Justiţie şi afaceri interne - 2009

 

Justiţie şi Afaceri Interne - 2009

 

Rezultat ca urmare a analizei nevoilor de formare condusă de Institutul European din România la finalul anului 2007, în 2009 programul de formare pe tema “Justiţie şi Afaceri Interne” s-a aflat la a doua ediţie.

Astfel că, tratând cel de-al treilea pilier introdus prin Tratatul de la Maastricht, programul de formare “Justiţie şi Afaceri Interne” abordează teme de interes pentru orice cetăţean European şi, implicit şi în mod particular, pentru specialiştii din domeniu juridic. Printre subiectele de interes general tratate de programul “Justiţie şi Afaceri Interne” se numără libera circulaţie, acquisul Schengen şi structura instituţională din spatele realizării politicii de înfăptuire a unui spaţiu de justiţie, securitate şi libertate.

 

Beneficiari

Cea de-a doua ediţie a programului de formare în Justiţie şi afaceri interne  a reunit reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, dar şi ai mediului academic. Aşa cum era de aşteptat, dată fiind aria destul de restrânsă a programului, instituţii precum Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul General al Poliţiei Române au avut cel mai mare număr de reprezentanţi. De asemenea, printre participanţi s-au numărat şi angajaţi ai altor instituţii publice precum:  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Comunicaţiilor şi Societatea Informaţiei, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Insituţia Prefectului - Judeţul Gorj. Mulţi dintre participanţi îşi desfăşoară activitatea în serviciile/departamente/direcţii de afaceri europene şi relaţii internaţionale ale instituţiilor în care lucrează, majoritatea reprezentanţilor ocupând funcţiile de consilier jurific sau consilier afaceri europene. Numărul total al participanţilor la această sesiune a fost de 34.

Obiective

Programul de formare Justiţie şi Afaceri Interne a fost organizat din nevoia de a clarifica şi de a structura elementele esenţiale înţelegerii problemelor derivate din transformarea Uniunii Europene într-un spaţiu comun de justiţie, libertate şi securitate.  

Cel de-al treilea pilon al construcţiei europene cuprinde reglementări şi standarde aplicabile în următoarele domenii:  azil, frontiere externe, vize, imigraţie, cetăţenia europeană, crima organizată, fraudă şi corupţie, droguri, terorism, cooperare poliţienească, cooperare vamală, cooperare judiciară în materie civilă şi comercială, cooperare judiciară în materie penală, protecţia datelor personale, drepturile omului şi convenţia Schengen. 

Programul de formare organizat de IER oferă cursanţilor reperele şi instrumentele necesare pentru a înţelege interferenţa dintre sfera naţională şi cea europeană în asigurarea securităţii cetăţenilor într-un context de libertate şi justiţie. 

 

Perioada de desfăşurare

Aflat la a doua ediţie, programul de formare Justiţie şi Afaceri Interne a avut loc în perioada 1-2 iunie 2009. Însumând un număr total de 16 ore, sesiunile organizate pe parcurscul celor două zile s-au încheiat cu o perioadă dedicată testării. Astfel, certificatele de participare au fost eliberate pe baza testului de verificare a cunoştinţelor dobândite prin participarea la sesiunile cursului.

 

Detalii privind programul şi metoda de lucru

Programul de formare Justiţie şi Afaceri Interne”  s-a desfăşurat într-o serie de module structurate pe următoarele teme:

- Obiectivul spaţiului comum de justiţie, securitate şi libertate”

- Istoricul spaţiului comum de libertate, securitate şi justiţie

- Instituţiile implicate în realizarea politicii de înfăptuire a unui spaţiu de justiţie, securitate şi libertate şi principalele reglementări în materie (două sesiuni)

- Discuţii pe marginea armonizării legislaţiei române cu acquis-ul JAI

- Acquisul Schengen

- Dreptul la libera circulaţie

 

Toate cele şapte sesiuni ale cursului au fost susţinute de doamna profesor  Simina - Elena Tănăsescu, doctor în ştiinţe juridice şi un formator cu vastă experienţă în domeniul juridic şi în cel al afacerilor europene. În cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, doamna Tănăsescu ocupă funcţia de prodecan. În calitatea dumneaei de profesor doctor, doamna Simina-Elena Tănăsescu a susţinut cursuri la universităţi din ţară şi străinate, institute de cercetare şi formare, fiind şi autoare a numeroase cărţi şi studii de drept constituţional şi parlamentar. Experienţa sa include activitatea de judecător, precum şi de expert consultant în programe finanţate din fonduri Phare. De asemenea, a colaborat  cu Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti în monitorizarea programelor finanţate de UE în domeniul administraţiei publice şi justiţiei.   

Din punctul de vedere al metodelor de formare s-au îmbinat prelegerea cu discuţiile pe tema armonizării legislative, dar şi studierea jurisprudenţei. 

 

Impresiile participanţilor

Programul de formare Justiţie şi Afaceri Interne”  a fost evaluat de către participanţi prin participarea, la finalul cursului, la un sondaj de opinie. Administrat sub forma unui  formular completat cu titlu de anonimat, acesta a conţinut atât întrebări în care se acordă calificative pentru nivelul general al cursului şi al modulelor, cât şi întrebări deschise legate de cele mai utile, respectiv redundante trei probleme tratate pe parcursul celor două zile ale programului de formare. De asemenea, au fost solicitate sugestii şi comentarii adiţionale.

Evaluarea generală a programului a relevat un nivel de satisfacţie ridicat al cursanţilor, 65% dintre aceştia apreciind programul de formare drept excelent, iar 35% drept foarte bun.

Din totalul temelor tratate de programul de formare “Justiţie şi Afaceri Interne”, clarificarea aspectelor privind dreptului la liberă circulaţie şi aplicarea dreptului comunitar şi a competenţelor Curţii de Justiţie, precum şi identificarea instrumentelor juridice comunitare specifice pilonului III şi a domeniilor JAI care au “migrat” din pilonul III în pilonul I au fost identificate drept cele mai utile subiecte. De menţionat că o singură problemă tratată tangenţial a fost considerată redundantă şi anume, instrumentele juridice specifice pilonului I.

 

Iată o parte dintre impresiile exprimate de participanţi:

-  prestaţia formatorului a fost la cele mai înalte standarde

-  documentele suport pentru curs sunt foarte bine structurate şi prezintă informaţii esenţiale

-  disponibilitateaorganizatorilor faţă de toate solicitările/ nelămuririle a fost maximă

-  discuţiile pe marginea speţelor prezentate au fost relevante pentru reliefarea procesului dificil de armonizare a legislatiei statelor membre cu prevederile TUE. Totuşi, datoriă numărului relativ mic de ore ale cursului, a fost imposibil să se realizeze o radiografiere completă a mecanismelor JAI. Opinez pentru organizarea unor cursuri viitoare focalizate pe problematici individuale din cadrul JAI (acquis Schengen, cooperare poliţienească internaţională). Vă mulţumesc!

 

Organizatori

Organizat de Institutul European din România la sediu său din Bucureşti, Bdul. Regina Elisabeta nr.7-9 (sala de conferinţe), programul de formare Justiţie şi Afaceri Interne a fost ocoordonat de Laurenţia Mereuţă (laurentia.mereuta@ier.ro).

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus