Formare în afaceri europene - Proiecte încheiate


Justiţie şi Afaceri Interne - 2008

 

Programul de formare pe tema “Justiţie şi Afaceri Interne” a fost organizat pentru prima dată în anul 2008 în perioada 30 – 31 octombrie, fiind unul din programele de specializare identificate în analiza nevoilor de formare condusă de Institutul European din România la finalul anului 2007. 

Pilonul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI), care pentru foarte mult timp a intrat în competenţele şi jurisdicţia autorităţilor naţionale a devenit din ce în ce mai mult o problemă comunitară care necesită cooperare şi sistem decizional la nivel continental. 

Teme precum libera circulaţie, acquisul Schengen reprezintă subiecte de interes pentru specialiştii din domeniu, iar acestea au fost prezentate în mod succint pe parcursul programului de formare. 

 

 
Beneficiari
 

 

Participanţii la prima ediţie a programului cu tema Justiţie şi afaceri interne  au fost reprezentanţi ai administraţiei centrale. Având în vedere aria destul de restrânsă a programului era de aşteptat ca instituţii precum Ministerul Justiţiei şi Inspectoratul General al Poliţiei Române să aibă reprezentanţii cei mai numeroşi. Au participat însă şi angajaţi ai altor instituţii publice precum:  Primăria Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Departamentul de Relaţii Interetnice ale Guvernului. Mulţi dintre participanţi îşi desfăşoară activitatea în serviciile/departamentele/direcţiile de afaceri europene ale instituţiilor în care lucrează, mulţi dintre aceştia ocupând funcţiile de consilier juridic sau consilier afaceri europene. Numărul total al participanţilor la această sesiune a fost de 33.

Printr-un parteneriat încheiat cu SNSPA şi graţie unui program finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă din Republica Moldova, la programul de formare a participat şi o persoană din Republica Moldova din cadrul Departamentului de Administrare Judecătorească.

 

 
Obiective
 

 

Programul de formare Justiţie şi Afaceri Interne a fost organizat din nevoia de a clarifica şi de a structura elementele esenţiale înţelegerii problemelor derivate din transformarea Uniunii Europene într-un spaţiu comun de justiţie, libertate şi securitate.  

Cel de-al treilea pilon al construcţiei europene   cuprinde reglementări şi standarde aplicabile în următoarele domenii:  azil, frontiere externe, vize, imigraţie, cetăţenia europeană, crima organizată, fraudă şi corupţie, droguri, terorism, cooperare poliţienească, cooperare vamală, cooperare judiciară în materie civilă şi comercială, cooperare judiciară în materie penală, protecţia datelor personale, drepturile omului şi convenţia Schengen. 

Programul de formare organizat de IER oferă cursanţilor reperele şi instrumentele necesare pentru a înţelege interferenţa dintre sfera naţională şi cea europeană în asigurarea securităţii cetăţenilor într-un context de libertate şi justiţie. 

 

 
Perioada de desfăşurare
 


După cum a fost deja precizat, programul de formare Justiţie şi Afaceri Interne s-a  desfăşurat în premieră în perioada 30-31 octombrie 2008. Cele două zile de formare s-au desfăşurat pe parcursul mai multor sesiuni care au însumat un număr total de 16 ore, inclusiv o perioadă dedicată administrării testului de verificare a cunoştinţelor, test  pe baza căruia au fost eliberate certificatele de participare.

 
Detalii privind programul şi metoda de lucru
 

 

Programul de formare Justiţie şi Afaceri Interne  s-a desfăşurat într-o serie de module structurate pe următoarele teme:

- Obiectivul “spaţiului comun de justiţie, securitate şi libertate”

- Istoricul spaţiului comun de libertate, securitate şi justiţie

- Instituţiile implicate în realizarea politicii de înfăptuire a unui spaţiu de justiţie, securitate şi libertate

- Armonizarea legislaţiei române cu acquisul JAI

- Acquisul Schengen

- Dreptul la libera circulaţie

 

Modulele au fost prezentate de doamna profesor Simina - Elena Tănăsescu doctor în ştiinţe juridice, precum şi un formator cu vastă experienţă atât în domeniul juridic cât şi al afacerilor europene; a susţinut cursuri la universităţi din ţară şi străinate, institute de cercetare şi formare; este autorul a numeroase cărţi şi studii de drept constituţional şi parlamentar. Experienţa sa include activitatea de judecător, precum şi de expert consultant în programe finanţate din fonduri Phare. De asemenea, a colaborat  cu Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti în monitorizarea programelor finanţate de UE în domeniul administraţiei publice şi justiţiei.   

Din punctul de vedere al metodelor de formare s-au îmbinat prelegerea cu discuţiile pe tema armonizării legislative, dar şi studierea jurisprudenţei. 

 

 
Impresiile participanţilor
 

 

Evaluarea programului de formare de către participanţi s-a făcut prin administrarea unui sondaj de opinie completat cu titlu de anonimat, formularul conţinând atât întrebări în care se acordă calificative pentru nivelul general al cursului şi al modulelor, cât şi întrebări deschise legate de cele mai utile, respectiv redundante trei probleme atacate pe parcursul celor două zile ale programului de formare. De asemenea, au fost solicitate sugestii şi comentarii adiţionale.

Evaluarea generală a programului a relevat un nivel de satisfacţie ridicat al cursanţilor, 66% dintre aceştia apreciind programul de formare drept excelent, iar 27% drept foarte bun. Dintre modulele cursului cel dedicat dreptului la libera circulaţie a acumulat cele mai multe impresii pozitive (78% calificându-l drept excelent), în timp ce prezentarea instituţiilor implicate în crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie a fost perceput drept excelent de 48% din cursanţi, foarte bun de 45% şi bun de 7%. 

Temele cele mai utile identificate de cursanţi au fost: armonizarea legislaţiei române cu acquis-ul comunitar, traseul instituţional al extradării, cooperarea dintre state, convenţia Schengen. Nici una din problemele dezbătute în cadrul programului nu a fost considerată inutilă sau redundantă.

Printre criticile aduse s-a numărat alocarea diferenţiată de timp, unele din module nefiind prezentate într-un interval suficient în raport cu celelalte.  În acest sens, mai multe dintre propuneri vizau extinderea programului la mai multe zile de lucru. De asemenea, au existat observaţii cu privire la durata insuficientă a pauzei de prânz şi temperatura din sala de curs.

Iată o parte dintre impresiile exprimate de participanţi:

- profesorul este foarte documentat; speţele au fost deosebit de interesante, cursul a fost instructiv, bine fundamentat

- toate aşteptările mele referitoare la utilitatea şi necesitatea cursului au fost justificate. Sunt extrem de satisfăcută atât de modul în care au fost furnizate informaţiiile, cât şi de rezultatul acestora. Caracterul interactiv a permis elucidarea unor aspecte mai puţin cunoscute

- atât formatorul, cât şi cunoştinţele acumulate le apreciez înalte, cursul fiind o abordare fundamentală, relevantă în domeniul JAI, ce a permis conştientizarea mai profundă a conceptului, menirii, specificului JAI

- organizarea cursului a fost excelentă dar puţin turmentată de utilizarea materialelor în limba engleză

- o selecţie a participanţilor potrivit nivelului cursului

- trebuie specificat nivelul de detaliu al cursurilor, încât cursanţii să poată alege cursuri apropiate nivelului lor de pregătire

 

 
Organizatori
 

 

Programul de formare Justiţie şi Afaceri Interne a fost organizat de Institutul European din România la sediu său din Bucureşti bdul Regina Elisabeta nr.7-9 în sala de conferinţe. 

Coordonatorul acestui program a fost Laurenţia Mereuţă, laurentia.mereuta@ier.ro  

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus