Studii europene

 
Proiecte încheiate
 
 

Studii de impact - PAIS

Institutul European din România a coordonat, in perioada 2001-2005, o serie de trei proiecte de studii privind impactul aderării României la Uniunea Europeană (Pre-Accession Impact Studies - PAIS), proiecte ce şi-au propus să sprijine autorităţile române în procesul de negociere a aderării României la UE.

Obiectivul general a fost acela de a contribui la ameliorarea procesului de elaborare a politicilor din perspectiva aderării la Uniunea Europeană, furnizând atât evaluări care au avut la bază abordări empirice sau susţinute de modele econometrice, cât şi propuneri de natură instituţională sau legislativă pentru îmbunătăţirea procesului de operaţionalizare a politicilor.

De-a lungul acestei perioade, studiile au reprezentat repere specifice pentru pregătirea negocierilor de aderare şi pentru elaborarea şi fundamentarea politicilor de pre-aderare.

Sintezele PAIS I se găsesc aici în format pdf
Sintezele PAIS II se găsesc aici în format pdf
Sintezele PAIS III se găsesc aici în format pdf

Pentru varianta completă a studiilor în format pdf, click aici

Studii de strategie şi politici – SPOS

Anticipând provocările adresate României în perioada post-aderare, Institutul European din România a lansat proiectul de cercetare Studii de strategie şi politici (Strategy and Policy Studies - SPOS).

Proiectul a fost demarat în anul 2006 şi continuă seria studiilor de impact (Pre-Accession Impact Studies) iniţiată în 2001.

Studiile realizate în cadrul noului proiect, SPOS, sunt menite să sprijine România în îndeplinirea obligaţiilor impuse de calitatea sa de stat membru al UE şi urmăresc enunţarea şi argumentarea unor elemente care să fundamenteze politicile post-aderare şi poziţia României vizând construcţia europeană.

Studiile abordează teme ce răspund unor cerinţe variate, pornind de la nevoia creşterii dimensiunii strategice a politicilor desfăşurate şi de la anticiparea tendinţelor europene sau regionale, poziţionând performanţele României în plan regional, continuând apoi cu preocupările privind evoluţia societăţii europene şi finalizând cu cerinţe punctuale de politică internă.

Sintezele SPOS 2006 se găsesc aici în format pdf
Sintezele SPOS 2007 se găsesc aici în format pdf
Sintezele SPOS 2008 se găsesc aici în format pdf
Sintezele SPOS 2009 se găsesc aici în format pdf
Sintezele SPOS 2010 se găsesc aici în format pdf
Sintezele SPOS 2011 se găsesc aici în format pdf  

Pentru varianta completă a studiilor în format pdf, click aici

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus