Formare în afaceri europene - Proiecte încheiate


Seminar de pregătire pentru concursul de angajare

în instituţiile europene - 2008

 

Colaborarea Institutului European din România cu Centrul de Studii Europene din Strasbourg (CEES) a început în anul 2005, în perioada succesivă organizându-se opt seminarii de pregătire pentru concursurile de angajare în instituţiile europene pentru probele în limba franceză. Succesul programului a fost confirmat şi de cele trei sesiuni de formare care au avut loc în anul 2008, iar pentru anul 2009 sunt de asemenea programate alte două programe de formare.

 
Beneficiari
 

 

Două dintre programele organizate în anul 2008 au fost dedicate funcţionarilor publici care erau interesaţi de posturi de execuţie, iar în luna septembrie a avut loc un seminar special dedicat înalţilor funcţionari publici care puteau participa la concursuri pentru nivelul şef de unitate. Numărul total al participanţilor la cele trei sesiuni de formare a fost 86, 25 dintre aceştia participând la programul dedicat concursurilor pentru şef de unitate.

Printre participanţii la cele două seminarii “tradiţionale” se numără reprezentanţi ai administraţiei centrale cum ar fi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Culturii şi Cultelor, instituţii juridice precum Consiliul Legislativ, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, Curtea de Apel – Iaşi, dar şi reprezentanţi ai lumii academice – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Universitatea Politehnică din Timişoara. Printre instituţiile administraţiei locale s-au numărat reprezentanţi ai: Consiliului Judeţean Hunedoara, Consiliul Judeţean Prahova, Casa judeţeană de pensii Brăila, Instituţia Prefectului Judeţului Călăraşi, Instituţia Prefectului Judeţului Dolj, Inspectoratul Şcolar Teleorman.  Din punctul de vedere al funcţiilor ocupate de cursanţi majoritatea dintre aceştia sunt consilieri, experţi, consilieri juridici, manageri publici.

În ceea ce priveşte seminarul organizat pentru nivelul şef de unitate se remarcă prezenţa unor participanţi din partea unor instituţii precum: Departamentul de Afaceri Europene al Guvernului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. Dat fiind specificul cursului, majoritatea cursanţilor ocupă funcţii de director, director-adjunctor, şef serviciu sau manager public.

 

 
Obiective
 


Organizat cu scopul de a mări şansele candidaţilor români vorbitori de limba franceză pentru posturile scose la concurs în instituţiile europene, mai ales atunci când cetăţenia română era/este un criteriu de selecţie, seminariile oferite de IER în colaboare cu CEES conferă participanţilor principalele instrumente pentru a se familiariza cu diversele probe de concurs şi  pentru a cunoaşte cele mai importante faze de recrutare europeană.

 
Perioadele de desfăşurare
 


Primele două sesiuni care s-au adresat funcţionarilor interesaţi de funcţiile de execuţie s-au desfăşurat la sediul IER în perioadele 17-19 iunie şi 3-5 noiembrie, iar sesiunea organizată pentru concursurile la nivel şef de unitate a fost organizată de IER la hotelul Residence Cerisiers în perioada 23 -26 septembrie

 
Detalii privind programul şi metoda de lucru
 

 

Sesiunile de formare au fost compuse din diverse module care au dezbătut principalele probe ale examenului de angajare în instituţiile europene. Modulele seminariilor au fost :

- proceduri şi reguli de concurs

- recapitulări cunoştinţe Uniunea Europeană pentru proba-grilă referitoare la UE, instituţiile şi politicile sale

- antrenament grila UE

- prezentare proba-grilă – raţionament verbal şi numeric

- antrenament grilă - raţionament verbal şi numeric

- prezentarea probei scrise

- prezentarea probei orale

În cadrul sesiunii dedicate şefilor de unitate, acestor teme li s-au adăugat şi modulele :

- teorii ale managementului public 

- funcţia de şef de unitate în cadrul instituţiilor europene

- antrenamente individuale la probele orale

Principalii formatori pentru cele trei programe au fost Julie Leprête şi Eric Germain, lectori CEES cu experienţă la nivel continental în pregătirea concursurilor de angajare în instituţiile europene. Pentru programul şefilor de unitate au fost de asemenea invitaţi lectori cu expertiză : Pierre-Emmanuel Moog, specialist independent în management organizaţional cu experienţă internaţională, precum şi funcţionari ai Comisiei Europene cum sunt Christophe Bertin, Bertrand Soret şi Bertrand Delpeuch, specialişti europeni cu experienţă multianuală în recrutarea angajaţilor europeni.

Toate sesiunile de formare au fost caracterizate de un echilibru între prelegere şi exerciţii. Prezentările formatorilor cu privire la elementele esenţiale şi sfaturile oferite cursanţilor au fost îmbinate cu sesiunile de antrenament pentru diversele probe – grilele cu referinţă la Uniunea Europeană, raţionamentul verbal şi numeric, dar şi pregătirea interviurilor.

 

 
Impresiile participanţilor
 

 

Evaluarea programului de formare de către participanţi s-a făcut prin administrarea unui sondaj de opinie completat cu titlu de anonimat, formularul conţinând atât întrebări în care se acordă calificative pentru nivelul general al cursului şi al modulelor, cât şi întrebări deschise legate de cele mai utile, respectiv redundante trei probleme atacate pe parcursul zilelor de curs. De asemenea, au fost solicitate sugestii şi comentarii adiţionale.

Succesul sesiunilor de formare pentru pregătirea concursurilor de angajare în instituţiile europene este dovedit de încadrarea nivelului general al programului în două categorii: excelent din punctul de vedere a 55% din participanţi şi foarte bine 45%. Diversele module s-au bucurat de evaluări excelente în proporţii de 30-85%, foarte bine 15-55%, existând şi module cu un calificativ de satisfăcător în proporţie de 5%. Aceste diferenţe de percepţie sunt datorate materialului prezentat de lectori, mai mult sau mai puţin antrenant, dar şi metodelor diferite de formare utilizate, mai ales cele de implicare a participanţilor. 

Printre cele mai folositoare lucruri identificate de cursanţi au fost: condiţiile de acces la o funcţie publică europeană, „raţionalizarea” ideii de concurs şi acces la un post UE, cum trebuie abordat procesul de învăţare pentru aceste concursuri. Au fost sesizate drept redunante anumite elemente din prezentările pentru sesiunea de nivel de şef de unitate legate de managementul organizaţional şi repetarea aspectelor referitoare la statutul funcţionarului public european. 

Iată câteva dintre impresiile şi sugestiile cursanţilor:

- foarte bun şi foarte util în perspectiva pregătirii concursurilor pentru instituţiile europene

- ar fi fost utilă afectarea mai multor ore de curs pentru pregătirea testelor de acces

- foarte bună organizare

 

 

 
Organizatori
 

 

Seminariile de pregătire pentru concursurile de angajare în instituţiile europene au fost organizate de Institutul European din România la sediu său din Bucureşti bdul Regina Elisabeta nr.7-9 în sala de conferinţe, dar şi la hotelul Residence Cerisiers din Bucureşti (sesiunea din septembrie).

Coordonatorul acestui program a fost Laurenţia Mariana Mereuţă, laurentia.mereuta @ier.ro  

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus