Coordonare traduceri

 
Jurisprudenţa CEDO
 
 

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) reprezintă totalitatea hotărârilor acestei instanţe. Pot depune o cerere prin care invocă încălcarea de către un stat semnatar a unuia dintre drepturile garantate prin Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale orice stat semnatar sau orice persoană care susţine că este victima unei astfel de încălcări. Hotărârea definitivă a CEDO este obligatorie pentru statul pârât.

Limbile oficiale ale CEDO sunt franceza şi engleza, însă cererile pot fi redactate în una dintre limbile oficiale ale statelor semnatare ale convenţiei. După declararea cererii ca admisibilă, se utilizează una dintre cele două limbi oficiale, cu excepţia cazului în care nu a fost autorizată utilizarea în continuare a limbii de redactare a cererii.

Conform protocolului dintre Institutul European din România şi Consiliul Superior al Magistraturii, IER a început traducerea şi revizia jurisprudenţei CEDO în ianuarie 2009.

Pentru vizualizarea listei cu hotărârile CEDO planificate a fi traduse şi/sau revizute, apăsaţi aici.

Pentru versiunea în limba română a Declaraţiei de la Interlaken (Conferinţa la Nivel Înalt privind Viitorul Curţii Europene a Drepturilor Omului din 19 februarie 2010), apăsaţi aici

Căutare în baza de date


Jurisprudenţa în Republica Moldova

Pentru informaţii privind executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova în perioada 1997-2012, vă invităm să consultaţi un studiu elaborat de Centrul de Resurse Juridice.

Pentru a vizualiza lista hotărârilor şi deciziilor CEDO împotriva Republicii Moldova, consultaţi http://www.justice.md/md/cedo/.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus