu o fundamentare academică şi profesională în ţară şi străinătate, fiind autorul a nenumărate studii  şi cărţi în domeniul economic şi al afacerilor europene, fiind profesor asociat şi la universităţi de prestigiu din Italia. 

 

 
Impresiile cursanţilor
 

 

Evaluarea programului de formare de către participanţi s-a făcut prin administrarea unui sondaj de opinie completat cu titlu de anonimat, formularul conţinând atât întrebări în care se acordă calificative pentru nivelul general al cursului şi al modulelor, cât şi întrebări deschise legate de cele mai utile, respectiv redundante trei probleme atacate pe parcursul zilelor de curs. De asemenea, au fost solicitate sugestii şi comentarii adiţionale.

Rezultatele sondajului administrat în rândul cursanţilor cu privire la nivelul general al cursului se înscriu în proporţie de 57% la calificativul excelent şi 37% foarte bine. Printre cele mai utile lucruri identificate de către cursanţi se numără: mecanismul ratei de schimb II, etapele adoptării monedei Euro, mecanismul bancar şi rolul băncilor centrale. 

Criticile aduse programului de formare au vizat neconcordanţa dintre materialele prezentate şi cele din suportul de curs. De asemenea, au existat probleme din punct de vedere administrativ legate de nivelul excesiv de căldură din sala de curs.

Câteva dintre impresiile şi sugestiile cursanţilor:

- condiţii şi organizare foarte bună

- un curs foarte bun cu un formator excelent; simt că am acumulat multe lucruri în aceste 2 zile

- timp insuficient de predare – structura instituţională a UEM, niveluri de decizie, insuficient

- mai multe studii de caz prezentate ar facilita înţelegerea mecanismelor economice şi monetare

- în general cursul a fost foarte bine organizat, însă căldura excesivă a predispus pe anumite perioade de timp la neatenţie

 

 
Organizatori
 

 

Programul Uniunea Economică şi Monetară a fost organizat de Institutul European din România la sediu său din Bucureşti bdul Regina Elisabeta nr.7-9 în sala de conferinţe.

Coordonatorul acestui program a fost Alina Arhire, alina.arhire@ier.ro

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus