Despre noi

 
Compartimentul Audit Public Intern
 

 

Compartimentul de audit public intern al IER este direct subordonat directorului general, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de celelalte activităţi ale institutului. Prin atribuţiile sale, compartimentul de audit public intern nu este implicat în elaborarea procedurilor de control intern.
Acesta desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care oferă asigurari şi consiliere conducerii IER pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile institutului.
De asemenea, compartimentul de audit public intern ajută IER să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluând şi îmbunătăţind eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.
Atribuţiile compartimentului de audit public intern sunt conforme cu art. 11 din Legea 672/2002 privind auditul public intern (mai  multe detalii).

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus