Formare în afaceri europene - Proiecte încheiate


Politica de mediu a Uniunii Europene - 2008

 

Organizat în conformitate cu rezultatele Analizei de nevoi de formare ale administraţiei publice centrale elaborată la finalul anului 2007, programul Politica de mediu a Uniunii Europene s-a desfăşurat pe parcursul a două sesiuni de formare.

În contextul atenţiei sporite acordate problemelor de mediu, atât la nivel internaţional, cât mai ales comunitar, prezentarea succintă a principalelor instrumente europene folosite în protecţia mediului reprezintă o temă de reală utilitate pentru membrii administraţiei publice implicaţi în domeniu.

Obligaţiile asumate de România în calitate de membru al Uniunii Europene includ şi o serie de măsuri menite să coordoneze strategiile europene de protecţie a mediului. Politica de mediu a UE încearcă să confrunte provocări actuale precum schimbarea climatică, asigurarea energiei din exploatarea unor surse ecologice şi stabile din punct de vedere geopolitic. Prezentarea principalele coordonate de acţiune în domeniu devenind esenţială pentru implementarea lor la nivel naţional şi local.

 

 
Beneficiari
 

 

Printre instituţiile cu cei mai mulţi reprezentanţi la cele două sesiuni ale programului de formare Politica de mediu a Uniunii Europene organizate în 2008 se numără Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Afacerilor Externe,Institutul Naţional de Statistică, Agenţia Naţionlă pentru Valorificarea Activelor Statului. Instituţiile menţionate mai sus se înscriu în aparatul administraţiei centrale. 

Din rândul administraţiei locale trebuie notată prezenţa unor cursanţi din partea: Primăriei Municipiului Bucureşti, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, Consiliului Judeţean Prahova, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. De asemenea, poate fi reliefată şi prezenţa unui grup de şase studenţi ai Universităţii Politehnice din Bucureşti.

Din punctul de vedere al funcţiilor  participanţilor la formare majoritatea dintre aceştia sunt consilieri sau experţi, existând şi excepţii precum manager public, şef serviciu şi director.

 

 
Obiective
 

 

Programul de formare a fost organizat cu scopul de a furniza cursanţilor principalele elemente de legislaţie europeană în domeniul protecţiei mediului, a le asigura familiarizarea cu conceptul de dezvoltare durabilă şi de a le oferi instrumentele pentru aplicarea la nivel naţional a politicilor comunitare de mediu.

Printre competenţele dobândite de cursanţi se numără:

- înţelegerea şi descrierea principalelor trăsături ale politicii comunitare de mediu

- familiarizarea cu termenii specifici actualei politici de mediu a UE

- înţelegerea conceptului de integrare a politicii de mediu

- înţelegerea efectelor politicii comunitare asupra legislaţiei naţionale din domeniul protecţiei mediului

 

 
Perioadele de desfăşuare
 

 

Politica de mediu  a Uniunii Europene este unul din programele specializate oferite de Institutul European pentru prima dată în anul 2008. Cele două sesiuni de formare au avut loc în perioadele: 2-3 iulie , 13 -14 noiembrie. Cursurile s-au desfăşurat pe parcursul mai multor sesiuni care au însumat un număr total de 16 ore, inclusiv o perioadă dedicată administrării testului de verificare a cunoştinţelor, test  pe baza căruia au fost eliberate certificatele de participare. 

 

 
Detalii privind programul şi metoda de lucru
 

 

Programul de formare Politica de Mediu a Uniunii Europene a avut o structură modulară cu ajutorul căreia au fost prezentate şi dezbătute prin exerciţii următoarele teme:

- legislaţia europeană de mediu

- arii prioritare şi direcţii strategice ale politicii de mediu a UE

- contextul global şi integrarea; răspundere de mediu

- obligaţiile asumate de România în domeniul mediului prin Tratatul de aderare

- instrumente financiare – Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune

Cursul a fost susţiut de doamna profesor Rodica Stănescu, doctor în chimie, cadru didactic al Univesităţii Politehnice Bucureşti din Bucureşti şi specialist în managementul de mediu cu o bogată experienţă în formare şi în domeniul chimiei materialelor aplicată în protecţia mediului. Formarea academică în domeniul managementului de mediu a doamnei Stănescu include cursuri şi programe academice desfăşurate în Croaţia, Suedia, Germania, Portugalia şi Italia. Expertiza sa a fost acumulată şi prin colaborarea la programe Phare, Tempus sau Matra (sponsorizate de guvernul olandez), dar şi din participarea în calitate de lector la cursuri şi conferinţe în Italia, Statele Unite sau Japonia.

Din punctul de vedere al metodelor de formare au fost utilizate prelegerea, sesiunile de întrebări şi răspunsuri, dar şi implicarea activă şi impulsionarea lucrului în echipă prin folosirea unor instrumente precum analiza SWOT sau prezentarea în grup a ciclului de viaţă a unui produs.

 

 

La sfârşitul anului 2008 a fost începută o analiză a nevoilor de formare în domeniul protecţiei mediului la nivelul administraţiei locale. Datorită faptului că programul iniţial s-a adresat administraţiei centrale, a fost sesizată nevoia de a crea un program specializat pe temele de interes pentru autorităţile locale. Astfel, rezultatele analizei de formare au condus la restructurarea programului, astfel încât cursul va avea o structură diferită în anul 2009.

 

 
Impresiile participanţilor
 

 

Evaluarea programului de către participanţi a relevat un grad mare de satisfacţie a aşteptărilor având în vedere aprecieri ale nivelului general al cursului de 62% pentru calificativul excelent şi 31% pentru calificativul foarte bine.

Printre lucrurile cele mai folositoare identificate de cursanţi se numără: abordarea unitară a politicii de mediu, termenii existenţi în limbajul de mediu, instrumentele financiare la nivelul UE, analiza SWOT.

Din punctul de vedere al criticilor aduse trebuie semnalată problema încălzirii sălii de curs care a fost reliefată de un segment reprezentativ al cursanţilor, însă disconfortul aparent nu a creat impedimente în exerciţiul de învăţare şi aprecierea conţinutului şi modului de prezentare a materialelor.

Printre impresiile cursanţilor se numără şi : 

- apreciez efortul depus în elaborarea testelor, exerciţiilor

- timpul a fost limitat aşa că unele subiecte nu au putut fi prezentate in amănunţime

- calitatea prezentării a fost excelentă bazată pe solidul background ştiintific al lectorului

- personal dinamic, excelent pregătit pt organizarea cursurilor şi rezolvarea din mers a diverselor probleme apărute

- cursul ar fi fost excelent dacă era şi căldură în sala de curs

- a fost de apreciat că s-a asigurat pe tot parcursul cursului un feed-back

- se putea dezvolta mai mult latura dezvoltării durabile, strategia Vilnius

 

 
Organizatori
 

 

Programul Politica de mediu a Uniunii Europene  a fost organizat de Institutul European din România la sediu său din Bucureşti bdul Regina Elisabeta nr.7-9 în sala de conferinţe. 

Coordonatorul acestui program a fost Diana Achimescu, diana.achimescu @ier.ro

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus