Trei ocupaţii introduse în COR la solicitarea IER

În iulie 2010 Institutul European din România a primit din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale avizul favorabil pentru actualizarea Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) prin introducerea ocupaţiilor de revizor jurist, revizor lingvist şi terminolog.

Ocupaţia de revizor jurist, inclusă în Grupa de bază 2429 „Jurişti neclasificaţi în grupele de bază anterioare", are codul 242915. Ocupaţiile de revizor lingvist şi de terminolog, incluse în Grupa de bază 2444 „Lingvişti, traducători şi interpreţi", au codurile 244409, respectiv 244410.

Ordinul nr. 1 din 5 ianuarie 2011 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 27 din 12 ianuarie 2011, Partea I.

În august 2010, Institutul European din România a demarat pe lângă Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) procedura de elaborare a standardelor ocupaţionale. Conform metodologiei CNFPA (http://so.cnfpa.ro/so/), prima etapă o constituie analiza ocupaţională. Ocupaţiile de terminolog şi revizor lingvist au fost repartizate comitetului sectorial din domeniul Cultură, iar cea de revizor jurist a fost repartizată comitetului sectorial din domeniul Administraţie şi servicii publice.

Invităm universităţile, instituţiile şi asociaţiile profesionale, cărora le mulţumim şi pe această cale pentru sprijinul acordat demersului nostru de actualizare a COR, să contribuie la realizarea analizelor ocupaţionale pentru terminolog, revizor lingvist şi revizor jurist.

 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus