Centrul de informare Europe Direct – Bucureşti

Obiective

 

CIED-Bucureşti furnizează consiliere şi asistenţă unor categorii variate de grupuri-ţintă, în domeniile în care Uniunea Europeană îşi desfăşoară activităţile. Prin activităţile pe care le va desfăşura, Centrul îşi propune atingerea următoarelor obiective specifice:

  • sporirea gradului de informare a populaţiei din regiunea Bucureşti - Ilfov cu privire la instituţiile, legislaţia, politicile şi priorităţile Uniunii Europene, inclusiv cu privire la programele şi oportunităţile de finanţare oferite de UE;

  • facilitarea accesului cetăţenilor la informaţia europeană, prin intermediul unui serviciu gratuit de consiliere şi asistenţă privind utilizarea principalelor surse de informare generală şi specializată (portaluri, publicaţii online sau tipărite), axate pe problematica europeană;

  • promovarea cetăţeniei active, inclusiv în rândul tinerilor şi diferitelor categorii de populaţie defavorizate, prin organizarea unor evenimente orientate spre aceste grupuri-ţintă;

  • conştientizarea cetăţenilor cu privire la drepturile şi responsabilităţile lor în Uniunea Europeană, în raport cu legislaţia şi practica europeană, procesele în curs şi evoluţiile previzibile;

  • stimularea dezbaterii şi schimbului de opinii pe teme europene prin organizarea de evenimente consacrate subiectelor prioritare de pe agenda UE şi contribuirea la creşterea impactului şi a vizibilităţii acţiunilor de informare şi comunicare ale Reprezentanţei Comisiei Europene, precum ale şi Biroului de Informare al Parlamentului European;

  • consolidarea reţelelor de informare, în particular a relaţiilor de parteneriat cu centrele din reţeaua Europe Direct, atât din România, cât şi din alte state membre ale Uniunii Europene, prin organizarea de acţiuni comune şi diseminarea unor informaţii relevante legate de activitatea centrului.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus