Publicaţii IER

 
Opinii româneşti privind construcţia europeană
 
 

Institutul European din România se străduieşte să stimuleze dezbaterea naţională centrată pe problemele, reformele şi provocările Uniunii Europene care, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, atât din raţiuni de solidaritate şi responsabilitate, cât şi din  motive ce ţin de oportunitate, sunt de interes şi pentru români. De aceea, ne-am propus să găzduim pe site-ul institutului opinii ale unui spectru cât mai larg de cetăţeni informaţi şi interesaţi să-şi facă publice astfel de opinii elaborate care să contribuie la identificarea poziţiei pe care România ar putea s-o adopte în legătură cu diferite aspecte ce ţin de construcţia europeană.
Desigur, ne putem întreba: care ar fi criteriile pe baza cărora am putea trece la elaborarea acestor poziţii?  Un răspuns simplist ar putea avea în vedere principiul binele Uniunii este şi bine nostru. Într-o anumită măsura acest lucru este adevărat! Totuşi, actuala stare de criză în construcţia europeană ne indică că acolo este vorba de o acută competiţie intelectual-conceptuală şi politică pentru promovarea interesului naţional, pe baza folosirii pârghiilor comunitare.
Deşi, adesea, etichetat ca elitist, tehnocratic şi aflat într-un deficit cronic în relaţia cu cetăţeanul, modelul comunitar este cu siguranţă una dintre cele mai (daca nu cea mai) elegante si rafinate expresii ale democraţiei relaţiilor interstatale şi intrastatale.  Facem această afirmaţie având în vedere nu doar componenta instituţională, altfel extrem de importantă, a acestor relaţii, dar şi cea mai puţin standardizată, dată de realitatea încă perfectibilă, dar mai ales de dezideratul creşterii  contribuţiei societăţii civile la actul de guvernare. Astfel, actul decizional comunitar, mai ales în partea sa de fundamentare, parcurge un itinerariu complicat, fiind rezultanta unui evantai larg  de vectori de influenţă. În această conjunctură un stat membru ca România, aflat în perioada de pionierat, îşi poate promova interesul naţional cu mai mult succes vorbind pe aceeaşi tonalitate a vocilor societăţii (guvern,parlament,patronate,sindicate,asociaţii profesionale, mediu academic,etc.), dacă se acceptă, evident, necesitatea unui demers pentru identificarea acestuia în raport cu întregul palier al problematicii europene.
Am făcut aceste consideraţii plecând de la ideea ca opiniile pe care le vom găzdui pe site înglobează interesul naţional şi că acesta are aceleaşi valenţe pentru toate componentele societăţii. Vehiculata idee a unei strategii post-aderare ar putea avea între  elementele de susţinere şi un astfel de demers. În plus, alături de metodele clasice la care ne gândim atunci când suntem preocupaţi de conturarea unei imagini pozitive a României în Europa, contribuţia de natură conceptuală prin dezbateri, publicaţii, luări de poziţie privind construcţia europeană ar putea fi un instrument de marketing foarte eficace. 
 
Trimite opinia ta la opinii@ier.ro

(Toate contribuţiile se bucură de protecţia legislaţiei privind drepturile de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea unor texte, integral sau parţial, se face conform legii.)

GHIDUL POLITICILOR UNIUNII EUROPENE

Politica monetară pdf
Clara VOLINTIRU

Politica de cooperare pentru dezvoltare și Politica de ajutor umanitar pdf
Gabriela DRĂGAN

Politica comercială comună pdf
Florin BONCIU

Politica de mediu pdf
Rodica STĂNESCU

------------------------------------------------------------------

POLICY MEMO
Perspectives on a Potential Deepened Political Cooperation between Poland, Romania and Hungary
pdf
Agnes NICOLESCU, Gabriel SZEKELY

Budget policy from an EU perspective pdf
Dorin MĂNTESCU

Construcţia politică pdf
Iulian ONEAŞCĂ

Concurenţa pdf
Prof. dr. Gheorghe OPRESCU

Direcţii de evoluţie a Politicii Europene de Vecinătate pdf
Prof. univ. dr. Adrian POP

Modelul Social European pdf
Iulian ONEAŞCĂ

Politica Agricolă Comună pdf
Dr. Daniela GIURCĂ

Politica de coeziune a UE pdf
Prof. dr. Gabriela DRĂGAN

Politici europene: Comercială, Concurenţă, Impozitare, Bugetară pdf
Dragoş NEGRESCU

Procesul constituţional pdf
Aurel CIOBANU-DORDEA

Viitorul Uniunii Economice şi Monetare pdf
Valentin LAZEA

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus