Acquis Comunitar

 
Acquis-ul comunitar în limba română
 

 

Acquis-ul comunitar reprezintă drepturile şi obligaţiile comune aplicabile tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.

Legislaţia primară şi secundară

Legislaţia primară - principalul izvor de drept comunitar - reprezintă cadrul constituţional al Uniunii Europene şi include tratatele Comunităţilor cu toate modificările şi completările ulterioare.

Legislaţia secundară - al doilea izvor important al dreptului comunitar - cuprinde toate actele juridice comunitare (directive, regulamente, decizii, recomandări, avize etc.) adoptate de instituţiile comunitare în temeiul tratatelor.

(A se vedea Ghidul stilistic.)

 Baza de date a IER cu traducerile actelor din legislaţia primară şi secundară a fost închisă pe data de 1 octombrie 2007. Pentru a accesa versiunea finală a actelor în limba română, apăsaţi aici.

Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene

Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene reprezintă totalitatea hotărârilor acestei instanţe. Soluţiile pronunţate în cadrul acestor hotărâri sunt obligatorii în ceea ce priveşte interpretarea dispoziţiilor dreptului comunitar. Parte a acquis-ului comunitar, jurisprudenţa CJCE se traduce în cele douăzeci şi trei de limbi oficiale ale Uniunii Europene.
Jurisprudenţa istorică tradusă şi revizuită constă în 1 011 de hotărâri şi ordonanţe ale Curţii şi ale Tribunalului din perioada 1952 - 2006, selectate de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene. Aceasta totalizează 21 328 de pagini standard. Pentru vizualizarea listei şi a repartizării actelor pe ani, apăsaţi aici. Jurisprudenţa istorică a CJCE este tradusă în proporţie de 100%. Precizăm că doar actele revizuite sunt disponibile online.

 

Căutare în baza de date

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus