Biroul Formare

Formarea profesională în domeniul afacerilor europene reprezintă una dintre activităţile permanente ale Institutului European din România. Programele de formare profesională sunt destinate cu prioritate funcţionarilor publici din administraţia centrală şi locală, mai ales a celor care au responsabilităţi legate de problematica comunitară care decurge din statutul României de stat membru al Uniunii Europene.

Organizate iniţial sub egida şi cu suportul unor proiecte PHARE, programele având ca scop formarea generală în afaceri europene au marcat începutul activităţii în anul 2000 şi în prezent reprezintă o tradiţie pentru institut.

Aria tematică a fost completată pe parcurs cu programe de formare pe teme orizontale, de ex. bazele PCM, negocierile europene, etc. Odată cu aderarea la UE, diversificarea tematicii cursurilor de formare s-a accentuat, pentru a ţine pasul cu nevoile de formare tot mai specializate în problematica europeană apărute în administraţia publică, precum şi în rândul altor categorii socio-profesionale interesate. În paralel, interesul crescut pentru participarea cetăţenilor români la concursurile de angajare la instituţiile europene a impus şi organizarea de cursuri speciale dedicate acestui scop.

Trainerii şi lectorii români sunt selectaţi cu maximum de atenţie de către personalul IER specializat, pentru a fi capabili să răspundă unor standarde ridicate de calitate. Majoritatea dintre aceştia provin din lumea academică, din cercetare sau sunt specialişti independenţi, având cunoştinţe avansate în domeniul afacerilor europene, precum şi în ceea ce priveşte exigenţele formării profesionale. Experienţa ne-a dovedit că profesionalismul şi probitatea lor morală în prezentarea temelor şi în abordarea cursanţilor au adus contribuţii însemnate la calitatea cursurilor.

Pe de altă parte, parteneriatele încheiate cu organizaţii europene din domeniul formării ne aduc un plus de actualitate temelor abordate, precum şi o altă perspectivă a problematicii europene în discuţie.

Programele noastre de formare folosesc metode care stimulează interactivitatea, dezvoltă abilităţile de analiză critică şi capacitatea de lucru în echipă.

Sala de cursuri a IER se bucură de dotări tehnice moderne - flipchart, ecrane de proiecţie, videoproiector, laptop, instalaţie de sonorizare, facilităţi de traducere simultană - precum şi un mediu de lucru plăcut şi stimulativ. Cărţile de specialitate din Centrul de Documentare, aflat în imediata apropiere a sălii de curs, stau de asemenea la dispoziţia cursanţilor. Materialele de curs sunt prezentate atât în varianta digitală, cat şi pe suport de hârtie.

Ofertă de formare personalizată

Institutul European din România îşi dedică cea mai mare parte din activitatea de formare pentru instruirea funcţionarilor publici în spiritul valorilor europene de profesionalism, eficienţă şi asumarea responsabilităţii. Ca urmare, IER este disponibil pentru organizarea de cursuri specializate adaptate la nevoile de formare ale diferitelor instituţii publice. Oferta de programe în acest caz conţine cursuri realizate pe baza cerinţelor unei anume instituţii publice, atât din punctul de vedere al tematicii, perioadei de desfăşurare, cât şi al locaţiei. Putem organiza sesiuni de formare la sediul instituţiilor solicitante şi/sau în alte centre, pentru instituţiile doritoare din cadrul administraţiei centrale şi locale.

Experienţa acumulată până acum, precum şi proiectele de dezvoltare pe care ni le propunem, ne recomandă drept un partener pe termen lung, serios şi de încredere, capabil să ofere servicii de formare profesională la standarde europene.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus