Despre noi

 
Conducere
 
 
Activitatea Institutului European din România este coordonată de către Consiliul de Administraţie. Institutul European din România este condus de directorul general, asistat de Consiliul Ştiinţific Consultativ
 
Consiliul de administraţie
 

Consiliul de Administraţie (CA) al IER este format din nouă membri, numiţi conform dispoziţiilor art. 8 din OG 15/1998 privind Institutul European din România, cu modificările şi completările ulterioare
Preşedintele CA, împreună cu patru membri sunt numiţi de Primul-ministru, la propunerea secretarului de stat care coordonează Departamentul pentru Afaceri Europene. Academia Română, Parlamentul României prin Comisia pentru Afaceri Europene, confederaţiile sindicale şi organizaţiile patronale reprezentative la nivel national, vor desemna câte un membru al CA.
Atribuţiile CA sunt:
- aprobă strategia şi proiectele Institutului European din România;
- îl numeşte şi îl revocă pe directorul general al Institutului European din România;
- dezbate programul anual, care se supune aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene, la propunerea directorului general;
- dezbate raportul anual al Institutului European din România, la propunerea directorului general, şi îl supune aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene;
- dezbate proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, care se supune aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene, la propunerea directorului general, precum şi execuţia bugetară din anul anterior;
- aprobă raportul directorului general privind descărcarea de gestiune a acestuia pentru perioada analizată;
- aprobă structura organizatorică, statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului European din România;
- avizează colaborarea cu organizaţii interne şi internaţionale, precum şi afilierea la organizaţii internaţionale.

Consiliul Ştiinţific Consultativ

 
Consiliul Ştiinţific Consultativ (CSC) al Institutului European din România este format din cel mult nouă membri, numiţi de către directorul general pe o perioada de patru ani. Membrii CSC sunt personalităţi ale vieţii publice cu o pregătire profesională şi experienţă vastă în domeniile pe care le reprezintă.
Consiliul Ştiinţific Consultativ, în afară de contribuţia pe care şi-o aduce la elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung şi a programelor anuale de activitate ale Institutului, este şi un forum de dezbateri referitoare la procesul de integrare europeană.
Activitatea membrilor CSC constă în participarea la reuniuni plenare ale Consiliului (trimestrial de obicei), evaluarea unor lucrări de cercetare/informare elaborate în cadrul Institutului European din România, participarea ca moderatori sau lectori la seminarii şi conferinţe organizate de Institut etc.
In prezent, Consiliul Ştiinţific Consultativ este format din următorii membri:
- academician Tudorel Postolache (preşedinte de onoare),
- prof.univ.dr. Florin Bonciu, Prorector Universitatea Româno – Americană,
E.S. Lazăr Comănescu, Ambasadorul României în Germania,
- dr. Valentin Lazea, economist şef BNR,
- dr. Liviu Mureşan, preşedinte EURISC,
- prof. univ. dr. Gheorghe Oprescu, Universitatea Politehnică Bucureşti,
- prof. univ. dr, Vasile Puşcaş, director al Institutului de cercetări europene, Facultatea de Istorie – Filozofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Napoca,
- acad. Gheorghe Zaman, prof. univ. dr, director al Institutului de Economie Naţională.
© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus