Sistemul normativ al Uniunii Europene - 2009

 

Sistemul normativ al Uniunii Europene - 2009

 

 

Conceput ca rezultat al analizei elaborate de IER la finalul anului 2007, programul de formare “Sistemul normativ al Uniunii Europene” este unul din programele de specializare care au contribuit la diversificarea ofertei de formare profesională a Institutului European din România.

Asumarea obligaţiilor înscrise în ordinea legislativă europeană reprezintă o consecinţă directă a aderarării României la Uniunea Europeană.  De aceea, cunoaşterea acquis-ului comunitar, a instituţiilor juridice ale UE şi a actele lor juridice, precum şi a punctelor de convergenţă dintre legislaţia internă şi cea comunitară sunt teme de interes pentru specialiştii în domeniul afacerilor europene, în special pentru cei implicaţi în chestiunile de armonizare legislativă şi aplicare a legislaţiei europene. Programul de formare “Sistemul normativ al Uniunii Europene” vine în întâmpinarea nevoilor funcţionarilor români de a înţelege sursele dreptului comunitar şi influenţa jurisdicţiei europene într-un cadru sistematizat şi sintetic.

Beneficiari

Prin prisma experienţei beneficiarilor şi a instituţiilor reprezentate de aceştia, cele două sesiuni de formare organizate pe parcursul anului 2009 în cadrul programului “Sistemul normativ al Uniunii Europene” au fost caracterizate de diversitate. Astfel că, deşi participanţii au fost, într-o măsură covârşitoare, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, printre aceştia s-au numărat şi angajaţi ai Consiliului Judeţean Ilfov şi ai Instituţiei Prefectului din judeţele Ilfov, Gorj şi Sălaj, precum şi membrii ai mediului de afaceri şi ai comunităţii academice.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Camera Deputaţilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării sau Institutul Naţional de Statistică sunt numai câteva dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi ale aparatului guvernamental care au fost reprezentate in cadrul programului de formare “Sistemul normativ al Uniunii Europene”.

Cele două sesiuni de formare organizate în 2009 au reunit un număr total de 72 de participanţi

 

Obiective

 “Sistemul Normativ al Uniunii Europene” este un program de formare destinat funcţionarilor publici care au responsabilităţi în domeniul armonizării legislaţiei române cu cea comunitară sau la aplicarea legislaţiei comunitare, precum şi în identificarea surselor şi instrumentelor dreptului comunitar. În urma sesiunilor de formare, cursanţii au fost capabili să identifice acquis-ul comunitar, să înţeleagă modalitatea de aplicare a  dreptului internaţional şi comunitar în România şi influenţa jurisdicţiei europene asupra sistemului normativ al Uniunii Europene. 

 

Perioadele de desfăşurare

Ca program de formare oferit de Institutul European din România pentru prima dată în 2008, ediţia din 2009 a cursului “Sistemul normativ al Uniunii Europene”  a  cuprins două sesiuni desfăşurate fiecare pe parcursul a două zile. Acestea au avut loc în perioadele 23– 24 aprilie şi 2 – 3 iulie 2009 şi au avut fiecare 16 ore de program.

 

În vederea fundamentării eliberării certificatelor de participare, ultima parte a fiecărei sesiuni a fost dedicată administrării testului de evaluare a cunoştinţelor.

 

Detalii privind programul şi metoda de lucru

Programul de formare “Sistemul normativ al Uniunii Europene” a abordat următoarele teme:

 

- Drept intern, drept internaţional, drept comunitar

- Instituţiile UE şi actele lor juridice.

- Izvoarele dreptului comunitar şi intensitatea acestora

- Efectele dreptului comunitar          

- Acquisul comunitar

- Dreptul constituţional comunitar

- Influenţa jurisdicţiei europene asupra sistemului normativ al UE

Ca şi în cazul programului de Justiţie şi Afaceri Interne, modulele acestui program de formare au fost prezentate de unul dintre colaboratorii de bază ai Institutului European din România, prof. dr. Simina - Elena Tănăsescu, academician şi formator cu experienţă în domeniul constituţional, şi  în cel al afacerilor europene.

Din punctul de vedere al metodelor de formare, fiecare modul a fost structurat în sesiuni de prezentare şi exerciţii care au încurajat dezbaterea, spiritul critic şi analitic, precum şi lucrul în echipă. 

Impresiile participanţilor

Programul de formare “Sistemul normativ al Uniunii Europene” a fost evaluat de către participanţi prin completarea, cu titlu de anonimat, a unui  formular care a inclus atât întrebări în care se acordă calificative pentru nivelul general al cursului şi al modulelor, cât şi întrebări deschise legate de cele mai utile, respectiv redundante trei probleme tratate pe parcursul celor două zile ale cursului. De asemenea, prin întrebările deschise  au fost solicitate şi sugestii şi comentarii adiţionale.

Cele două sesiuni de formare dedicate programului “Sistemul normativ al Uniunii Europene” s-au bucurat de aprecierea participanţilor, dovadă în acest sens fiind procentul celor care au evaluat cursul drept excelent (65%). Modulele cursului au primit calificative de excelent în media cifrei de 65%.

Temele de referinţă care au adus o plusvaloare cursului din perspectiva cursanţilor au fost : competenţele Curţii Europene de Justiţie, interpretarea speţelor, clarificarea legăturii dintre drept intern, comunitar şi internaţional, diferenţa dintre teorie şi practică în materie de efecte ale dreptului comunitar, conceptul de transpunere al legislaţiei.

Comentariile participanţilor la cele două sesiuni ale programului de formare “Sistemul normativ al Uniunii Europene” organizat în anul 2009 au fost, în general apreciative:

-  un curs extrem de util prin natura temelor tratate

-  cursul mi-a lămurit o serie de nelămuriri cu privire la dreptul internaţional comunitar şi intern, modul de a include dreptul comunitar în legislaţia internă, mecanismul jurisprudenţei

-  dna Simina Tănăsescu este un cadru didactic excelent şi un bun pedagog. Mi-ar plăcea să o revăd.

-   nivelul cursului s-a ridicat la nivelul aşteptărilor participanţilor având în vedere durata acestuia de 2 zile. Prin urmare poate fi apreciat ca “excelent”.

- cursul a asigurat un nivel avansat de cunoştinţe în domeniul juridic, iar maniera de predare a fost una excelentă

-  excepţional! Nu am decât  cuvinte de laudă. M-a impresionat totul.

-  prezentat într-o manieră accesibilă şi foarte sugestivă care permite o bună înţelegere şi de către cursanţii fără pregătire juridică de specialitate

 

Cu toate acestea, beneficiarii au făcut şi o serie de sugestii utile precum:

-  în termen scurt au fost atinse toate elementele definitorii. Solicităm cât mai multe cursuri pentru a ne perfecţiona şi informa totodată aspra diferitelor teme care fac subiectul legislaţiei europene.

-  să organizaţi în continuare cursuri susţinute de dna. Professor Simina Tănăsescu

-  aş dori un curs despre elaborarea, redactarea unui act normativ până la publicarea în MO (România) şi JO (UE)

-  remedierea sistemului de încălzire a sălii şi mai multă flexibilitate în privinţa pauzelor şi a orei de început a cursului.

Organizatori

Programul de formare “Sistemul normativ al Uniunii Europene” a fost organizat de Institutul European din România la sediu său din Bucureşti, bdul Regina Elisabeta nr.7-9, în sala de conferinţe de la etajul IV.

Coordonatorul acestui program a fost Laurenţia Mereuţă, laurentia.mereuta@ier.ro 

 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus