Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter IER - nr. 46 - octombrie 2012 PDF

INTERVIU

Ulrike Guérot - Cercetător, European Council on Foreign Relations
Uniunea Europeană este percepută adesea ca fiind o putere de tip soft (necoercitivă), dar cu o influenţă mondială considerabilă. În opinia dumneavoastră, având în vedere în special efectele crizei actuale din zona euro, care sunt şansele ca Uniunea să îşi păstreze statutul de actor mondial?

Într-adevăr, Uniunea Europeană, prin puterea sa necoercitivă, are o influenţă majoră în relaţiile internaţionale, de exemplu prin misiuni de supervizare sau prin standarde legale ori legate de produs şi politici de reglementare în domeniul comercial ... pentru textul integral al interviului, consultaţi documentul pdf

ANALIZĂ | OPINIE

Lobby în UE: de partea cui sunteţi?
Aruncând o privire asupra elaborării unei politici publice în Uniunea Europeană, ne dăm curând seama că statele membre şi instituţiile UE nu mai sunt singurii actori influenţi în acest proces. O categorie nouă alcătuită din actori multipli îşi face, de asemenea, simţită prezenţa, în locuri şi momente diferite. Avocaţi, consultanţi, companii multinaţionale sau asociaţii profesionale pan-europene sunt doar câteva exemple de jucători ce urmăresc un singur obiectiv ... pentru textul integral al articolului, consultaţi pagina 3

EVENIMENT

Participare IER la seminarul de cercetare:
Uniunea Europeană şi operaţiunile de gestionare a crizelor: către o gândire mai strategică
Centrul pentru politici de securitate din Geneva (Geneva Center for Security Policies – GCSP)

În perioada 24 – 26 septembrie 2012, Centrul pentru politici de securitate din Geneva (Geneva Center for Security Policies) a organizat seminarul de cercetare cu tema Uniunea Europeană şi operaţiunile de gestionare a crizelor: către o gândire mai strategică (The European Union and Crisis Management Operations: Towards More Strategic Thinking) la Geneva, Elveţia. Din partea IER a fost invitată Agnes Nicolescu, expert în cadrul Biroului studii şi analize ... pentru textul integral al articolului, consultaţi pagina 4

Forumul ONG de la Marea Neagră
24 – 25 octombrie, Bucureşti

Ajuns la cea de-a cincea ediţie, Forumul ONG de la Marea Neagră, eveniment care a devenit un punct de reper în regiunea Mării Negre, a reunit organizaţiile neguvernamentale în scopul dezbaterii tematicilor actuale ... pentru textul integral al articolului, consultaţi pagina 8

Seria de dezbateri Perspective europene:
Consolidarea pieţei unice şi stimularea creşterii economice – progrese, obstacole şi priorităţi –

Reprezentanţa Comisiei Europene în România a organizat, în data de 30 octombrie 2012, masa rotundă intitulată Consolidarea pieţei unice şi stimularea creşterii economice – progrese, obstacole şi priorităţi. Dezbaterea se înscrie în seria manifestărilor lunare Perspective europene, lansată de Reprezentanţa Comisiei Europene încă din 2009, cu scopul de a stimula discuţiile cu privire la priorităţile Uniunii Europene şi de a reflecta totodată agenda publică naţională din România. Partea organizatorică a prezentei dezbateri a fost asigurată de Institutul European din România ... pentru textul integral al articolului, consultaţi pagina 9

UE

Comisia Europeană a adoptat pachetul pentru extindere
La 10 octombrie 2012, Comisia Europeană a adoptat un important pachet de documente privind politica sa de extindere. Între acestea se află raportul privind strategia extinderii Uniunii şi documentele de evaluare a progreselor înregistrate în ultimul an de state candidate sau potenţial candidate. Raportul privind strategia este însoţit de Cadrul Financiar Indicativ Multianual de asistenţă pentru preaderare, revizuit pentru 2013 ... pentru textul integral al articolului, consultaţi pagina 5

Reuniunea Consiliului European, 18 – 19 octombrie 2012
În perioada 18 – 19 octombrie 2012, Consiliul European s-a întrunit la Bruxelles, prezidat de Herman Van Rompuy. Consiliul şi-a reiterat angajamentul de a lua măsuri ferme în ceea ce priveşte abordarea tensiunilor de pe piaţa financiară, restabilirea încrederii, stimularea creşterii economice şi a locurilor de muncă ... pentru textul integral al articolului, consultaţi pagina 6

Săptămâna Pieţei Unice
Bruxelles – 15-20 octombrie 2012

Aniversarea a 20 ani de la înfiinţarea Pieţei Unice Europene a fost marcată de către Comisia Europeană şi Parlamentul European prin organizarea unei serii de manifestări dedicate Săptămânii Pieţei Unice, între 15 şi 20 octombrie 2012, eveniment sărbătorit ca atare în cele 27 de state membre ... pentru textul integral al articolului, consultaţi pagina 7

ACTUALITATE

Conferinţa anuală a reţelei RO+
Pe 19 octombrie a.c. s-a desfăşurat la Bucureşti cea de-a treia conferinţă anuală a Reţelei RO+ (Reţeaua de excelenţă lingvistică a limbii române folosite în cadrul instituţiilor Uniunii Europene), care a reunit experţi din diferite domenii, preocupaţi de uzul limbii române actuale şi de evoluţia terminologiilor ... pentru textul integral al articolului, consultaţi pagina 7

PE

Sesiune PE la Strasbourg: 22 – 23 şi 25-26 octombrie 2012
În prima parte a sesiunii plenare a PE au fost prezentate succint mai multe rapoarte pe diverse teme de actualitate, urmate de dezbateri. Astfel, raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie privind IMM-urile: competitivitate şi oportunităţi de afaceri recomandăComisiei să examineze iniţiative noi pentru a strânge fonduri destinate antreprenorilor şi întreprinderilor recent înfiinţate ... pentru textul integral al articolului, consultaţi pagina 10

PROMO

FORMARE ÎN AFACERI EUROPENE LA IER – decembrie 2012 ... pentru mai multe detalii, consultaţi pagina 10

--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Redactor-şef:  Oana Mocanu
Redactori: Mariana Bara, Mihai Sebe
Grafică şi DTP: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Raluca Brad, Mihaela Papa, Alexandra Pop (stagiar), Mona Răus
Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact: newsletter@ier.ro  

© Institutul European din România, 2012