Procedura de încălcare a dreptului comunitar - 2009

 

Procedura de încălcare a dreptului comunitar (infringement) cf. Art. 226, Tratatul CE -

Analiza procedurii şi studii de caz ale Curţii Europene de Justiţie - 2009

 

În anul 2009, Institutul European din România, în parteneriat cu Institutul European de Administraţie Publică, Antena Luxembourg, a organizat în premieră cursul de “Procedura de încălcare a dreptului comunitar (infringement) cf. Art. 226, Tratatul CE - Analiza procedurii şi studii de caz ale Curţii Europene de Justiţie”. Prin organizarea acestui seminar de pregătire, instituţiile organizatoare îşi propun să vină în întâmpinarea nevoilor adminstraţiei de a înţelege în profunzime procedura de încălcare a dreptului comunitar şi strategiile de apărare ale unui stat membru.   

Procedura de încălcare a dreptului comunitar (infringement) – articolele 226–288 ale Tratatului Comunităţilor Europene (TCE) - reprezintă un mecanism de control pe care Comisia Europeană îl poate utiliza împotriva statelor membre atunci când consideră că nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin  tratatele de aderare şi prin reglementările comunitare aplicabile.

În cazul României, procedura de încălcare a dreptului comunitar a fost invocată în mai multe rânduri, cele mai cunoscute cazuri fiind cele  legate de taxa auto de primă înmatriculare, de numărul unic de urgenţe 112 sau de gestionarea deşeurilor.  Aceste câteva exemple ilustrează importanţa înţelegerii procedurii de încălcare a dreptului comunitar de către organismele administraţiei, atât la nivel central, cât şi la nivel local, având în vedere că implementarea legislaţiei comunitare reprezintă atribuţii ale ministerelor, precum şi ale autorităţilor locale. De asemenea, ministerele şi alte organisme centrale deţin poziţii cheie în cazul în care se declanşează o astfel de procedură de încălcare a dreptului comunitar.

 

Beneficiari

Seminarul de formare “Procedura de încălcare a dreptului comunitar (infringement) cf. Art. 226, Tratatul CE - Analiza procedurii şi studii de caz ale Curţii Europene de Justiţie, organizat în premieră în anul 2009, a reunit un grup de 15 participanţi. Acesta a fost format din reprezentanţi ai instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale precum: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Sănătăţii, Departamentul pentru Afaceri Europene, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Primaria Municipiului Bucuresti, Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

 

Obiective

Destinat specialiştilor din cadrul instituţiilor administraţiei publice cu atribuţii legate de aplicarea legislaţiei comunitare şi de pregătirea poziţiilor României pe diferite domenii specifice, cursul “Procedura de încălcare a dreptului comunitar (infringement) cf. Art. 226, Tratatul CE - Analiza procedurii şi studii de caz ale Curţii Europene de Justiţie” a fost organizat din nevoia de a clarifica şi de a structura elementele esenţiale înţelegerii procedurii de încălcare, precum şi a strategiilor care pot fi utilizate ca răspuns la aceasta.

Seminarul “Procedura de încălcare a dreptului comunitar (infringement) cf. Art. 226, Tratatul CE - Analiza procedurii şi studii de caz ale Curţii Europene de Justiţie” a furnizat cursanţilor cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru:

- înţelegerea rolului Comisiei Europene în procedura de încălcare a dreptului comunitar

- recunoaşterea şi înţelegerea etapelor procedurii de încălcare a dreptului comunitar

- familiarizarea cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie

- dezvoltarea capacităţii de formulare a strategiei de răspuns şi a răspunsurilor  

 

Perioadele de desfăşurare

Cursul s-a desfăşurat în perioada 14 – 15 mai 2009

Pe toata durata seminarului de formare,  limba de lucru a fost limba engleză. De aceea, participanţii la acest curs trebuie să cunoască limba engleză la nivel avansat.


Detalii privind programul şi metoda de lucru

Având drept principal scop furnizarea instrumentelor necesare familiarizării participanţilor cu procedura de încălcare a dreptului comunitar – de la preaviz până la sancţiuni, cursul a acoperit  următoarele teme majore: 

- etapele procedurii de încălcare a dreptului comunitar

- strategii de apărare

- cazuistica Curţii Europene de Justiţie în domeniul procedurii de încălcare a dreptului comunitar

Din punctul de vedere al metodelor utilizate, modulele seminarului au beneficiat de o abordare interactivă, caracterizată de punerea în practică a întregii game de mijloace de formare, inclusive prezentarea, studiul de caz şi atelierul. Totodată, la finalul modulelor au fost organizate şi sesiuni de întrebări şi răspunsuri. 

De asemenea, la facilitarea dobândirii competenţelor de către participanţii la curs au contribuit în mod decisiv expertiza şi experienţa multi-naţională a formatorilor EIPA. Lectorii programului au fost:

- Carla BOTELHO, senior trainer, Centul European pentru Judecători şi Avocaţi, EIPA, Antena Luxembourg

- Marc CLÉMENT, Direcţia Generală de Mediu a Comisiei Europene - Serviciul de Încălcare a Dreptului Comunitar

 - Jean-Baptiste LAIGNELOT – Serviciul Legal al Comisiei Europene. 

 

La finalul sesiunii de formare a fost eliberat un certificat de participare emis de IER şi EIPA.


Impresiile participanţilor

La fel ca în cazul celorlalte programe de formare organizate de IER, evaluarea seminarului  Procedura de încălcare a dreptului comunitar (infringement) cf. Art. 226, Tratatul CE - Analiza procedurii şi studii de caz ale Curţii Europene de Justiţie” a fost realizată de către participanţi prin completarea, cu titlu de anonimat, a unui  sondaj de opinie.  Formularele completate de beneficiari au inclus atât întrebări în care au fost acordate calificative pentru conţinutul  modulelor, metoda de prezentare a informaţiilor, relevanţa temelor tratate sau alocarea echitabilă a timpului, cât şi întrebări deschise legate de necesitatea abordării de teme adiţionale sau, prin care li se solicitau participanţilor  sugestii şi comentarii.

Ca urmare a centralizării rezultatelor sondajului administrat în rândul cursanţilor, pot fi făcute următoarele observaţii:

- o medie de 87,81% dintre participanţi au acordat calificativul 5 pentru conţinutul sesiunilor. Printre sesiunile care au fost evaluate în proporţie de 100% cu nota 5 se numără: Posibile apărări ale statelor membre, Sancţiuni pentru neaplicarea deciziei Curţii, Procedura de încălcare a dreptului comunitar – studii de caz.

-93% dintre beneficiari au evaluat cu nota maximă (5)  metoda de prezentare.

-timpul alocat sesiunilor de prezentare, studiilor de caz şi discuţiilor a fost estimat drept suficient de o proporţie de 86% dintre participanţi.

În ceea ce priveşte sugestiile participanţilor, este de remarcat dorinţa acestora de fundamantare a înţelegerii şi a cunoaşterii domeniului prin apel studii de caz.

 

Organizatori

Seminarul de formare “Procedura de încălcare a dreptului comunitar (infringement) cf. Art. 226, Tratatul CE - Analiza procedurii şi studii de caz ale Curţii Europene de Justiţie ” a fost organizat de Institutul European din România în parteneriat cu Institutul European de Administraţie Publică (EIPA), Antena Luxemburg. Cursul a avut loc la sediu din Bucureşti al Institutului European din România (bdul. Regina Elisabeta nr.7-9), în sala de conferinţe de la etajul IV.

Coordonatorul acestui program a fost Laurenţia Mereuţă, laurentia.mereuta@ier.ro 

 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus