Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 26 - februarie 2011 pdf

INTERVIU

Răzvan THEODORESCU - Membru al Consiliului de Administraţie al Institutului European din România
În calitate de fost ministru al Culturii aţi început sau aţi continuat o serie de proiecte culturale. Privind în urmă, de care proiecte aţi rămas cel mai mult ataşat? Totodată, urmărind evoluţia politicilor culturale ale Ministerului Culturii în ultimii ani, care dintre ele consideraţi că au avut cel mai mare impact asupra vieţii culturale româneşti?
Dintre toate proiectele concepute în vremea mandatului meu, cel mai important a fost „Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007”. Iniţiativa a aparţinut colegei mele luxemburgheze şi mie, am susţinut-o la Consiliul de Miniştri de la Bruxelles şi am obţinut nominalizarea Sibiului în mai 2004. Succesorii mei la conducerea ministerului au continuat-o şi au realizat-o. Socotesc că în ciuda orientărilor politice diferite în perioada 2004 – 2007, s-a realizat aici o continuitate de bun augur ... pentru textul integral al interviului, consultaţi documentul pdf

EVENIMENT

Seria de conferinţe România-Franţa: împreună în Europa
Consolidarea pieţei interne şi regândirea competitivităţii economice a Uniunii Europene
În data de 17 februarie 2011, IER şi Ambasada Franţei la Bucureşti au organizat cel de-al 26-lea eveniment din cadrul proiectului România-Franţa: împreună în Europa, intitulat După Lisabona: consolidarea pieţei interne şi regândirea competitivităţii economice a Uniunii Europene ... continuare în pagina 2

PUBLICAŢIE

RJEA – Ediţia de primăvară 2011
Citind primul număr din 2011 al RJEA puteţi afla dacă guvernarea economică a UE este la un punct de cotitură sau dacă modul în care sistemele de garantare a depozitelor se alătură plaselor de siguranţă financiare  ... continuare în pagina 4

Europe’s World
În baza acordului de parteneriat din anul 2005, IER semnalează apariţia numărului de primăvară 2011 al acestei prestigioase publicaţii de limbă engleză care conţine studii, rapoarte şi opinii oferite de o comunitate tot mai mare de think-tankuri, cercetători şi formatori de opinie ai lumii contemporane. Pe lângă obişnuitele scrisori către editor şi comentarii, secţiunea cea mai bine reprezentată (unsprezece articole) este cea despre Europa ... continuare în pagina 11

ACTUALITATE

Cursuri de formare la IER
În 2011, IER continuă seria programelor de formare consacrate la care, ţinând cont de interesul cursanţilor pentru anumite tematici abordate în programele stabilite, se adaugă două programe noi ... continuare în pagina 5

IER lansează un nou proiect ― Ghidul politicilor Uniunii europene
IER a iniţiat la sfârşitul anului 2010 un proiect pilot de cercetare cu titlul Ghidul politicilor Uniunii Europene cu scopul de a populariza printr-o analiză sintetică şi obiectivă politicile europene ... continuare în pagina 6

Strategia Dunării: un simbol al Europei Centrale
Comisarul pentru politică regională, Johannes Hahn, împreună cu ministrul maghiar al afacerilor externe, Janos Martonyi, au anunţat la Budapesta, pe 3 februarie 2011, că ţările participante la Strategia UE pentru regiunea Dunării au convenit asupra coordonării domeniilor prioritare de acţiune ... continuare în pagina 10

Concluziile Consiliului European din 4 februarie 2011
Întrunirea Consiliului European din 4 februarie 2011 s-a concentrat în mod preponderent asupra a două teme – energia şi inovaţia – sectoare cheie pentru dezvoltarea şi prosperitatea Uniunii Europene. Consiliul a agreat o serie de acţiuni prioritare a căror implementare va contribui la încurajarea creşterii economice şi la crearea de locuri de muncă, ca şi la promovarea competitivităţii Uniunii Europene ... continuare în pagina 11

ANALIZĂ | OPINIE

Studii istorice cu privire la construcţia europeană: perspective asupra României interbelice
Asistăm în ultimele decenii la o evoluţie accelerată, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, în domeniul studiilor istorice dedicate construcţiei europene. Avem de-a face cu o literatură de specialitate variată care realizează o imagine integratoare a curentelor de gândire dedicate realizării unei suprastructuri europene ... continuare în pagina 7

RECENZIE

Impactul Tratatului de la Lisabona asupra politicii externe a UE
Un nou raport CEPS:
Modernizarea rolului UE de actor mondial — instituţii, legislaţie şi restructurarea diplomaţiei europene
Se ştie că politica externă a UE este dirijată de un imperativ strategic principal, acela de a contribui la imaginea de actor mondial a Uniunii Europene. Competenţele partajate în acest domeniu sunt obiectul modificărilor aduse prin Tratatul de la Lisabona: articolul 21 din TUE2 enumeră obiectivele Uniunii în politica externă, iar articolul 24 din TUE precizează rolul Uniunii şi al statelor membre ... continuare în pagina 8

 

--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Redactor-şef: Mădălina Paula Magnusson
Redactori: Mariana Bara, Agnes Nicolescu, Alice Olaru, Mihai Sebe
Grafică şi DTP: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Loredana Licuţa, Vlad Mihai, Diana Popa
Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact:
newsletter@ier.ro  

© Institutul European din România, 2011