Publicaţii IER

 
Lista publicaţiilor Serviciului Coordonare Traduceri
 

Publicaţii de vânzare:

       
 

Ghid pentru traducerea în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului

Prin publicaţia de faţă, consider că Institutul European din România face un prim pas necesar creşterii calităţii traducerilor în domeniul jurisprudenţei CEDO. prin armonizarea terminologiei, precum şi a normelor de traducere şi revizie. Combinaţia de noţiuni lingvistice şi juridice elementare se dovedeşte utilă nu numai traducătorilor, ci şi persoanelor care vor să consulte ultima versiune a Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, aşa cum a fost modificată de Protocoalele adiţionale nr. 11 şi 14.

Răzvan-Horaţiu Radu

   35 lei

Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar

Prin această lucrare dorim să indicăm atât soluţii de traducere pentru concepte fără echivalent în limbajul juridic românesc, dar care reflectă realităţile comunitare, cât şi sensuri noi. De asemenea, oferim explicaţii cu privire la opţiunea pentru anumite construcţii lingvistice şi prezentăm
principalele particularităţi de redactare a actelor comunitare.

 

 25 lei


Glosar juridic
ediţia a II-a

Lucrarea reprezintă un instrument util pentru profesioniştii din toate ramurile dreptului, cât şi pentru traducătorii care se confruntă deseori cu dificultatea textelor juridice. Orice cititor care cunoaşte cel puţin o limbă străină va avea beneficiul unei lucrări accesibile, iar pluralitatea formelor pe care le îmbracă termenii în cele patru limbi este o cale directă pentru a proba avantajele multilingvismului în comunicarea profesională.

   30 lei

Glosar privind Tratatul de la Lisabona

Considerăm că lucrarea de faţă, facilitând mai buna intelegere a dreptului comunitar, dar şi mai buna comunicare despre UE (obiective prioritare ale IER), se înscrie fără îndoială în categoria acelor măsuri menite să permită atât continua actualizare a cunoştintelor, a
informaţiilor despre UE, cât şi diseminarea acestora atât către categorii socio-profesionale implicate activ în domeniul afacerilor europene, cât şi către publicul larg.

   35 lei
       
  JURISPRUDENŢĂ CEDO
   
       

Culegere de jurisprudenţă CEDO - cauze recente împotriva României volumul III

Lucrarea cuprinde o selecţie de 34 de hotărâri relevante pronunţate în perioada ianuarie 2011 - iunie 2012, unde sunt abordate, printre altele, problematici de principiu soluţionate de Curtea europeană, cum ar fi dreptul la viaţă, dreptul la libertate şi siguranţă, dreptul la libera exprimare (în special în ceea ce priveşte presa sau administrarea justiţiei), dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv etc. Prin selecţia făcută s-a insistat, fără a se fi epuizat subiectul, asupra jurisprudenţei care prezintă anumite particularităţi prin raportare la dreptul românesc, cum ar fi problema revocării decretului de graţiere, măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, refuzul de numire în postul de procuror stagiar ori procedura de exequatur. De asemenea, pe fundalul intrării în vigoare, la 1 octombrie 2012, a noului Cod civil, au fost semnalate noile prevederi normative relevante pentru soluţiile adoptate de Curte.

   35 lei

 

Culegere de jurisprudenţă CEDO - cauze recente împotriva României
volumul II

Lucrarea continuă examinarea celor mai relevante hotărâri ale Curții europene și conține un număr total de 17 hotărâri pronunțate în perioada iunie 2010 - martie 2011. Hotărârile selectate abordează problematici diverse, precum dreptul la libertate și siguranță, dreptul de proprietate, dreptul la libera exprimare, dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv etc.

  40 lei
cedo

Culegere de jurisprudenţă CEDO - cauze recente împotriva României
volumul I

Armonizarea legislaţiei naţionale în raport de reglementările comunitare este în acelaşi timp un scop şi un mijloc de raliere la valorile europene, iar cunoaşterea jurisprudenţei atât a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene cât şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, dincolo de caracterul obligatoriu, impus prin cuprinderea ca probă în cadrul concursurilor de admitere şi promovare în cariera de magistrat, trebuie să reprezinte o preocupare profesională constantă a magistraţilor români.

  50 lei
       
  JURISPRUDENŢĂ CJUE    
       

Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate, volumul V

Lansată în 2008, colecţia Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate a Institutului European din România a ajuns la cel de-al cincilea volum, care cuprinde 130 de rezumate, aferente cauzelor introduse în anii 1987 - 1990. Deşi percepţia generală este că doar partea legislativă face parte din acquis-ul comunitar, trebuie precizat că şi jurisprudenţa instanţelor UE are aceeaşi natură. De altfel, principiile dreptului comunitar, aplicabilitatea sa imediată şi directă, efectul direct şi supremaţia acestuia au fost stabilite pe cale jurisprudenţială.

  60 lei

Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate, volumul IV

Cel de-al patrulea volum cuprinde 124 de rezumate ale hotărârilor instanţelor comunitare din perioada 1983 – 1986, printre acestea numărându-se acţiuni în anulare, acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, acţiuni în constatarea abţinerii de a acţiona şi acţiuni pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare.

 

60 lei

Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate, volumul III

Institutul European din România vă oferă o culegere de rezumate a celor mai importante hotărâri judecătoreşti ale instanţelor Uniunii Europene, selectate chiar de Curtea de Justiţie de la Luxemburg.

Cel de-al treilea volum din seria culegerilor de rezumate ale instanţelor comunitare, realizat de Institutul European din România, conţine 119 rezumate ale hotărârilor instanţelor comunitare din perioada 1979-1982.

 

60 lei


Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare- culegere de rezumate, volumul II

Prezentul volum include hotărârile din anii 1973-1978. Rezumatele realizate de Direcţia Coordonare Traduceri a IER sunt nu doar uniformizate din punct de vedere al terminologiei juridice utilizate şi în plan stilistic, ci şi extrem de inteligibile, incluzând prezentarea pe scurt a
situaţiei de fapt, a argumentelor formulate de părţi şi a soluţiei instanţei comunitare însoţită de motivare, devenind astfel un instrument inconturnabil pentru diseminarea cât mai largă şi către un public cât mai divers a unor informaţii altfel tehnice şi, aparent, aride.

 

60 lei

 Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare *- culegere de rezumate, volumul I

Sperăm ca prezenta publicaţie, care cuprinde 63 de rezumate ale hotărârilor istorice ale instanţelor comunitare din perioada 1955-1972, să constituie un instrument de lucru util pentru jurişti, precum şi un mijloc de informare pentru publicul larg.
 

25 lei

  * În cazul achiziţionării celor două volume de jurisprudenţă istorică (în limita stocului disponibil) primiţi gratuit
  Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de hotărâri integrale
 
   

 

 
Plata publicaţiilor, inclusiv taxe poştale, se poate face prin:

- transfer bancar
- numerar
- ramburs
- direct de la sediul Institutului European din România

Bd. Regina Elisabeta, nr. 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România telefon: (4021) 314 26 96;
(4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66
sau prin poştă cu plata (preţ de cost plus taxe poştale) prin transfer bancar/depunere numerar la Trezoreria Sector 3 Bucureşti, în contul RO19TREZ7035009XXX000115,
adresând în prealabil o solicitare la sales@ier.ro

 
Ghiduri
 

Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar pdf
Ghid pentru traducerea în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului pdf

 
Jurisprudenţă
 

Culegere de Jurisprudenţă CEDO -cauze recente împotriva României,vol I - extras -  pdf
Culegere de Jurisprudenţă CEDO -cauze recente împotriva României,vol II - extras -  pdf
Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate - vol I - extras -  pdf
Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate - vol II - extras -  pdf
Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate - vol III - extras -  pdf
Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate - vol IV - extras -  pdf
Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de hotărâri integrale - vol.1  pdf
Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de hotărâri integrale - vol.2 pdf

 
Glosare
 

Glosar privind Tratatul de la Lisabona - extras - pdf
Glosar juridic pdf
Glosar bancar pdf
Glosar privind piaţa internă pdf
Glosar lapte şi produse lactate pdf
Glosar privind Codul Vamal Comunitar, ediţia a III-a revăzută pdf

 
Colecţii de acte de bază
 

Proprietate intelectuală. Acte de bază pdf
Politica în domeniul transporturilor. Acte de bază pdf
Politică socială. Acte de bază pdf
Agricultură. Lapte. Acte de bază pdf
Agricultură. Zahăr. Acte de bază pdf
Agricultură. Mecanisme PAC. Acte de bază pdf
Uniunea vamală. Acte de bază pdf
Protecţia mediului. Calitatea apei. Acte de bază - ediţia a 2-a revăzută şi adăugită pdf
Agricultură. Fondul de Garantare şi Orientare Agricolă. Acte de bază pdf
Agricultură. Vin şi produse vitivinicole. Acte de bază pdf
Spaţiu de libertate, securitate şi justiţie. Acte de bază pdf
Recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale. Acte de bază pdf
Dispoziţii generale financiare. Acte de bază pdf

 
Tratate
 

Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa pdf
Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria şi a Romaniei la Uniunea Europeană pdf

 

 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus