Despre noi

 
Documente constitutive
 

 

O.G. 15/1998 actualizată şi Legea 133/2009 pdf

Statutul Institutului European din România pdf

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului European din România pdf

Organigrama Institutului European din România pdf

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus