Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 24 - decembrie 2010 pdf

Eveniment

Conferinţa aniversară a Institutului European din România la zece ani de activitate
În parteneriat cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Institutul European din România a organizat la 14 decembrie a.c. conferinţa internaţională cu tema Redefinind Europa ... Continuare în pagina 1

Participarea Institutului European din România la prima conferinţă internaţională ARCADIA (25 - 26 noiembrie 2010)
În perioada 25 - 26 noiembrie 2010, Asociaţia Română pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (ARCADIA) a organizat prima conferinţă anuală internaţională, sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe, pe tema: Dezvoltare, comerţ, politici externe şi de securitate: Care este valoarea adăugată a noilor donatori emergenţi? ... Continuare în pagina 3

Publicaţie

A fost lansat Working Paper nr. 27
Către un model dinamic de radicalizare a terorismului - Towards a dynamic model of terrorist radicalization
Institutul European din România a publicat Working Paper-ul nr. 27 Towards a dynamic model of terrorist radicalization, realizat de Clara Volintiru, în limba engleză. Lucrarea încearcă să dezvolte o evaluare teoretică a fenomenului radicalizării ... Continuare în pagina 3

Analiză | Opinie

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării
În data de 8 decembrie 2010, Comisia Europeană a adoptat Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Este vorba despre o strategie extinsă care acoperă mai multe politici comunitare, având ca obiect o macroregiune. Strategia cuprinde o comunicare şi un plan de acţiune ce vor fi revizuite în mod periodic ... Continuare în pagina 4

Concluziile Consiliului European de iarnă (16 – 17 decembrie 2010)
Încheierea semestrului preşedinţiei belgiene a Consiliului UE a fost marcată de desfăşurarea la Bruxelles a lucrărilor Consiliului European de iarnă.
Pe agenda reuniunii Consiliului de iarnă au figurat subiectul relaţiilor externe ale Uniunii Europene, respectiv subiectul politicii economice ... Continuare în pagina 5

Preşedinţia ungară
Statele membre ale Uniunii Europene asigură prin rotaţie, pentru şase luni, preşedinţia Consiliului, principalul organ de decizie al UE. În prima jumătate a anului 2011, acest rol va fi îndeplinit de Ungaria, conform planificării în care rândul României va veni în a doua jumătate a anului 2019 ... Continuare în pagina 6

Strategia de extindere şi rapoartele privind progresele înregistrate în 2010
Pe 9 noiembrie 2010, Comisia Europeană a adoptat documentul strategic anual menit să detalieze politica sa de extindere a UE. Se preconizează ca documentul să includă şi un rezumat al progreselor înregistrate în ultimul an de Croaţia, Islanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia, precum şi de Bosnia şi Herţegovina, Serbia şi Kosovo ... Continuare în pagina 7

--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Redactor-şef: Mădălina Paula Magnusson
Redactori: Mariana Bara, Agnes Nicolescu, Mihai Sebe
Grafică şi DTP: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Loredana Licuţa, Mihaela Papa, Diana Popa, Mona Răus

Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact:
newsletter@ier.ro  

© Institutul European din România, 2011