Parteneriat IER - CEES

Parteneriatul Institutului European din România cu Centrul de Studii Europene din Strasbourg (CEES) a început în anul 2005 şi a creat, prin activităţile desfăşurate împreună, o marcă de excelenţă în serviciile de formare oferite administraţiei publice din România.

Ca urmare a acestei colaborări, în toamna anului 2005 s-a desfăşurat, în premieră pe piaţa românească, primul program de pregătire pentru concursurile de angajare la instituţiile destinat specialiştilor români din instituţiile publice vorbitori de limbă franceză. Proiectul a fost un succes, reconfirmat în timp de cele 8 sesiuni desfăşurate până în prezent.

În organizarea seminariilor de pregătire pentru concursurile de angajare la instituţiile europene, Institutul European din România s-a bucurat şi de sprijinul Ambasadei Franţei la Bucureşti şi al Institutului Francez din Bucureşti.
Cursurile de pregătire organizate vizează reprezentanţii administraţiei publice centrale şi locale, ai instanţelor de judecată, ai instituţiilor de învăţământ etc, care îşi sporesc în acest fel şansele de a deveni funcţionari publici europeni.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus