Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 25 - ianuarie 2011 pdf

INTERVIU

Smaranda ENACHE - Membră a Consiliului de administraţie al Institutului European din România
Societatea de astăzi este în perpetuă mişcare, sectorul tânăr fiind cel mai dinamic, fapt care a determinat Comisia Europeană să declare anul 2011 drept Anul european al voluntariatului. Cum apreciaţi implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat şi care consideraţi că sunt cele mai atractive domenii pentru astfel de acţiuni?
Prin declararea anului 2011 Anul european al voluntariatului, Comisia Europeană a avut în vedere omagierea cetăţenilor europeni, de toate vârstele, care practică această formă de generozitate civică şi, totodată, să readucă în prim plan necesitatea de a implementa politici publice de încurajare a voluntariatului, îndeosebi în rândul tinerilor ... pentru textul integral al interviului, consultaţi documentul
pdf

EVENIMENT

„România – Franţa: împreună în Europa”
Conferinţele publice lansate în primăvara anului 2007 pentru a marca aderarea României la UE şi 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma se numără astăzi printre proiectele de succes ale IER. Proiectul este realizat în parteneriat cu Ambasada Franţei în România ... continuare în pagina 3

O nouă serie de studii de strategie şi politici sub egida IER
În cursul anului 2010 echipa Serviciul de analiză şi studii europene a IER a coordonat realizarea unei noi serii de studii care au urmărit sprijinirea procesului de elaborare şi fundamentare a strategiilor şi politicilor României în perioada post-aderare, Proiectul de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2010. Studiile au fost finalizate şi urmează a fi lansate în cursul primului trimestru al acestui an în cadrul unei conferinţe publice dedicate acestui eveniment ... continuare în pagina 3

ACTUALITATE

IER în reţele internaţionale: EPIN, EADI
Parteneriatele IER s-au conturat pe parcursul celor zece ani de activitate ca urmare a implicării institutului în diverse proiecte de cercetare, formare şi comunicare derulate atât la nivel naţional, cât şi internaţional, fie în cadrul unor reţele de think tankuri sau institute cu profil de activitate similar din Uniunea Europeană ... continuare în pagina 4

IER facilitează tranziţia studenţilor de la şcoală la viaţa activă
Pe 31 ianuarie a.c. a fost lansat oficial proiectul strategic Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii din domeniul economie ― afaceri internaţionale, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ― 2013 ... continuare în pagina 4

Capitala culturală europeană 2011
Comisia Europeană anunţă pe site-ul său1 că anul acesta două oraşe nordice, ambele porturi, vor avea rolul de capitală culturală europeană: Tallinn (Estonia) şi Turku (Finlanda) ... continuare în pagina 6

Anul european al voluntariatului1 - AEV 2011
Voluntariatul sub toate formele sale va fi celebrat la Luxemburg în zilele de 16 – 19 februarie, după ce la începutul lunii februarie la Lisabona o etapă a turneului AEV 2011 a cuprins întâlniri ale tinerilor grupaţi în asociaţii naţionale şi internaţionale de profil. Scopul acestor întruniri a fost şi crearea unei baze de date cu asociaţiile de voluntariat ... continuare în pagina 7

Demararea primului Semestru European
Consiliul pentru Afaceri Economice şi Financiare a anunţat la 18 ianuarie 2011 startul primului Semestru European, un ciclu de şase luni menit să asigure o coordonare a politicilor bugetare şi economice ale statelor membre ... continuare în pagina 7

Euro – monedă oficială şi în Estonia
Moneda euro a fost creată în 1999, când 11 state au blocat ratele de schimb ale monedelor naţionale şi au adoptat o politică monetară unică administrată de Banca Centrală Europeană, cu sediul la Frankfurt. În 2001 zona euro s-a extins cu Grecia, însă bancnotele şi monedele au intrat efectiv în circulaţie abia un an mai târziu. În 2007 şi Slovenia a adoptat moneda comună, urmată de Cipru şi Malta (2008) şi apoi de Slovacia (2009) ... continuare în pagina 8

PUBLICAŢIE

Policy Memo IER
Într-un context european în care Polonia şi Ungaria urmează să deţină preşedinţia Consiliului UE în 2011, informarea asupra politicilor intenţionează să analizeze posibilele subiecte în care România şi-ar putea aprofunda cooperarea cu cele două ţări. Făcând parte din Grupul Visegrad, Polonia şi Ungaria au în comun o lungă şi puternică tradiţie în consultarea politică, care s-a materializat în cooperare consolidată în probleme de interes comun şi poziţii coordonate în ceea ce priveşte anumite politici, la nivel european ... continuare în pagina 5

ANALIZĂ | OPINIE

2011 – Provocări pentru UE
Articol de opinie privind discursul de deschidere al dlui Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European, susţinut la Europe House, Londra, în 13 ianuarie 2011
Herman van Rompuy, Preşedintele Consiliului, a susţinut un discurs pe 13 ianuarie 2011 la Europe House – Londra, în urma întâlnirii cu prim-ministrul britanic David Cameron, pentru pregătirea lucrărilor următoarelor reuniuni ale Consiliului European. În intervenţia sa, oficialul european a prezentat principalele provocări ale UE pentru 2011, din perspectiva realizărilor şi a provocărilor din ultimul an ... continuare în pagina 9

IER staff news 2010
În anul 2010 echipa IER s-a mărit odată cu revenirea din concediul de creştere a copilului a Carolinei Ionescu, revizor jurist în cadrul Direcţiei Coordonare Traduceri, a Monei Răus, revizor lingvist în cadrul aceleiaşi structuri şi a Mădălinei Neacşu Paraschiv, consilier juridic ... continuare în pagina 9

PROMO

Cursuri de formare IER - martie 2011 ... mai multe detalii în pagina 10

--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Redactor-şef: Mădălina Paula Magnusson
Redactori: Mariana Bara, Agnes Nicolescu, Alice Olaru, Mihai Sebe
Grafică şi DTP: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Loredana Licuţa, Mihaela Papa, Diana Popa, Mona Răus

Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact:
newsletter@ier.ro  

© Institutul European din România, 2011