Comunicare

 
Parteneriate
 
 

Parteneriatele IER s-au conturat în ultimii ani ca urmare a implicării institutului în diverse proiecte de cercetare, formare şi comunicare derulate fie la nivel de consorţii naţionale şi internaţionale, fie în cadrul unor reţele mai extinse de think-tank-uri şi institute de profil din Uniunea Europeană.

IER a stabilit relaţii de colaborare cu mediul academic, mai ales prin participarea activă la două reţele importante de analiză şi cercetare pe probleme europene, precum şi prin intermediul activităţilor de formare în afaceri europene dezvoltate în parteneriat cu bine-cunoscute universităţi şi centre de studiu, cum ar fi: College of Bruges, Catholic University of Leuven, Centre d’Etudes Européennes de Strasbourg, European Policy Center or Institüt für Europäische Politik in Berlin.

IER - EPIN

Apartenenţa IER încă din anul 2002 la reţeaua EPIN (European Policy Institutes Network) - coordonată de CEPS - Center for European Policy Studies (Bruxelles) - s-a concretizat în participarea institutului la diferite proiecte de informare şi comunicare PRINCE care au avut ca scop promovarea şi analizarea temelor-cheie ale dezbaterii europene privind viitorul Europei şi reforma constituţională europeană. EPIN este o reţea în a cărui componenţă se regăsesc think tank-uri şi institute de cercetare europene de elită, a căror activitate este canalizată pe dezbateri şi analiză a problematicilor europene contemporane.

IER – ARSIE

IER a dezvoltat un parteneriat special cu ARSIE – Asociaţia Română de Studii ale Integrării Europene, fiind nu numai membru al acestei reţele naţionale, dar şi iniţiator al creării ECSA România – European Community Studies Association în anul 2003, precum şi coordonator al activităţilor şi proiectelor ARSIE în ultimii trei ani. Institutul este organismul coordonator al Secretariatului General al asociaţiei încă de la fondarea acesteia; mai mult, iniţiază şi implementează proiectele RECSA.
Prin coordonarea proiectelor Jean Monnet derulate de asociaţie, IER a stabilit relaţii de colaborare cu alte reţele de tip ECSA din Europa, printre care ECSA Bulgaria, ECSA Polonia, ECSA Turcia, ECSA Grecia.
Împreună cu aceste asociaţii naţionale universitare din alte state europene, IER a sprijinit ARSIE în derularea a două proiecte academice Jean Monnet destinate promovării studiilor europene în mediul universitar românesc şi un proiect Jean Monnet destinat consolidării instituţionale a reţelei ECSA România.

IER – Ambasada Franţei

Seria de conferinţe "România - Franţa: împreună în Europa" a fost lansată de Institutul European din România, în parteneriat cu Ambasada Franţei la Bucureşti în anul 2007, cu scopul de a contura o perspectivă franco-română asupra provocărilor integrării României în Uniunea Europeană.
În cadrul acestei serii de conferinţe, personalităţi politice şi înalţi responsabili ai administraţiei franceze vor aborda diverse teme europene referitoare la dezvoltarea politicilor comunitare, precum şi la viitorul Europei.

IER – IEP Berlin

Din anul 2005, IER a participat la ultimele etape ale Proiectului EU-25/27 Watch (no.2, no.3, no.4, no.5, no.6), coordonat de Institut für Europäische Politik din Berlin. Contribuţia IER a constat în elaborarea unor rapoarte-analiză legate de modul în care sunt percepute, dezbătute sau cercetate o serie de subiecte europene foarte actuale atât la nivelul opiniei publice, precum şi a mediului academic şi a sferei politice din România.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus