Publicaţii IER

Lista studiilor realizate în cadrul proiectului SPOS 2012

 

Sinteze

 • Studiul nr. 1 Perspectivele politicii de migraţie în contextul demografic actual din România pdf 
 • Studiul nr. 2, Coordonarea afacerilor europene la nivel naţional. Mecanisme de colaborare între Guvern şi Parlament în domeniul afacerilor europene. Studiu comparativ în statele membre UE pdf
 • Studiul nr. 3 Taxarea tranzacţiilor financiare şi consecinţele sale asupra creşterii economice, stabilităţii financiare şi finanţelor publice pdf
 • Studiul nr. 4 Perspective şi provocări ale exporturilor româneşti în perioada 2010-2014, prin prisma relaţiilor comerciale bilaterale şi regionale ale Uniunii Europene pdf

 

Lista studiilor realizate în cadrul proiectului SPOS 2011

 

Sinteze

 • Studiul nr. 1 Reforma Politicii Agricole Comune în contextul perspectivei bugetare post-2013 pdf
 • Studiul nr. 2 Adoptarea Pactului Euro Plus: implicaţii asupra politicii fiscale a României pdf
 • Studiul nr. 3 Semestrul European şi asigurarea unei creşteri economice sustenabile prin însănătoşirea finanţelor publice. Lecţii pentru România din perspectiva sustenabilităţii finanţelor publice pdf
 • Studiul nr. 4 Analiza evoluţiilor politicilor sociale în UE în ultimii trei ani – pensii suplimentare/private şi impactul îmbătrânirii populaţiei pdf; Anexe pdf

 

Lista studiilor realizate în cadrul proiectului SPOS 2010

 

 

Sinteze

 • Studiul nr. 1 Tratatul de la Lisabona. Implicaţii asupra instituţiilor şi politicilor româneşti pdf
 • Studiul nr. 2 Noua Strategie europeană pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă (Europa 2020): obiective, instrumente de monitorizare a implementării, resurse instituţionale, recomandări de implementare pdf
 • Studiul nr. 3 România şi strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Proces, implementare şi priorităţi pdf
 • Studiul nr. 4 Potenţialul competitiv al creşterii economice: linii directoare pentru o nouă politică industrială în România pdf

 

Lista studiilor realizate în cadrul proiectului SPOS 2009

 

Sinteze

 • Studiul nr. 1 Finanţe publice: introducerea unui cadru fiscal-bugetar pe termen mediu pdf
 • Studiul nr. 2 Viitorul resurselor proprii ale Comunităţilor Europene, prin prisma implicaţiilor asupra contribuţiei României la bugetul UE pdf
 • Studiul nr. 3 Flexicuritatea şi dialogul social în România – perspective privind implementarea principiilor flexicurităţii în întreprinderile româneşti pdf
 • Studiul nr. 4 Îmbunătăţirea competenţelor profesionale în rândul absolvenţilor şi tinerilor: o şansă pentru viitor pdf
 • Studiul nr. 5 Impactul implementării pachetului energie-schimbări climatice asupra economiei româneşti pdf

 

Lista studiilor realizate în cadrul proiectului SPOS 2008

 

Sinteze

 • Studiul nr. 1 Impactul generat de dinamica cotei de lapte asupra producătorilor agricoli din România în contextul reformei politicii agricole comune pdf
 • Studiul nr. 2 Orientări privind securitatea energetică a României pdf
 • Studiul nr. 3 Regimul juridic al hotărârilor preliminare ale CJCE şi impactul acestora asupra sistemului de drept naţional pdf
 • Studiul nr. 4 Perspective europene de abordare a azilului şi migraţiei pdf

 

Lista studiilor realizate în cadrul proiectului SPOS 2007

 

Sinteze

 • Studiul nr. 1 Scenarii privind evoluţiile comunitare în domeniul competitivităţii, politicii de coeziune şi politicii de dezvoltare regională pdf
 • Studiul nr. 2 Restructurarea sistemului de educaţie din România din perspectiva evoluţiilor de pe piaţa internă şi impactul asupra progresului cercetării pdf
 • Studiul nr. 3 Analiza evoluţiilor şi orientărilor Politicii Agricole Comune dintr-o perspectivă românească pdf
 • Studiul nr. 4 Spre o strategie europeană în Bazinul Mării Negre. Cooperarea teritorială pdf
 • Studiul nr. 5 Tendinţe de armonizare fiscală la nivelul Uniunii Europene. Provocări pentru România pdf
 • Studiul nr. 6 Multilingvism şi dialog intercultural în Uniunea Europeană. O viziune românească pdf
 • Studiul nr. 7 Politica industrială a României în perioada post-aderare pdf
 • Studiul nr. 8 Implementarea Directivei Serviciilor în România - analiza opţiunilor, perspective şi recomandări pdf

 

Lista studiilor realizate în cadrul proiectului SPOS 2006

 

Sinteze

 • Studiul nr. 1 Competitivitatea economiei româneşti - ajustări necesare pentru atingerea obiectivelor Agendei Lisabona pdf
 • Studiul nr. 2 Competitivitatea sectorului serviciilor din România, în perspectiva liberalizării acestora în Uniunea Europeană pdf
 • Studiul nr. 3 Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România pdf
 • Studiul nr. 4 Modelul social european - implicaţii pentru România pdf
 • Studiul nr. 5 Scenarii privind impactul măsurilor de dezvoltare rurală asupra sectorului agricol românesc după aderarea României la Uniunea Europeană pdf
 • Studiul nr. 6 Identificarea zonelor defavorizate din spaţiul rural şi sprijinirea lor după aderarea României la Uniunea Europeană pdf
© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus