Despre UE

Ce este Uniunea Europeană (UE)?

UE este un parteneriat economic şi politic unic în lume, care reuneşte 27 de ţări europene şi acoperă aproape tot continentul.

UE a fost creată în perioada care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial. În prima etapă, s-a pus accent pe consolidarea cooperării economice: ţările implicate în schimburi comerciale devin interdependente din punct de vedere economic şi astfel se evită riscul izbucnirii unui nou conflict. În 1958 este creată Comunitatea Economică Europeană (CEE), care, iniţial, contribuie la intensificarea cooperării economice între şase ţări: Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos. Urmează crearea unei pieţe unice de mari proporţii, care continuă să se dezvolte către valorificarea întregului său potenţial.

Ceea ce a început ca o uniune strict economică a devenit treptat o entitate cu activităţi în nenumărate domenii, de la ajutor pentru dezvoltare, până la politica de mediu. Această schimbare a fost reflectată de modificarea, în 1993, a numelui Comunităţii Economice Europene (CEE), care a devenit Uniunea Europeană (UE).

De mai bine de jumătate de secol, continentul european se bucură de pace, stabilitate şi prosperitate. Populaţia sa trăieşte la standarde ridicate şi beneficiază de o monedă europeană comună. Au dispărut controalele la frontierele dintre statele membre ale UE, cetăţenii pot circula liber pe aproape tot continentul şi le este mult mai uşor să trăiască şi să muncească în UE.

 

Statele membre ale UE:

1973: Danemarca, Irlanda, Regatul Unit

1981: Grecia

1986: Spania, Portugalia

1995: Austria, Finlanda, Sedia

2004: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Ungaria

2007: Bulgaria, România

Stat aderent: Croaţia

State candidate: Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru, Serbia, Turcia

State potenţial candidate: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo (în virtutea rezoluţiei 1244 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite) 

 

Componenţa Comisiei Europene în mandatul 2010-2014

José Manuel Barroso – Preşedinte

Catherine Ashton – Vicepreşedinte, Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

Viviane Reding – Vicepreşedinte Justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie

Joaquín Almunia – Vicepreşedinte Concurenţă

Siim Kallas – Vicepreşedinte Transport

Neelie Kroes Vicepreşedinte Agenda digitală

Antonio Tajani – Vicepreşedinte Industrie şi antreprenoriat

Maroš Šefčovič – Vicepreşedinte Relaţii interinstituţionale şi administraţie

Olli Rehn – Vicepreşedinte Afaceri economice şi monetare şi moneda euro

Janez Potočnik – Mediu

Andris Piebalgs – Dezvoltare

Michel Barnier – Piaţă internă şi servicii

Androulla Vassiliou – Educaţie, cultură, multilingvism şi tineret

Algirdas Šemeta – Impozitare şi uniune vamală, audit şi antifraudă

Karel De Gucht – Comerţ

Máire Geoghegan-Quinn – Cercetare, inovare şi stiinţă

Janusz Lewandowski – Programare financiară şi buget

Maria Damanaki – Afaceri maritime şi pescuit

Kristalina Georgieva – Cooperare internaţională, ajutor umanitar şi reacţia la situaţii de criză

Günther Oettinger – Energie

Johannes Hahn – Politica regională

Connie Hedegaard – Combaterea schimbărilor climatice

Štefan Füle – Extindere şi politica de vecinătate

László Andor  Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune

Cecilia Malmström  Afaceri interne

Dacian Cioloş – Agricultură şi dezvoltare rurală

Tonio Borg – Sănătate şi protecţia consumatorilor

 

Simbolurile UE

Drapelul european înfăţişează 12 stele aurii dispuse în cerc pe fond albastru. Stelele simbolizează idealurile de unitate, solidaritate şi armonie între popoarele Europei.

Imnul european - melodia care simbolizează UE este un extras din Simfonia a IX-a compusă în 1823 de Ludwig van Beethoven, compozitorul care a decis să transpună în muzică versurile poemului „Odă bucuriei", scris de Friedrich von Schiller în 1785.

Ziua Europei - la 9 mai se aniversează declaraţia Schuman. În cadrul summitului UE de la Milano, din 1985, s-a hotărât ca data de 9 mai să devină Ziua Europei. În fiecare an, la 9 mai, în toată Europa se desfăşoară acţiuni şi festivităţi menite să aducă instituţiile UE mai aproape de cetăţeni şi să consolideze legăturile dintre naţiunile care fac parte din Uniune.

Motto-ul Uniunii Europene, „Unitate în diversitate", a fost folosit pentru prima dată în anul 2000. Acesta arată că europenii s-au unit pentru a promova pacea şi prosperitatea, acceptând totodată să-şi deschidă spiritul către culturile, tradiţiile şi limbile atât de diverse ale continentului nostru.

Moneda Euro (€) este folosită zilnic de aproximativ 332 de milioane de europeni (17 din cele 27 de state membre: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania), fiind dovada cea mai tangibilă a cooperării dintre statele membre.

 

Procesul decizional în UE

Procedura standard de luare a deciziilor la nivelul UE este cunoscută sub numele de procedură legislativă ordinară (denumită anterior codecizie). Aceasta înseamnă că Parlamentul European, ai cărui membri sunt aleşi prin vot direct, trebuie să aprobe legislaţia UE împreună cu Consiliul (care reprezintă guvernele celor 27 de state membre). Comisia Europeană elaborează şi implementează legislaţia europeană.

Împreună, aceste trei instituţii elaborează politicile şi legislaţia care se aplică în toată Uniunea, prin intermediul „procedurii legislative ordinare" (fosta „codecizie"). În principiu, Comisia propune actele legislative, iar Parlamentul şi Consiliul le adoptă. Ulterior, Comisia şi statele membre le implementează, iar Comisia trebuie să se asigure că legislaţia europeană este corect aplicată.

 

Tratatele UE stabilesc obiectivele UE, regulile de funcţionare a instituţiilor europene, procedura de luare a deciziilor şi relaţiile existente între Uniune şi statele membre. Tratatele sunt modificate pentru a permite creşterea eficienţei şi transparenţei UE, pentru a pregăti extinderile viitoare şi pentru a introduce noi domenii de cooperare - cum ar fi moneda unică. Principalele tratate sunt:

 • Tratatul de la Lisabona

Data semnării: 13 decembrie 2007
Data intrării în vigoare: 1 decembrie 2009

 • Tratatul de la Nisa

Data semnării: 26 februarie 2001
Data intrării în vigoare: 1 februarie 2003

 • Tratatul de la Amsterdam

Data semnării: 2 octombrie 1997
Data intrării în vigoare: 1 mai 1999

 • Tratatul privind Uniunea Europeană - Tratatul de la Maastricht

Data semnării: 7 februarie 1992
Data intrării în vigoare: 1 noiembrie 1993

 • Actul Unic European

Data semnării: 17 februarie 1986 (Luxemburg) / 28 februarie 1986 (Haga)
Data intrării în vigoare: 1 iulie 1987

 • Tratatul de fuziune - Tratatul de la Bruxelles

Data semnării: 8 aprilie 1965
Data intrării în vigoare: 1 iulie 1967

 • Tratatele de la Roma - Tratatele CEE şi EURATOM

Data semnării: 25 martie 1957
Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 1958

 • Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului

Data semnării: 18 aprilie 1951
Data intrării în vigoare: 23 iulie 1952
Data expirării: 23 iulie 2002

 

Instituţiile UE

UE beneficiază de un cadru instituţional unic în lume, în care:

- priorităţile generale sunt stabilite de Consiliul European, care reuneşte liderii naţionali şi europeni;

- deputaţii europeni, aleşi prin vot direct, reprezintă interesele cetăţenilor în cadrul Parlamentului European;

- interesele Uniunii în ansamblu sunt promovate de Comisia Europeană, ai cărei membri sunt desemnaţi de guvernele naţionale;

- guvernele promovează interesele statelor membre, în cadrul Consiliului Uniunii Europene.

Elaborarea şi adoptarea legislaţiei europene implică 3 instituţii:

1. Parlamentul European, care reprezintă cetăţenii UE şi este ales direct de către aceştia.

2. Consiliul Uniunii Europene, care reprezintă statele membre. Preşedinţia Consiliului este deţinută, prin rotaţie, de statele membre.

3. Comisia Europeană, care reprezintă interesele Uniunii în ansamblu.

Două alte instituţii europene joacă in rol vital:

 • Curtea de Justiţie garantează respectarea dreptului european
 • Curtea de Conturi controlează modul de finanţare a activităţilor Uniunii.


UE dispune şi de alte instituţii şi organisme interinstituţionale specializate:

 • Comitetul Economic şi Social European reprezintă societatea civilă, angajatorii şi salariaţii;
 • Comitetul Regiunilor reprezintă autorităţile regionale şi locale;
 • Banca Europeană de Investiţii finanţează proiectele de investiţii ale UE şi sprijină întreprinderile mici prin intermediulFondului european de investiţii;
 • Banca Centrală Europeană răspunde de politica monetară europeană;
 • Ombudsmanul European investighează plângerile privind proasta administrare de către instituţiile şi organismele UE;
 • Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor are rolul de a asigura protecţia datelor cu caracter personal ale cetăţenilor;
 • Oficiul pentru Publicaţii publică informaţii despre UE;
 • Oficiul European pentru Selecţia Personalului recrutează personal pentru instituţiile şi organismele UE;
 • Şcoala Europeană de Administraţie organizează cursuri de formare în diverse domenii pentru personalul instituţiilor UE;
 • numeroaseagenţii specializate şi organisme descentralizate desfăşoară o serie de activităţi de natură tehnică, ştiinţifică sau de gestionare;
 • Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) îi oferă sprijin Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, funcţie deţinută în prezent de Catherine Ashton. Aceasta conduce lucrările Consiliului Afaceri Externe şi trasează direcţiile politicii externe şi de securitate comune, asigurând, în acelaşi timp, consistenţa şi coordonarea acţiunilor desfăşurate de UE pe plan extern.

 

Preşedinţiile Consiliului UE în perioada 2011-2020:

Ungaria (ianuarie-iunie 2011)

Polonia (iulie-decembrie 2011)

Danemarca (ianuarie-iunie 2012)

Cipru (iulie-decembrie 2012)

Irlanda (ianuarie-iunie 2013)

Lituania (iulie-decembrie 2013)

Grecia (ianuarie-iunie 2014)

Italia (iulie-decembrie 2014)

Letonia (ianuarie-iunie 2015)

Luxemburg (iulie-decembrie 2015)

Ţările de Jos (ianuarie-iunie 2016)

Slovacia (iulie-decembrie 2016)

Malta (ianuarie-iunie 2017)

Regatul Unit (iulie-decembrie 2017)

Estonia (ianuarie-iunie 2018)

Bulgaria (iulie-decembrie 2018)

Austria (ianuarie-iunie 2019)

România (iulie-decembrie 2019)

Finlanda (ianuarie-iunie 2020)

 

Informaţii preluate de pe http://europa.eu/about-eu/index_ro.htm - pentru mai multe detalii, vă rugam accesaţi link-ul.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus