Studii europene

 

Anunţ privind desemnarea echipelor selectate pentru realizarea studiilor de strategie şi politici (SPOS) 2013

 

Procesul de selecţie a candidaturilor pentru proiectul de cercetare Studii de Strategie şi Politici (SPOS) 2013 s-a încheiat, pe baza evaluării dosarelor de candidatură depuse şi a Termenilor de Referinţă furnizaţi de beneficiarii instituţionali.

Au fost depuse 44 de candidaturi. În evaluarea dosarelor de candidatură, în cazul fiecărei teme de cercetare s-au avut în vedere îndeplinirea criteriilor generale şi a celor specifice, menţionate în anunţul de selecţie al proiectului SPOS 2013, precum şi necesitatea asigurării coeziunii între membrii echipelor de cercetare. Pornind de la aceste criterii precum şi de la analiza elementelor furnizate în dosarele de candidatură, au fost selectate echipele care vor realiza studiile de strategie şi politici (SPOS) 2013, după cum urmează:

Tema 1 - Liberalizarea treptată a pieţelor de energie electrică şi gaz şi impactul acestui proces asupra economiei româneşti

v     Aureliu Leca, Prof. univ. dr., Universitatea „Politehnica" din Bucureşti, (coordonatorul echipei de cercetare);

v     Virgil Muşatescu, Profesor asociat dr., Universitatea „Politehnică" din Bucureşti;

v     Victor Ionescu, Director general OPCOM S.A.;

v     Florin Tobescu, Şef serviciu Relaţii internaţionale, ANRE;

v     Eugenia Guşilov, Managing Director, Romania Energy Center (ROEC).

Tema 2 - Politici de incluziune a romilor în statele membre ale UE

v     Sorin Cace, Cercetător principal, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, (coordonatorul echipei de cercetare);

v     Gabriela Neagu, Cercetător principal, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română;

v     Ana Nichita Ivasiuc, Sociolog, Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună";

v     Cristina Raţ, Lector univ. dr., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj.

Tema 3 - Estimarea impactului liberei circulaţii a lucrătorilor români pe teritoriul UE, începând cu 01.01.2014; realităţi şi tendinţe din perspectivă economică, ocupaţională şi socială, la nivel naţional şi european

v     Valentina Vasile, Director ştiinţific, cerc. gr. I, Institutul de Economie Naţională, Prof. univ. dr., Universitatea „Nicolae Titulescu", (coordonatorul echipei de cercetare);

v     Romana Cramarenco, Lector univ. dr., Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj;

v     Silvia Pisică, dr. ec., Director general, Institutul National de Statistică;

v     Cristina Rodica Boboc (Trândaş), Conf. univ. dr., Academia de Studii Economice Bucureşti.

Tema 4 - Avantajele competitive ale României pe piaţa internă UE

v     Geomina Ţurlea, Senior researcher, European Commission - Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) (coordonatorul echipei de cercetare);

v     Valentin Cojanu, Prof. univ. dr., Academia de Studii Economice Bucureşti.

v     Georgiana Neculau, Cercetător, Romanian Centre for Economic Modelling (CERME)

v     Alina-Petronela Alexoaei, drd., Cadru didactic asociat, Academia de Studii Economice Bucureşti.

v     Ioan-Radu Petrariu, drd., Cadru didactic asociat, Academia de Studii Economice Bucureşti.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus