Seria Working Papers

Îndrumar pentru autori

Micro-studiile pot fi publicate în limba română sau în ediţie bilingvă, în limbile română şi engleză. Lungimea acestora trebuie să fie de 25 – 35 de pagini, inclusiv un rezumat în limba engleză şi o scurtă notă autobiografică din partea autorilor. Micro-studiile trebuie să precizeze cuprinsul lucrării, detaliat pe capitole, precum şi referinţele bibliografice.

Autorul poate include în textul sau anexele studiului tabele, grafice sau schiţe, în sprijinul argumentării. Se vor evita folosirea unui limbaj excesiv specializat şi utilizarea abuzivă a formulelor matematice.

Toate lucrările vor fi prezentate în format Microsoft Office Word, Times New Roman, 12, la 1.5 rânduri şi vor fi transmise la adresa agnes.nicolescu@ier.ro, cu specificaţia „Pentru Colecţia de micro-studii IER”.

Selecţia lucrărilor

Fiecare lucrare propusă spre publicare trece printr-o procedură de selecţie înainte de a fi acceptată. În cadrul procedurii de evaluare se iau în considerare o serie de factori, atât de natură calitativă, cât şi de natură cantitativă.

În cazul lucrărilor acceptate, colectivul editorial îşi rezervă dreptul de a edita materialele primite, atunci când consideră necesar, respectând spiritul originalului.

Colectivul editorial

Maria Dogioiu, prof. asociat, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Agnes Nicolescu, expert BSA, IER
Roxana Daniela Păun, Lector univ. dr, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Univ. Spiru Haret
Mihai Sebe, expert BSA, IER
Rodica Zaharia, prof. univ. dr., Academia de Studii Economice.

Coordonator serie:

Agnes Nicolescu
agnes.nicolescu@ier.ro

Începând cu anul 2010, furnizarea unei lucrări de tipul Working Paper spre evaluare şi publicare în cadrul seriei Working Papers implică acceptul autorului pentru politica de copyright a seriei Working Papers. Formularul este diponibil online aici.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus