Formare în afaceri europene - Proiecte încheiate


Sistemul normativ al Uniunii Europene - 2008

 

Programul de formare Sistemul normativ al Uniunii Europene este unul din programele de specializare care au contribuit la diversificarea ofertei de formare profesională a Institutului European din România în conformitate cu nevoile de formare identificate în analiza elaborată de IER la finalul anului 2007 la nivelul administraţiei centrale. 

Aderarea României la Uniunea Europeană a condus la asumarea obligaţiilor înscrise în ordinea legislativă europeană. Cunoaşterea acquis-ului comunitar, a instituţiilor juridice ale UE şi actele lor juridice, intersectarea legislaţiei interne cu cea comunitară – toate acestea sunt teme de interes pentru specialiştii în domeniul afacerilor europene, în special cei implicaţi în chestiunile de armonizare legislativă şi aplicare a legislaţiei europene. Programul de formare Sistemul normativ al Uniunii Europene vine în întâmpinarea nevoilor funcţionarilor români de a înţelege sursele dreptului comunitar şi influenţa jurisdicţiei europene într-un cadru sistematizat şi sintetic.

 

 
Beneficiari
 

 

Cele două sesiuni de formare organizate pe parcursul anului 2008 în cadrul programului Sistemul normativ al Uniunii Europene au condus la crearea unor grupe relativ heterogene din punctul de vedere al experienţei cursanţilor. Diversitatea s-a manifestat nu numai din perspectiva nivelului de cunoştinţe, dar şi în multitudinea de instituţii reprezentate. Chiar dacă majoritatea participanţilor făceau parte din administraţia centrală, printre cursanţi s-au numărat şi angajaţi ai Consiliului Judeţean Prahova, Instituţia Prefectului din judeţele Teleorman şi Călăraşi, Primăria Municipiului Bucureşti.

Dintre autorităţile administraţiei centrale şi aparatului guvernamental au fost reprezentate: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. 

Printr-un parteneriat încheiat cu SNSPA şi graţie unui program finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă din Republica Moldova, la programul de formare a participat şi o persoană din Republica Moldova din cadrul Programului de Dezvoltare al Naţiunilor Unite.

Numărul total de participanţi pentru cele două sesiuni de formare organizate în 2008 a fost de 70

 

 
Obiective
 


Programul de formare Sistemul Normativ al Uniunii Europene  asistă funcţionarii publici care au responsabilităţi cu privire la armonizarea legislaţiei române cu cea comunitară sau aplicarea legislaţiei comunitare în identificarea surselor şi instrumentelor dreptului comunitar. În urma sesiunilor de formare, cursanţii au fost capabili de a identifica acquis-ul comunitar, de a înţelege modul în care se aplică dreptul internaţional şi comunitar în România, de a înţelege influenţa jurisdicţiei europene asupra sistemului normativ al Uniunii Europene. 

 
Perioadele de desfăşurare
 

 

Sistemul normativ al Uniunii Europene este un program de formare ofertat de Institutul European din România pentru prima dată în 2008. Cele două sesiuni de formare, desfăşurate fiecare pe parcursul a două zile, au avut în perioadele 9 – 10 iunie şi 27 – 28 octombrie 2008.

 

Cele două sesiuni de formare au avut fiecare 16 ore de program, ultima parte a fiecărei sesiuni fiind dedicată administrării testului de evaluare a cunoştinţelor pentru a fundamenta eliberarea certificatelor de participare.

 

 
Detalii privind programul şi metoda de lucru
 

 

Temele principale prezentate şi supuse dezbaterilor în cadrul programului de formare Sistemul normativ al Uniunii Europene au fost: 

- Drept intern, drept internaţional, drept comunitar

- Instituţiile UE şi actele lor juridice

- Efectele dreptului comunitar

- Intensitatea izvoarelor dreptului comunitar

- Acquisul comunitar

- Influenţa jurisdicţiei europene asupra sistemului normativ al UE

 

Ca şi în cazul programului de Justiţie şi Afaceri Interne, modulele din acest program de formare au fost prezentate de unul dintre colaboratorii de bază ai Institutului European din România, dr. Simina - Elena Tănăsescu, academician şi formator cu experienţă atât în domeniul constituţional, cât şi al afacerilor europene.

Fiecare modul a fost structurat în sesiuni de prezentare şi exerciţii care au încurajat dezbaterea, spiritul critic şi analitic, precum şi lucrul în echipă atunci când li s-a cerut cursanţilor să îşi exprime puncte de vedere asupra unor exemple din cazuistica  europeană. 

 

 
Impresiile participanţilor
 

 

Evaluarea programului de formare de către participanţi s-a făcut prin administrarea unui sondaj de opinie completat cu titlu de anonimat, formularul conţinând atât întrebări în care se acordă calificative pentru nivelul general al cursului şi al modulelor, cât şi întrebări deschise legate de cele mai utile, respectiv redundante trei probleme atacate pe parcursul celor două zile ale programului de formare. De asemenea, au fost solicitate sugestii şi comentarii adiţionale.

Cele două sesiuni de formare dedicate programului Sistemul normativ al Uniunii Europene au prezentat o evoluţie ascendentă, dovadă în acest sens fiind creşterea procentului acordat nivelului excelent de la 50 la 65%. Modulele cursului au primit calificative de excelent în media cifrei de 60% şi foarte bine 35%. 

Temele de referinţă care au adus o plusvaloare cursului din perspectiva cursanţilor au fost : competenţele Curţii Europene de Justiţie, interpretarea speţelor, clarificarea legăturii dintre drept intern, comunitar şi internaţional, diferenţa dintre teorie şi practică în materie de efecte ale dreptului comunitar, conceptul de transpunere al legislaţiei.

Cursanţii au apreciat profesionalismul şi expertiza formatorului, structura programului, precum şi calitatea organizării. Printre elementele de critică s-au remarcat timpul insuficient alocat dezbaterilor, precum şi prezentarea excesivă a elementelor de drept intern. În sesiunea din luna octombrie au apărut probleme legate de alimentarea cu energie termică a sălii de curs. În ciuda acestor impedimente atenţia şi participarea cursanţilor nu a fost diminuată, rezultatele la testul de evaluare a cunoştinţelor fiind foarte bune.

Sugestiile participanţilor au inclus extinderea programului de formare la sesiuni mai lungi de două zile, dar şi separarea cursanţilor în grupe în funcţie de nivelul iniţial de cunoştinţe în domeniu. 

 

Exemple ale comentariilor şi sugestiilor participanţilor la programul de formare Sistemul normativ al Uniunii Europene în cele două sesiuni organizate pe parcursul anului 2008:

 

- un curs foarte bine organizat şi bine structurat din punct de vedere tematic

- trainer extrem de bine pregătit , carismatic, empatic, flexibil

- remedierea sistemului de încălzire a sălii; cred că ar fi extrem de util pentru cursanţi dacă la suportul de curs ar putea fi adăugată o listă bibliografică (cu manuale şi site-uri) ce ar completa tema de curs

- echipamente şi materiale de curs suficiente

- poate ar fi bine să se ţină cursuri pentru jurişti şi pentru cei care nu sunt jurişti, aceleaşi teme dar o altă abordare

 

 
Organizatori
 

 

Programul de formare Sistemul normativ al Uniunii Europene a fost organizat de Institutul European din România la sediu său din Bucureşti bdul Regina Elisabeta nr.7-9 în sala de conferinţe de la etajul IV.

Coordonatorul acestui program a fost Laurenţia Mereuţă, laurentia.mereuta@ier.ro 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus