Despre noi

 
Misiune
 

 

Institutul European din România (IER) este o instituţie publică a cărei misiune este aceea de a furniza expertiză în domeniul afacerilor europene administraţiei publice, mediului de afaceri, partenerilor sociali şi societăţii civile.

Activitatea IER este structurată pe patru domenii cheie – studii, formare, traduceri, comunicare – astfel:

- elaborarea de studii şi analize de strategie şi politici pentru sprijinirea progresului României în spaţiul Uniunii Europene şi exercitarea atributelor sale de stat membru;

- organizarea de activităţi de formare în domeniul afacerilor europene;

- coordonarea traducerii şi a reviziei acquis-ului preaderare, a jurisprudenţei CEDO, a unor acte din legislaţia română, precum şi stabilirea unei terminologii unitare;

- stimularea de dezbateri publice pe teme europene.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus