Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 33 - septembrie 2011 pdf 

INTERVIU

David KRÁL - Director al EUROPEUM - Institutul pentru Politici Europene, Praga, Republica Cehă

Întrucât EUROPEUM s-a dezvoltat ca un think-tank axat pe activităţi legate de procesul de integrare europeană, ne-aţi putea oferi câteva informaţii cu privire la cel mai recent proiect de cercetare realizat de institutul dvs.? Aţi putea detalia principalele priorităţi pe care dvs. şi colegii le aveţi acum în vedere?
Una din principalele provocări cu care ne confruntăm la EUROPEUM este scepticismul în creştere al elitelor politice cehe, precum şi al opiniei publice în general cu privire la UE, în special în urma crizei datoriilor din zona euro ... pentru textul integral al interviului, consultaţi documentul pdf

ANALIZĂ | OPINIE

Parteneriatul Estic – reconfirmarea angajamentelor UE

Concept lansat în mai 2008, la iniţiativa Poloniei şi a Suediei, inaugurat oficial la Praga în data de 7 mai 2009, Parteneriatul Estic se constituie într-o iniţiativă ambiţioasă de consolidare a dimensiunii răsăritene a Politicii Europene de Vecinătate (PEV) ... cotinuare în pagina 3

EVENIMENT

Conferinţa internaţională Următorul Cadru Financiar Multianual al UE: Cum să stimulăm creşterea şi să reducem diferenţele de dezvoltare dintre regiunile UE?

Institutul European din România în parteneriat cu Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti şi cu Ambasada Republicii Polonia în România, au organizat în Bucureşti, în data de 21 septembrie a.c. conferinţa cu tema Următorul Cadru Financiar Multianual al UE: Cum să stimulăm creşterea şi să reducem diferenţele de dezvoltare dintre regiunile UE? ... cotinuare în pagina 4

Conferinţa EPIN
Gândirea strategică în Uniunea Europeană

European Policy Institutes Network (EPIN) este o reţea dinamică de 32 de think-tankuri şi institute de politici din Europa, care studiază problematicile actuale referitoare la politicile adoptate la nivelul Uniunii Europene. Membrii reţelei se întâlnesc pentru a dezbate probleme importante aflate pe agenda UE în cadrul a trei evenimente EPIN majore organizate anual la Bruxelles şi în alte locaţii ... cotinuare în pagina 5

Final de proiect la Chişinău
În perioada 27 — 28 septembrie au avut loc la Chişinău două evenimente care au marcat încheierea proiectului Preparing Moldova for a comprehensive free trade agreement with the European Union [Pregătirea Republicii Moldova pentru o zonă de liber schimb cuprinzătoare cu Uniunea Europeană] ... cotinuare în pagina 7

PE

Sesiune PE la Strasbourg: 12 – 15 septembrie 2011
Două teme majore au definit această sesiune, politica externă şi criza economică. 
Parlamentul European a dedicat o dezbatere aprofundată noului regulament al Agenţiei Frontex de supraveghere a frontierelor externe ale Uniunii Europene, la şase ani de la înfiinţare, care nuanţează şi precizează rolul şi competenţele acestui instrument al UE ... cotinuare în pagina 8

ACTUALITATE

A 3110-a sesiune a Consiliului Uniunii Europene – Agricultură şi Pescuit
Consiliul Uniunii Europene pentru agricultură şi pescuit este printre cele mai vechi configuraţii ale Consiliului. Lunar, Consiliul aduce împreună miniştrii pentru agricultură şi pescuit, Comisarii europeni responsabili pentru agricultură şi dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime ca şi reprezentanţi ai sănătăţii şi protecţiei consumatorilor ... cotinuare în pagina 9

Prognoza economică interimară – septembrie 2011
Economice şi Financiare, a actualizat prognoza privind Comisia Europeană, prin Directoratul General pentru Afaceri perspectivele economice pentru zona euro şi pentru întreaga Uniune Europeană în 2011 ... cotinuare în pagina 9

PROMO

Calendarul programelor de formare organizate de IER în prioada octombrie-noiembrie 2011 ... mai multe detalii în pagina 10


--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Redactor-şef:  Oana Mocanu
Redactori: Mariana Bara, Diana Popa, Alice Olaru, Mihai Sebe
Secretar general de redacţie: Vlad Mihai
Grafică şi DTP: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Raluca Brad, Mona Răus

Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact:
newsletter@ier.ro  

© Institutul European din România, 2011