Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice

O traducere adecvată este esenţială pentru o înţelegere corectă şi astfel este posibil un dialog viabil sau o negociere de succes la nivelul instituţiilor sau al mediului de afaceri de la nivel european şi internaţional. Totodată, traducerea inadecvată a legislaţiei sau a jurisprudenţei poate conduce la neînţelegeri care atrag răspunderea instituţiilor în cauză.

Plecând de la necesitatea formării de competenţe specifice în domeniul traducerii şi reviziei de texte juridice complexe ce a reieşit din contactul cu mediul de traduceri din România, cu instituţiile europene, precum şi cu mediul universitar, Institutul European din România (IER) a demarat în 2010 programul Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice.

În  2011, IER a organizat  acest program de formare în format extins (21-25 martie, 27 iunie - 1 iulie). Persoanele interesate se mai pot înscrie la sesiunea din 24 - 28 octombrie.

Agenda pentru sesiunea 27 iunie-1 iulie

De ce să urmez acest program de formare la IER?

IER - furnizor de formare în traducerea şi revizia de texte juridice

 • Institutul European din România este instituţia abilitată prin lege să asigure traducerea în limba română şi revizia lingvistică şi juridică a acquis-ului comunitar preaderare şi a jurisprudenţei CEDO, precum şi traducerea în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene a unor reglementări juridice.
 • Experienţă de peste 10 ani în traducerea şi revizia acquis-ului comunitar preaderare şi a altor tipuri de acte juridice.
 • Elaborarea şi publicarea a peste 30 de lucrări de specialitate (de ex.Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar, Ghid pentru traducerea în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, Glosar privind Tratatul de la Lisabona, Glosar juridic).
 • Experienţă de peste 7000 de ore în formarea stagiarilor.
 • Crearea şi gestionarea unei baze de date terminologice de peste 30 000 de intrări validate, disponibile pe site-ul IER şi transferate către Direcţia Generală Traduceri din cadrul Comisiei Europene.
 • Utilizarea curentă a sistemelor de traducere asistată de calculator (în prezent, circa 300 000 de unităţi de traducere).

Atuurile programului de formare

 • formatori autorizaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), cu experienţă în traducere, revizie lingvistică, revizie juridică, cercetare terminologică etc.
 • program structurat în module tematice şi care se bazează pe metode interactive
 • calculatoare şi suporturi de curs pentru cursanţi
 • grupă de lucru de cca 16 persoane

 

Echipa de formatori

În curs de actualizare.

Cui se adresează?

Acest program se adresează persoanelor interesate de traducerea de texte juridice complexe. Pentru a beneficia de acest program de formare, este necesară atât cunoaşterea limbilor engleză şi/sau franceză (una dintre acestea la nivel avansat), cât şi bune cunoştinţe de operare pe calculator.

Care sunt competenţele pe care le voi dobândi?

Ca urmare a programului de formare, cursanţii vor fi capabili:

 • să cunoască principalele etape şi standarde de calitate privind traducerea, revizia, cercetarea terminologică
 • să cunoască aspectele urmărite în activitatea de revizie lingvistică şi juridică
 • să cunoască principalele surse de documentare şi modalităţile de utilizare a acestora pentru obţinerea unor traduceri de calitate
 • să cunoască principalele sisteme CAT şi să le utilizeze în activitatea de traducere şi/sau revizie
 • să-şi însuşească cunoştinţe de drept elementare, în special privind dreptul Uniunii Europene şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
 • să dezvolte o atitudine responsabilă, spirit critic şi competenţe de comunicare cu beneficiarul traducerii


Detalii organizatorice

La finalul programului de formare, IER eliberează un certificat de participare însoţit de un supliment descriptiv. Eliberarea certificatului este condiţionată de o frecvenţă de minim 75 % din durata celor 5 zile ale programului de formare.

Locul de desfăşurare 

Cursurile se desfăşoară la sediul Institutului European din România din Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4.

Tariful pentru cele 5 zile ale programului este de 800 de lei (în preţul cursului este inclus şi Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar).

Se acordă: 

 • o reducere de 10% pentru plata anticipată
 • o reducere de 10% pentru minim 2 cursanţi de la aceeaşi instituţie, înscrişi la aceeaşi sesiune
 • o reducere de 5% pentru persoanele care dovedesc faptul că au fost cursanţi ai IER în ultimii doi ani (2009 şi/sau 2010).

Reducerile nu se cumulează.

Înscriere

Înscrierea la curs se face individual, pe baza formularului de înregistrare.  Acesta se completează şi se depune personal la sediul IER sau se trimite prin e-mail la adresa: formare@ier.ro.

Plata tarifului de participare se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. 

Datele pentru efectuarea plăţii sunt următoarele:

INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA
Bd. Regina Elisabeta 7- 9, sector 3, cod  030016, Bucureşti
Cod fiscal: 12178517
Cod IBAN: RO19TREZ7035009XXX000115
Deschis la: TREZORERIA SECTOR 3 

Rezervarea locului se face după principiul „primul venit, primul servit", în momentul efectuării plăţii sau a transmiterii prin e-mail a dovezii plăţii.

NB: În cazul în care înregistrarea este încheiată, vă încurajăm să ne trimiteţi formularul de înregistrare completat pentru a vă introduce în baza noastră de date şi a vă anunţa în timp util referitor la sesiunile următoare.

Condiţii de anulare a participării

Dacă participantul anulează înregistrarea la curs până la termenul limită de înscriere, i se returnează întregul tarif. Dacă participantul se retrage după această dată, se reţine:
• 20% din suma achitată/cursant - pentru renunţarea după termenul limită pentru înscriere, dar înainte de data de începere a programului de formare;
• 100% din suma achitată/cursant pentru renunţarea după data de începere a programului de formare.

Pentru informaţii suplimentare puteţi scrie la adresa de e-mail formare@ier.ro sau puteţi telefona la 021 -314 26 96, int. 114, persoana de contact Diana Popa, coordonator de proiect.

Puteţi consulta agendele sesiunii din:
- 3-5 martie 2010 
- 9-11 si 14-16 iunie 2010 
- 21-25 martie 2011  
- 27 iunie-1 iulie 2011  

Opinii cursanţi

Opinii cursanţi

Opinii cursanţi şi imagini de la cursurile susţinute în perioada 3 - 5 martie 2010

Opinii cursanţi şi imagini de la cursurile susţinute în perioada 9 - 11 iunie 2010

Opinii cursanţi şi imagini de la cursurile susţinute în perioada 14 - 16 iunie 2010

Opinii cursanţi şi imagini de la cursurile susţinute în perioada 21 - 25 martie 2011

Biroul Formare organizează cursuri în domeniul lingvistic şi juridic, în funcţie de nevoile beneficiarilor. Pentru orice informaţii sau oferte de colaborare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: formare@ier.ro.

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus