Proiecte phare incheiate

Proiectul Phare RO 0006.18.02 „Formarea funcţionarilor publici din administraţia locală în Afaceri Europene şi Management de Proiect” este primul proiect finanţat de Uniunea Europeană, al cărui obiectiv este formarea funcţionarilor din administraţia locală.

Scopul formării este de creştere a gradului de conştientizare a funcţionarilor publici din administraţia locală în privinţa chestiunilor legate de Uniunea Europeană, precum şi dezvoltarea capacităţii lor profesionale de a concepe şi gestiona proiecte, cu o atenţie specială acordată finanţărilor europene nerambursabile.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada septembrie 2002 - octombrie 2003 şi a avut trei componente principale:

  • formarea de formatori în afaceri europene şi management de proiect;
  • organizarea de seminarii pe această tematică pentru 300 de funcţionari publici din administraţia locală, reprezentată la toate nivelurile (comună, oraş, reşedinţă judeţ) din toate judeţele tarii;
  • elaborarea unei Strategii naţionale de formare a administraţiei locale în Afaceri Europene şi Management de Proiect, care va fundamenta viitoarele activităţi de formare în domeniu.

Totodată, prin acelaşi proiect au fost realizate un Manual de Management al Proiectelor şi o serie de Broşuri de informare privind unele politici europene comune (politica agricolă, politica de mediu, politica regională, politica de energie, politica socială, politica de concurenţă) precum şi o broşură privind instituţiile europene şi procesul de luare a deciziilor în UE.

Un numar de 340 funcţionari locali au participat la cursurile de formare

Institutul European din România a primit pentru implementarea proiectului asistenţă de specialitate din partea unui consorţiu internaţional condus de firma de consultanţă human dynamics din Austria.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus