Seminarii de pregătire pentru concursurile de angajare în instituţiile europene - 2009

 

Seminar de pregătire pentru concursul de angajare în instituţiile europene - 2009

 

Institutul European din România colaborează cu Centrul de Studii Europene din Strasbourg (CEES) din anul 2005. Până în prezent s-au organizat zece seminarii de pregătire pentru concursurile de angajare în instituţiile europene pentru probele în limba franceză. Succesul programului a fost confirmat de numeroasele sesiuni de formare, trei dintre acestea desfăşurându-se pe parcursul lui 2009. Aceste seminarii se înscriu în cadrul Planului de formare a funcţionarilor europeni propus şi finanţat de Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF).

 

Beneficiari

Cele trei sesiuni de formare din anul 2009 s-au adresat în primul rând funcţionarilor publici, precum şi studenţilor/masteranzilor interesaţi de o pregătire temeinică în obţinerea unor viitoare funcţii în cadrul instituţiilor Uniunii Europene. Numărul total al participanţilor în cadrul celor trei sesiuni de formare a fost de 79.

Printre participanţii la cele trei seminarii de pregătire s-au numărat: reprezentanţi ai administraţiei centrale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Mediului, Ministerului Economiei, Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Afacerilor Externe; reprezentanţi ai administraţiei locale cum ar fi: Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria comunei Măgura-Judeţul Bacău; instituţii juridice precum Tribunalul Bucureşti; dar şi reprezentanţi ai lumii academice: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Ştiinţe Politice, Academia de Studii Economice din Bucureşti. În ceea ce priveşte funcţiile deţinute de cursanţi, majoritatea dintre aceştia sunt consilieri, consilieri juridici, experţi.

 

Obiective

Obiectivul principal al acestui program constă în creşterea reală a şanselor candidaţilor-cetăţeni români vorbitori de limba franceză pentru posturile eligibile în cadrul instituţiilor europene, cu atât mai mult cu cât cetăţenia română este un criteriu de selecţie. Seminariile oferite de IER în colaborare cu CEES reprezintă principalele instrumente gestionate de participanţi în încercarea de a se familiariza cu diferitele probe de concurs, precum şi în încercarea de cunoaştere aprofundată a celor mai importante etape în recrutarea realizată de către instituţiile europene.

 

Perioadele de desfăşurare

Seminarul de pregătire pentru concursul de angajare în instituţiile europene s-a desfăşurat la sediul IER pe parcursul a trei sesiuni, după cum urmează: prima sesiune a avut loc în perioada 4 – 6 mai, cea de a doua sesiune s-a realizat în  perioada 9 - 11 iunie, iar cea de a treia sesiune a fost în perioada 2 - 4 noiembrie.

 

Detalii privind programul şi metoda de lucru

 

Compuse dintr-o diversitate de module, sesiunile de formare au prezentat principalele probe ale examenului de angajare în cadrul instituţiilor europene. Din alcătuirea programului de formare au făcut parte:

- procedurile şi regulile de concurs

- recapitulări ale cunoştinţelor cu privire la Uniunea Europeană pentru proba-grilă referitoare la cadrul instituţional european, la instituţiile şi politicile aferente UE

- antrenamentul grilă cu privire la UE

- prezentarea probei-grilă: raţionament verbal şi numeric

- antrenamentul grilă în privinţa probelor eliminatorii: raţionament verbal şi numeric

- prezentarea probei scrise

- prezentarea probei orale

Formatorii pentru cele trei sesiuni au fost Julie Leprêtre şi Eric Germain, lectori CEES cu experienţă la nivel continental în pregătirea concursurilor de angajare în instituţiile europene. Toate sesiunile de formare au fost caracterizate de un echilibru între prelegere şi exerciţii. Prezentările formatorilor cu privire la elementele esenţiale din cadrul Uniunii Europene şi sfaturile oferite cursanţilor au alternat cu sesiunile de antrenament pentru diferitele probe – grilele cu privire la Uniunea Europeană: raţionamentul verbal şi numeric, precum şi pregătirea interviului.

 

Impresiile participanţilor

 

Evaluarea de către participanţi a seminarului de pregătire pentru concursul de angajare în instituţiile europene s-a făcut prin centralizarea unor sondaje de opinie completate cu titlu de anonimat. În componenţa formularului s-au aflat întrebări în care se acordă calificative atât pentru nivelul general al cursului, cât şi pentru fiecare modul în parte.

Evaluările cu privire la acest program de formare sunt în proporţie de 90% redate prin calificativele: excelent şi foarte bine; ceea ce certifică feedback-ul pozitiv transmis de participanţi. Beneficiarii acestor seminarii au apreciat în mod special utilitatea acestei pregătiri, precum şi întreaga organizare de care au avut parte.

 

Organizatori

 

Seminariile de pregătire pentru concursurile de angajare în instituţiile europene au fost organizate de Institutul European din România în parteneriat cu Centrul de Studii Europene de la Strasbourg (CEES) – Şcoala Naţională de Adminstraţie Paris, cu sprijinul Ambasadei Franţei în România şi Institutului Francez din Bucureşti. Programul a fost finanţat de Organizaţia Internaţională a Francofoniei. Seminariile s-au desfăşurat la sediul IER din Bucureşti bdul Regina Elisabeta, nr.7-9 în sala de conferinţe de la etajul IV.

Coordonatorul acestui program a fost Laurenţia Mariana Mereuţă, laurentia.mereuta @ier.ro  

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus