Publicaţii

 
Formare în afaceri europene
 
 

Manualul afacerilor europene: "Formare iniţială în Afaceri Europene pentru Funcţionarii Publici din Administraţia Publică Centrală din România" - 2005 pdf
Manualul PCM - 2003 pdf
Strategia de formare pentru Administraţia Publică Locală din România - 2003 pdf

 

Politici europene

 

Seria micromonografii - 2005
Comerţ şi dezvoltare pdf
Justiţie şi afaceri interne pdf
Piaţa muncii pdf
Protecţia consumatorilor pdf
Securitate şi apărare pdf
Transporturi pdf
Uniunea economică şi monetară pdf

 

Seria micromonografii - 2003
Politica agricolă pdf
Politica în domeniul concurenţei pdf
Politica de energie pdf 
Politica de mediu pdf
Politica de dezvoltare regională pdf
Politica socială pdf
Uniunea Europeană pdf

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus