Formarea de competenţe în domeniul lingvistic şi juridic

Programul "Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice"

Urmare analizei nevoilor de traducere în cadrul instituţiilor publice, prezentată mai jos, SCT a început în primul trimestru al anului 2010 organizarea de programe de formare destinate tuturor celor interesaţi de calitatea procesului de traducere.

În semestrul I al anului 2010, SCT a organizat trei sesiuni ale programului Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice, 3-5 martie, 9-11 iunie, 14-16 iunie.

Pentru informaţii legate de sesiunile viitoare ale cursului, consultaţi periodic pagina de Programe de formare.

Opinii cursanţi şi imagini de la cursurile susţinute în perioada 3 - 5 martie 2010

Opinii cursanţi şi imagini de la cursurile susţinute în perioada 9 - 11 iunie 2010 

Opinii cursanţi şi imagini de la cursurile susţinute în perioada 14 - 16 iunie 2010

Opinii cursanţi şi imagini de la cursurile susţinute în perioada 21 - 25 martie 2011

Opinii cursanţi şi imagini de la cursurile susţinute în perioada 27 iunie - 01 iulie 2011

SCT organizează cursuri în domeniul lingvistic şi juridic, în funcţie de nevoile beneficiarilor. Pentru orice informaţii sau oferte de colaborare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: asistent@ier.ro

Analiza nevoilor de traducere în cadrul instituţiilor publice

Traducerea inadecvată a legislaţiei româneşti în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene poate conduce la neînţelegeri care atrag răspunderea instituţiilor în cauză. Prin urmare, legislaţia românească trebuie să fie tradusă la înalte standarde de calitate. O traducere bună facilitează o înţelegere corectă şi astfel un dialog viabil sau o negociere de succes la nivelul instituţiilor comunitare sau al mediului de afaceri internaţional.

Prin activitatea sa, IER contribuie la dezvoltarea bazei de date existente cu privire la reglementările juridice traduse sau planificate a fi efectuate la nivel naţional şi îşi propune eliminarea sau diminuarea semnificativă a numărului de versiuni traduse ale aceluiaşi act, cu scopul de a permite o mai bună utilizare a resurselor financiare şi umane implicate. În acest sens, în august 2009, IER a transmis către ministere, agenţii şi autorităţi publice o scrisoare prin care îşi face cunoscută intenţia de intensificare a relaţiilor de colaborare. Scrisoarea a fost însoţită de un chestionar de evaluare a nevoilor de traduceri în instituţiile publice, în vederea obţinerii unei imagini de ansamblu privind volumul şi tipul de acte necesar a fi traduse în cadrul instituţiilor publice, precum şi modul în care această activitate este efectuată, a identificării măsurii în care instituţiile publice sunt interesate de dezvoltarea bazei de date amintite, precum şi de dezvoltarea bazei de date terminologice unitare.

Concluziile cercetării se bazează pe analiza răspunsurilor din cele 51 de chestionare primite. Chestionarul a cuprins întrebări cu răspuns închis (de tip DA/NU, scale de frecvenţe, alegere de variante de răspuns multiple). Unele întrebări au inclus şi variante de răspuns deschis (ex. „altă modalitate. Vă rugăm precizaţi.....").

Răspunsurile evidenţiază atât importanţa activităţii de traducere, cât şi deficienţele privind modul de planificare şi efectuare a traducerilor în cadrul instituţiilor respondente.

Nevoile de traducere din cadrul instituţiilor publice sunt semnificative ca frecvenţă, volum şi diversitate a tipurilor de acte. Această activitate nu este însă clar reglementată şi/sau planificată la nivelul instituţiilor respective. În cea mai mare parte, nevoile de traducere sunt rezolvate în cadrul instituţiei, aceasta şi pentru că peste 75% din respondenţi declară că nu deţin buget separat pentru plata serviciilor de traducere. Traducerile sunt efectuate de persoane care cunosc limbi străine, dar care, în aproape 50% din cazuri, nu au aceste responsabilităţi incluse în fişa postului şi în aproximativ tot atâtea cazuri nu au studii de specialitate în domeniul limbilor străine. Revizia traducerilor se concentrează mai mult pe terminologia de specialitate (specifică domeniului) şi mai puţin pe aspectele lingvistice sau juridice.

Ca urmare a reacţiilor pozitive primite (90% dintre respondenţi susţin aceste demersuri), IER îşi propune ca în 2010 să desfăşoare acţiuni concrete pentru dezvoltarea bazei de date cu toate reglementările juridice traduse sau planificate a fi efectuate la nivel naţional, pentru dezvoltarea bazei de date terminologice şi organizarea unor cursuri de formare pentru traducători în domeniul traducerilor de texte legislative.

Mulţumim tuturor celor care au răspuns apelului IER şi care şi-au exprimat atât aprecierea pentru activitatea desfăşurată de IER în domeniul traducerii şi terminologiei, cât şi sprijinul pentru coordonarea la nivel naţional a traducerilor de legislaţie.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus