Formare în afaceri europene - Proiecte încheiate


Formare generală în afaceri europene - 2008

 

Organizat pentru prima dată în anul 2000 cu sprijinul unei finanţări Phare, Programul de formare generală în afaceri europene a devenit cursul de tradiţie din oferta Institutului European din România. În anul 2008 a avut loc cea de-a patra ediţie, care s-a concretizat într-o serie de 4 sesiuni de formare, una dintre acestea fiind organizată suplimentar datorită unui număr foarte mare de cereri exprimate de beneficiari.

În urma unei analize a nevoilor de formare în afaceri europene realizată de IER în 2007 în rândul administraţiei publice din România, a rezultat că există încă largi categorii de funcţionari publici din administraţia centrală care continuă să aibă nevoie de o pregătire la nivel general şi introductiv în domeniul afacerilor europene, pentru a putea să îşi îndeplinească în condiţii optime sarcinile de serviciu. Programul de formare generală în afaceri europene a fost special conceput şi este destinat acestui scop.


 
Beneficiari
 

 

Participanţii la Programul de formare generală în afaceri europene - 2008 au provenit în marea lor majoritate din administraţia centrală, dar şi locală. La toate cele patru sesiuni au participat în total un număr de 136 persoane.

Printr-un parteneriat încheiat cu SNSPA şi graţie unui program finanţat de Fundaţia Soros din Republica Moldova, la cursuri au fost invitaţi şi a participat şi o persoană din Republica Moldova, angajată a Ministerului Justiţiei din această ţară.

Cursanţii din administraţia publică au provenit în cea mai mare parte din instituţii publice centrale, precum Ministerul Afacerilor Externe, Guvernul, Arhivele Naţionale, Ministerul de Interne şi Reformei Administrative, Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, dar şi ale administraţiei locale, între care amintim Primăria Municipiului Bucureşti, primării de sector şi de municipii, consilii judeţene. Mulţi dintre aceştia făceau parte din departamentele de relaţii internaţionale şi/sau de afaceri europene, precum şi din direcţiile juridice ale instituţiilor pe care le reprezentau. Cea mai numeroasă cateogorie de participanţi a fost reprezentată de consilieri, existând însă şi excepţii de genul referenţilor dar şi a şefilor de instituţii sau chiar primari.

De asemenea, trebuie menţionată participarea unor studenţi în ştiinţe sociale, economice şi politice la sesiunile de formare, precum şi a unor reprezentanţi din cadrul ONG-urilor.

 

 
Obiective
 

 

Programul de formare generală în afaceri europene se adresează îndeosebi funcţionarilor publici fără experienţă practică şi/sau cunoştinţe aprofundate în domeniul afacerilor europene şi are drept scop familiarizarea acestora cu noţiuni generale ce ţin de procesul de integrare europeană,  modul de luare a deciziilor la nivel comunitar,  politicile comune şi instrumentele financiare asociate, drepturile şi obligaţiile statelor membre

 
Perioadele de desfăşurare
 

 

Fiecare sesiune s-a desfăşurat pe parcursul a 4 zile lucrătoare, cu durata de 6 ore zilnic. Cele patru sesiuni de formare generale în afaceri europene organizate de IER în anul 2008 au avut loc în perioadele 5 – 8 mai, 19 – 22 mai22 – 25 septembrie şi 6 – 9 octombrie.


 

Detalii privind programul şi metoda de lucru

 

Programul de formare generală în afaceri europene s-a desfăşurat sub formă de module tematice, structurate astfel:

-  Instituţiile UE şi procesele de luare a deciziilor

-  Sistemul normativ al UE

-  Justiţie şi afaceri interne

-  Politici sociale şi politica de ocupare

-  Politica de mediu

-  Piaţa internă a UE

-  Politica de coeziune economică şi socială

-  Bugetul UE

-  Uniunea Economică şi Monetară

Temele au fost susţinute de o echipă formată din şase formatori profesionişti provenind în cea mai mare parte din mediul academic din România, dar şi din cel al experţilor independenţi, toţi utilizând experienţa acumulată de-a lungul activităţilor desfăşurate în învăţământul formal şi în formarea profesională a adulţilor, precum şi în domeniul afacerilor europene. Cursurile au fost interactive şi au încurajat dezvoltarea spiritul critic.

 

Echipa de formatori din 2008 a fost formată din:

 

- Bonciu Florin – prof.univ. dr. al Facultăţii de Studii ale Integrării Economice Europene, Universitatea Româno-Americană

- Cace Sorin – prof. univ, doctor în sociologie şi economie, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română

- Dumitrescu Mihaela - formator senior în afaceri europene şi fonduri structurale

- Luţas Mihaela – prof.univ.dr. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş Bolyai - Cluj-Napoca

- Stănescu Rodica – dr. ing, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Universitatea Politehnică - Bucureşti

- Tănăsescu Simina – prof.univ. dr, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

            

La încheierea fiecărei sesiuni, participanţii au avut de parcurs un test de evaluare a cunoştinţelor, pe baza căruia IER a eliberat un certificat de participare.

 

 
Impresiile participanţilor

 

Evaluarea programului de formare de către participanţi s-a făcut prin administrarea unui sondaj de opinie completat cu titlu de anonimat, formularul conţinând atât întrebări în care se acordă calificative pentru nivelul general al cursului şi al modulelor, cât şi întrebări deschise legate de cele mai utile, respectiv redundante  probleme atacate pe parcursul celor 4 zile de curs. De asemenea, au fost solicitate sugestii şi comentarii adiţionale.

Evaluările programului de formare generală în afaceri europene la nivelul întregului program s-au înscris în cadrul calificativelor foarte bine (37%) şi excelent (63%). Cele 9 module au obţinut calificative de bine, foarte bine şi excelent, acesta din urmă fiind calificativul cel mai des întâlnit exprimat în procentaje de la 56-70%.

Impresiile pozitive asupra cursului s-au reflectat nu doar în aceste date, ci şi în dorinţa exprimată de mulţi dintre participanţi de a se întoarce la alte programe de formare organizate de IER. Printre cele mai utile informaţii/teme indicate de cursanţi se numără: familiarizarea cu termeni specifici UE, procesul decizional, bugetul UE, baza legislativă a politicii de mediu.

Printre criticile aduse cursului au fost prezentarea prea generală a conceptului de dezvoltare durabilă, istoricul UE, condensarea informaţiei în cele 4 zile de formare, nevoia de a prezenta mai bine poziţiile concrete ale României în problemele prezentate, mai multe exemple practice în domeniul coeziunii şi a fondurilor structurale  dar şi chestiuni legate de logistică precum capacitatea prea mică a sălii de formare sau instalaţia de aer condiţionat.

Sugestiile şi recomandările au fost axate pe continuarea programelor, diversificarea temelor şi promovarea activă în cadrul instituţiilor publice, precum şi prezentarea cursurilor în limbile franceză sau engleză. 

Vă prezentăm în continuare o mostră a părerilor şi sugestiilor celor mai reprezentative:

-         expertiza lectorilor este apreciabila ; informaţiile au fost foarte bine structurate si prezentate; aria de acoperire a problematicii afacerilor europene este destul de mare

-         curs deosebit de interesant, intens si foarte bine documentat, foarte util în dezvoltarea cunoştinţelor generale

-         curs interactiv cu aplicabilitate pratică

-         um curs extrem de util pentru cei  la început de carieră, care nu deţin multe cunoştinţe

-         seriozitate, punctualitate, egalitate, valoare, prietenie;într-un cuvânt, profesionalism 

-         sistemul de testare nu mi se pare elocvent atâta timp cît alegerea cursului este voluntară

-         cursul necesită mici corelări între diferitele teme abordate

-         consider că modulul pe politici sociale şi de ocupare s-a transformat mai mult într-un focus grup decât training


 
Organizatori
 

 

Programul de Formare generală în afaceri europene a fost organizat de Institutul European din România la sediu său din Bucureşti bdul Regina Elisabeta nr.7-9 în sala de conferinţe.

Coordonatorul acestui program a fost Diana Achimescu diana.achimescu@ier.ro 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus