Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 31 - 32 - iulie - august  2011 pdf

INTERVIU

András INOTAI - Director General al Institutului de Economie Mondială, Budapesta; Membru în Consiliul editorial al RJEA
Domnule Profesor Inotai, având în vedere cea mai recentă reuniune a Consiliului European, care a avizat Strategia UE privind regiunea Dunării, credeţi că această strategie ar putea deveni un proiect important al UE sau va rămâne doar un alt „document frumos”? În opinia dumneavoastră, care sunt şansele sale reale de succes?

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, pregătită de Comisia Europeană la sfârşitul anului 2010 şi avizată de Consiliul European cu ocazia reuniunii din iunie 2011, transmite două mesaje importante ... pentru textul integral al interviului, consultaţi documentul pdf

PROIECTE IER

Noi activităţi în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/62955: Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii din domeniul economie — afaceri internaţionale
În cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/62955: Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii din domeniul economie — afaceri internaţionale în care IER este partener, alături de ASE, în perioada 7 — 9 iulie 2011 a avut loc la Constanţa o nouă întâlnire a echipelor de management (beneficiar şi partenerii proiectului)... continuare în pagina 3

Republica Moldova – spre o zonă de liber schimb aprofundată şi cuprinzătoare cu Uniunea Europeană
Institutul European din România, în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale — IDIS Viitorul din Republica Moldova derulează un proiect finanţat de German Marshall Fund, prin Programul Black Sea Trust ... continuare în pagina 4

PUBLICAŢIE

RJEA – Ediţia de toamnă 2011

În al treilea număr din acest an, autorii internaţionali acoperă o arie largă de subiecte fierbinţi legate de UE, precum: politica europeană de vecinătate (PEV), politica europeană în domeniul migraţiei, probleme legate de energie la nivelul UE, Sistemul european de comercializare a cotelor de emisii (ETS), politica în domeniul concurenţei şi îmbătrânirea demografică în Europa ... continuare în pagina 5

Nouă apariţie editorială în colecţia Working Papers Perspective ale colaborării bilaterale polono — române înaintea Preşedinţiei poloneze a UE
Institutul European din România are plăcerea să anunţe apariţia lucrării Perspectives of Polish — Romanian bilateral cooperation prior to the Polish Presidency, elaborată în colaborare de doi experţi români (Agnes Nicolescu şi Gabriel Szekely) şi unul polonez (Jan Piekło) ... continuare în pagina 6

ANALIZĂ | OPINIE

Strategia Dunării
Institutul European din România a elaborat în cadrul programului de cercetare-dezvoltare destinat studiilor de strategie şi politici SPOS 2010 un studiu referitor la tematica Strategiei Dunării şi anume: România şi strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării ... continuare în pagina 7

PE

Sesiunea Parlamentului European din 4 — 7 iulie 2011
Ordinea de zi a recentei sesiuni a cuprins numeroase dezbateri ale unor documente de politică europeană supuse votului, ca şi chestiuni de procedură ... continuare în pagina 8

ACTUALITATE

Priorităţile-cheie ale Preşedinţiei poloneze a UE
Începând cu 1 iulie 2011, Polonia şi-a asumat Preşedinţia semestrială a Consiliului Uniunii Europene, devenind astfel administratorul celor mai importante evenimente comunitare ... continuare în pagina 9

Roamingul din nou în atenţia Comisiei Europene
Comisia Europeană a prezentat o propunere pentru un nou regulament al Parlamentului European şi al Consiliului, cuprinzând un set de norme europene actualizate pentru serviciul de roaming, propunere care oferă o soluţie pe termen lung privind ... continuare în pagina 10

Comisia Europeană încurajează promovarea produselor agricole europene
În data de 14 iulie, Comisia Europeană a lansat o dezbatere pe tema schemelor de promovare şi informare pentru produsele agricole din Uniunea Europeană. Această măsură vine pe fondul reformei din cadrul Politicii Agricole Comune, care prin strategia Europa 2020 vizează dezvoltarea sustenabilă şi inteligentă a sectorului agricol ... continuare în pagina 10

Comisia Europeană lansează Cartea verde privind calificările profesionale
Comisia Europeană îşi propune să modernizeze Directiva privind calificările profesionale (Directiva 2005/36/CE) în consultare cu părţile interesate ... continuare în pagina 11

PROMO

Institutul European din România organizează în perioada august – septembrie 2011 noi sesiuni ale următoarelor programe de formare, autorizate CNFPA:
MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANŢARE EUROPEANĂ
FORMATOR
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE ... mai multe detalii
în pagina 12


--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Redactor-şef: Mădălina Paula Magnusson
Redactori: Mariana Bara, Oana Mocanu, Diana Popa, Alice Olaru, Mihai Sebe
Secretar general de redacţie: Vlad Mihai
Grafică şi DTP: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Raluca Brad, Ionela Haralambie, Mihaela Papa

Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact:
newsletter@ier.ro  

© Institutul European din România, 2011