Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 23 - noiembrie 2010 pdf

Interviu

Gabriela DRĂGAN - Director General al Institutului European din România
Acum ceva timp vorbeaţi de repoziţionarea şi redefinirea identităţii instituţionale a IER. Am constatat că într-adevăr după aderare IER s-a reorientat către noile priorităţi ce decurg din statutul României de ţară membră a UE. Ne puteţi spune câteva gânduri privind acest aspect din viaţa instituţională a IER?
Coincidență fericită, primii șapte ani din existența Institulului au fost și cei în care România a cunoscut un accelerat proces de europenizare. În acești ani au început și s-au finalizat negocierile de aderare și, în mod firesc, ca o încununare a tuturor acestor eforturi, a fost semnat și Tratatul de aderare la UE. Ca atare, 2007 a marcat un punct de inflexiune, atât pentru România, în ansamblul său, cât și pentru IER, în particular, Institutul fiind, evident, parte a peisajului instituțional românesc... Continuare în pagina 1

Eveniment

Noua arhitectură a politicii de coeziune a Uniunii Europene: Creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii
(Smart, Sustainable, Inclusive Growth)
În data de 10 noiembrie 2010, Comisia Europeană a publicat cel de-al cincilea Raport privind coeziunea economică, socială şi teritorială. Cu ocazia prezentării raportului, comisarul UE pentru politica regională, Johannes Hahn, afirma: Constatările din acest raport şi consultările care vor urma ne vor ajuta să pregătim o politică de coeziune mai bine adaptată la situaţia economică de azi ... Continuare în pagina 3

Evaluarea fondurilor structurale şi de coeziune
În data de 3 noiembrie a avut loc video-seminarul cu privire la Raportul oficial de evaluare a fondurilor structurale şi de coeziune 2007 – 2013. Evenimentul găzduit de Hotnews.ro i-a avut ca invitaţi pe reprezentanţi ai Ministerului de Finanţe, ai Institutului European din România, ai consultanţilor şi ONG-urilor şi a constat în dezbaterea concluziilor şi recomandărilor incluse în raport ... Continuare în pagina 4

Masă rotundă IER „Noul concept strategic al NATO - Perspective şi oportunităţi”, 29 octombrie 2010
În data de 29 octombrie 2010, Institutul European din România a organizat masa rotundă cu tema Noul concept strategic al NATO - Perspective şi oportunităţi, evenimentul având menirea de a aduce în discuţie lucrarea Working Paper Noul concept strategic al NATO – Un test pentru relaţiile transatlantice, realizată sub egida IER în anul 2010. Dezbaterea a reunit reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu, ai mediului academic, organizaţiilor nonguvernamentale, şi alţi specialişti care au abordat o serie de teme importante pentru evoluţia NATO, cu puţin timp înainte de reuniunea la nivel înalt a statelor membre ale Alianţei din 19-20 noiembrie de la Lisabona, prilej cu care va fi adoptat Noul document strategic al NATO ... Continuare în pagina 4

Cum ne reprezintă europarlamentarii români în Europa
Pe 1 noiembrie a.c. la sediul IER a avut loc conferinţa cu tema „Europarlamentarii români: cum ne reprezintă în Europa”. Evenimentul, realizat în parteneriat cu Institutul European din România a prilejuit lansarea unui studiu realizat de Institutul European pentru Democraţie Participativă – Qvorum, un raport elaborat cu privire la activitatea reprezentanților României în forul legislativ european ... Continuare în pagina 5

Incluziunea tinerilor pe piaţa muncii: a fi sau a nu fi…ocupaţi?
În data de 19 noiembrie 2010, IER, în parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare Economico-Socială – IRECSON, au organizat dezbaterea publică cu tema Incluziunea socială a tinerilor pe piaţa muncii: a fi sau a nu fi ... ocupaţi?
Iniţiativa vine în continuarea cercetării desfăşurate de ANBCC în luna mai 2010, prin proiectul „Întărirea capacităţii societăţii civile de a promova iniţiative pentru incluziune socială”. Cercetarea a folosit atât o abordare calitativă (72 focus-grupuri cu tineri) cât şi una cantitativă (cercetare pe bază de chestionar) ... Continuare în pagina 6

Publicație

Numărul din decembrie 2010 al RJEA
În numărul din decembrie al RJEA diverşi cercetători analizează subiecte de un deosebit interes pentru specialiştii în afaceri europene precum cadrul de cooperare regională, poziţia partidelor politice turce faţă de UE, condiţionalitatea din cadrul PEV, europenizarea politicii externe a României, sistemul european de achiziţie a armamentului, relaţia dintre cunoştinţele politice şi încrederea în UE la nivelul cetăţenilor României şi interconexiunea dintre infrastructurile critice româneşti şi cele europene ... Continuare în pagina 6

Analiză | Opinie

Strategia energetică a UE – Este Europa pregătită să înfrunte provocările următorului deceniu în domeniul energiei?
Comunicarea adoptată pe 10 noiembrie, intitulată O strategie pentru o energie competitivă, durabilă şi sigură, subliniază faptul că chestiunea energetică este una dintre cele mai mari provocări pe care trebuie să le înfrunte Europa. Activităţile care trebuie întreprinse nu sunt deloc simple, într-un context economic şi financiar nefavorabil punerii în aplicare a investiţiilor necesare în domeniul energiei în următorul deceniu. Un alt element care trebuie luat în considerare este faptul că emisiile aferente sectorului energiei reprezintă aproape 80% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE ... Continuare în pagina 8

Noua Strategie europeană pentru comerţ
Creşterea Europei şi a rolului ei global
În noiembrie, Comisia a lansat o nouă strategie pe aceeaşi linie cu Strategia UE 2020 şi care are ca obiectiv redresarea economică a Europei, creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Comunicarea, cu titlul Comerţ, creştere şi afaceri internaţionale prezintă politica comercială ca o componentă de bază a Strategiei UE 2020 ... Continuare în pagina 9

Politica agricolă comună în așteptarea bugetului UE
Articolul 39 (ex-articolul 33 TCE) din versiunea consolidată a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene preia ca atare textul din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene din 1957:
“Politica agricolă comună are ca obiective:
(a) creşterea productivităţii agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin asigurarea dezvoltării raţionale a producţiei agricole, precum şi prin utilizarea optimă a factorilor de producţie şi, în special, a forţei de muncă ... Continuare în pagina 10

Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2011
Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, în cadrul Discursului privind Starea Uniunii, susţinut public în 7 septembrie 2010 a prezentat principalele obiective politice şi economice ale Uniunii Europene pentru anul următor. După o serie de dezbateri în interiorul instituţiilor europene, aceste propuneri s-au materializat într-o serie de acţiuni concrete prezentate la sfârşitul lunii octombrie 2010 în cadrul Programului de lucru al Comisiei pentru anul 2011 ... Continuare în pagina 11

Promo

Working Paper nr. 27 Către un model dinamic de radicalizare a terorismului / Towards a dynamic model of terrorist radicalization
Working Paper nr. 28
Iniţiative ale Uniunii Europene în regiunea mediteraneană
Working Paper nr. 29 Ideea de Europa în România interbelică / Idea of Europe in inter-war Romania 
Pentru mai multe detalii accesați pagina 12

--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Redactor-şef: Mădălina Paula Magnusson
Redactori: Alina Arhire, Mariana Bara, Agnes Nicolescu, Mihai Sebe
Grafică şi DTP: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Loredana Licuţa, Anca Mihalache, Mihaela Papa, Diana Popa, Mona Răuş

Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact:
newsletter@ier.ro  

© Institutul European din România, 2010