Publicaţii IER

Lista studiilor realizate în cadrul proiectului PAIS III


Sinteze

 1. Analiza capacităţii de absorbţie a fondurilor comunitare în România pdf
 2. Impactul liberalizării contului de capital asupra cursului de schimb şi competitivităţii economiei româneşti pdf
 3. Reforma administraţiei publice în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană pdf
 4. Performanţa în contextul agendei Lisabona: experienţe de succes, design instituţional, implicaţii pentru România pdf
 5. România şi Republica Moldova - între politica europeană de vecinătate şi perspectiva extinderii Uniunii Europene pdf
 6. Sectorul agricol în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană: implicaţii asupra sistemului de plăţi pdf
 7. Elemente de strategie a pregătirii României pentru perioada post-aderare pdf
 8. Direcţii necesare de dezvoltare instituţională (adâncire) a UE în raport cu dezvoltarea sa pe orizontală (extindere) pdf
 9. Analiza şi evaluarea evoluţiilor în plan economic, instituţional şi social în cazul noilor state membre ale UE, după 1 mai 2004 pdf
Lista studiilor realizate în cadrul proiectului PAIS II


Sinteze

 1. Evaluarea gradului de concordanţă a legislaţiei româneşti cu acquis-ul comunitar, pe capitole de negociere pdf
  Anexele Studiului 1 se află aici.
 2. Strategii de politică monetară şi curs de schimb în contextul aderării României la UE pdf
 3. Implicaţiile adoptării acquis-ului comunitar asupra controlului financiar în România pdf
  Anexele Studiului 3 se află aici.
 4. Politica Europeană de Securitate şi Apărare - element de influenţare a acţiunilor României în domeniul politicii de securitate şi apărare pdf
 5. Fenomenul migraţionist din perspectiva aderării României la UE pdf
  Anexele Studiului 5 se află aici.
 6. Cerinţe specifice ale gestionării instrumentelor structurale si implicatile pentru Romania pdf
  Anexele Studiului 6 se află aici.
 7. Studiu suport pentru elaborarea Planului de Acţiune privind depozitarea deşeurilor industriale în vederea conformării cu legislaţia europeană pdf
  Anexele Studiului 7 se află aici.
 8. Analiza comparativă state membre - state candidate privind armonizarea prevederilor legale în domeniul insolvabilităţii şi falimentului pdf
  Anexele Studiului 8 se află aici.
 9. Soluţii şi opţiuni de management financiar pentru asigurarea unei creşteri reale a nivelului pensiilor în România pdf
  Anexele Studiului 9 se află aici.
 10. Ajutoarele de stat în sectoarele sensibile concurenţial (cărbune, siderurgie, construcţii navale, construcţii, autovehicule, transporturi) pdf
  Anexele Studiului 10 se află aici.
 11. Ierarhizarea priorităţilor de dezvoltare agricolă şi rurală în România. Influenţele noii reforme a Politicii Agricole Comunitare pdf
  Anexele Studiului 11 se află aici.
 12. Evaluarea costurilor şi beneficiilor aderării României la UE pdf
  Anexele Studiului 12 se află aici.
Lista studiilor realizate în cadrul proiectului PAIS I


Sinteze

 1. Libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor din perspectiva aderării României la UE:
  • 1A. Libera circulaţie a serviciilor financiare pdf
  • 1B. Libera circulaţie a persoanelor pdf
 2. Politica Agricolă comună - consecinţe asupra României pdf
 3. Liberalizarea pieţelor de utilităţi publice din perspectiva aderării României la UE pdf
 4. Adaptarea politicilor României la cerinţele UE cu privire la taxele vamale şi politica comercială pdf
 5. Impactul implementării unor directive ale UE privind protecţia mediului înconjurător în anumite sectoare industriale din România pdf
  Anexele Studiului 5: Anexa A, Anexa B, Anexa C, Anexa D.
 6. Impactul transpunerii sistemului calităţii din UE în anumite sectoare industriale româneşti pdf
 7. Transpunerea în România a normelor Uniunii Europene în domeniul impozitării indirecte (TVA şi accize) pdf
 8. Compatibilităţi între cadrul românesc al politicii regionale şi reglementările UE privind ajutoarele de stat pdf
 9. Politica de coeziune a UE şi dezvoltarea economică şi socială la nivel regional în România pdf
  Anexele Studiului 9 se află aici.
 10. Sistemul românesc de asigurări sociale şi aderarea la Uniunea Europeană pdf
  • 10 B. Analiza opţiunilor şi implicaţiilor reducerii contribuţiei de asigurări sociale în România pdf
 11. Implicaţiile adoptării acquis-ului comunitar asupra Constituţiei României pdf
 12. România şi măsurile UE pentru combaterea criminalităţii economice şi financiare pdf
 13. Politica industrială a României din perspectiva aderării la Uniunea Europeană pdf
 14. Noua Economie din perspectiva aderării României la UE pdf
PAIS I - STUDII AD HOC
 1. B1-1. Impactul implementării unor directive ale UE din domeniul apei asupra industriei, agriculturii şi sistemelor de utilităţi locale pdf
 2. B1-2. Impactul implementării în România a standardelor UE pentru protecţia mediului înconjurător cu privire la zgomot pdf
 3. B1-3. Impactul implementării în România a standardelor UE pentru protecţia mediului înconjurător cu privire la poluarea atmosferică pdf
 4. B1-4. Impactul implementării în România a standardelor UE pentru protecţia mediului înconjurător cu privire la poluarea industrială pdf
 5. B1-5. Impactul implementării în România a standardelor UE cu privire la accidentele majore care implică substanţe periculoase pdf
 6. B1-6. Metodologii propuse pentru acreditarea laboratoarelor de control al apei şi mediului pentru certificarea sistemelor de management de mediu pdf
 7. B1-7. Dezvoltarea prevederilor pentru conservarea Naturii în România pdf
            Anexele Studiului B1-7 se află aici.
 8. B2. Adoptarea de către România a elementelor acquis-ului comunitar referitor la transportul rutier de mărfuri pdf
 9. B3. Deschiderea Contului de Capital în România - o abordare optimă pdf
 10. B4. Impactul pentru România al introducerii contabilităţii de angajamente pentru instituţiile publice pdf
 11. B5. Implicaţia aderării României la UE asupra instituţiilor din sectorul public pdf
 12. B6. Impactul dreptului de proprietate a nerezidenţilor şi apatrizilor asupra bugetului naţional pdf
© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus