Informaţii publice

 
Stagii de practică
 
 

Institutul European din România (IER) oferă studenţilor din ultimul an, masteranzilor şi doctoranzilor de la universităţile din ţară posibilitatea de a efectua stagii de practică.

Pe toată durata stagiului, activitatea fiecărui stagiar este coordonată de un îndrumător din cadrul direcţiei/serviciului unde se va desfăşura practica. Stagiile de practică nu sunt retribuite. La încheierea stagiului, stagiarul primeşte o Adeverinţă de stagiu de practică în care sunt descrise pe scurt activităţile desfăşurate şi competenţele dobândite.

Pe parcursul stagiului, stagiarii au posibilitatea de a participa la anumite conferinţe, mese rotunde sau cursuri de formare organizate de Institutul European din România (IER) în colaborare cu partenerii săi.

De regulă, selecţia stagiarilor are loc de două ori pe an, iar procesul de selecţie are două etape: evaluarea dosarelor depuse şi interviul. Dosarele de candidatură nu vor conţine documente originale, ci numai copii. Dosarele nu sunt returnate candidaţilor în niciun stadiu al procesului de selecţie. Stagiarii selectaţi trebuie să prezinte cazierul judiciar înainte de încheierea acordului scris cu IER, acord care prevede obligaţiile şi drepturile stagiarului şi ale IER. Datele personale ale stagiarilor sunt incluse în baza de date a IER.

Pentru detalii privind specificul fiecărui tip de stagiu, calendarul proceselor de recrutare şi despre condiţiile în care se vor desfăşura vă rugăm să consultaţi legăturile de mai jos.

Stagii de practică la Serviciul Comunicare şi Marketing 

Stagii de practică la Serviciul cercetare şi formare în afaceri europene

Stagii de practică la Serviciul Coordonare Traduceri

Stagii de practică la Biroul Studii şi Analize

Raport stagiu practica proiect POSDRU

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus