Centrul de informare Europe Direct – Bucureşti

Misiune

Centrele de Informare Europe Direct (CIED) reprezintă un punct de contact local pentru toate instituţiile Uniunii Europene (UE) şi cooperează cu alţi parteneri de formare activi. Ele completează şi susţin activitatea Reprezentanţelor Comisiei Europene şi a Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel local şi regional. Reţeaua CIED este administrată de Comisia Europeană.

 

CIED sporesc capacitatea de comunicare a Uniunii Europene datorită unor relaţii mai strânse şi a unei mai bune coordonări cu celelalte reţele de informare şi asistenţă ale UE din domenii de acţiune politică specifice.

 

Misiunea centrelor este dublă:

  • Să informeze cetăţenii europeni la nivel local şi regional. În calitatea lor de prim punct de acces la Uniunea Europeană pentru cetăţeni, centrele constituie un element-cheie al conceptului de „ghişeu unic", furnizând informaţii despre Uniunea Europeană, indicând cetăţenilor portalul „Europa ta" sau surse de informaţii specializate şi orientându-i către alte servicii şi alte reţele. Centrele oferă informaţii, consiliere, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind Uniunea Europeană, în special cu privire la drepturile cetăţenilor Uniunii Europene, priorităţile Uniunii Europene (în special strategia de creştere economică „Europa 2020"), legislaţia sa, politicile sale, programele şi oportunităţile sale de finanţare.

 

  • Să promoveze o cetăţenie participativă prin intermediul diferitelor instrumente de comunicare (site Internet, mijloace de comunicare sociale, publicaţii etc.) şi prin interacţiunea cu părţile interesate, multiplicatori şi presă la nivel local şi regional. Centrele stimulează dezbaterea prin organizarea de conferinţe şi evenimente şi canalizează răspunsurile cetăţenilor către Uniunea Europeană.

 

Misiunea Centrului de Informare Europe Direct - Bucureşti (Institutul European din România) este aceea de a oferi un spaţiu de informare şi comunicare care să permită accesul facil la informaţia europeană privind instituţiile, politicile şi priorităţile Uniunii Europene, drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor europeni.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus