Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 22  octombrie 2010 pdf

IER recomandă:

Conferinţă EPIN la Nicosia
În luna octombrie la Nicosia, reprezentanţi a peste zece institute de Afaceri europene din reţeaua EPIN s-au reunit în Cipru pentru a dezbate punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona, relaţiile UE - Turcia - Cipru şi securitatea energetică în Europa - toate aceste teme fiind provocări de actualitate în Uniunea Europeană ... Mai multe detalii găsiţi în prima pagină a publicaţiei.

Agenda IER: noiembrie 2010
Curs IER: Seminar de pregătire pentru concursurile de angajare la instituţiile europene (2 - 4 noiembrie)
Curs IER:
Procedura de încălcare a dreptului Uniunii Europene conform art. 258 TFUE - o analiză practică (16 - 17 noiembrie)
Curs IER:
Manager de proiect (22 noiembrie - 7 decembrie)

INTERVIU

Valentin Lazea - Economist şef, BNR
Aderarea la eurozonă este un proiect naţional
Există opinii la nivel european conform cărora valul de austeritate care a cuprins majoritatea ţărilor UE este de natură să compromită fragila recuperare economică de după criză şi să ameninţe însăşi existenţa monedei unice europene. Din punctul dvs. de vedere, există într-adevăr motive de îngrijorare în ceea ce priveşte căderea monedei euro?

În ceea ce priveşte măsurile de austeritate din ţările UE, trebuie spus răspicat că acestea sunt inevitabile şi că nu există alternativă. Deficitul bugetar a depăşit pragul de 3% din PIB în toate ţările UE (cu excepţia Luxemburgului), în timp ce datoria publică a depăşit, în medie, cifra de 60% din PIB şi, la ritmurile actuale, tinde în doi - trei ani să depăşească 100% din PIB ... Continuare în pagina 2

POLITICI UE

Politica de ocupare în vremuri de criză
Mobilitatea forţei de muncă în Uniunea Europeană
2010 este în Uniunea Europeană Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale. Statistic, aproape unul din cinci cetăţeni europeni este ameninţat de sărăcie, la standardele Uniunii. Dacă în 2008 numărul acestora era de 78 milioane1, în 2010 constatăm că a ajuns la 84 milioane2,  ca urmare a creşterii bruşte a şomajului, efect al crizei financiare şi a declinului economic. Anul 2010 cunoaşte frământări şi manifestaţii de stradă ca reacţie la măsuri de criză şi politici sociale adoptate în Grecia, în  Franţa ... Continuare în pagina 3

EVENIMENT

Institutul European din România la EconomicFest
Cea de-a doua ediţie a Târgului Economico-Juridic EconomicFest a avut loc în perioada 14 - 17 octombrie 2010 la World Trade Center Bucureşti. Organizatorii au dorit ca evenimentul să ilustreze un concept integrat, alăturând o manifestare expoziţională şi un ansamblu de conferinţe adresate celor interesaţi de domeniul afacerilor europene şi de cel economico-juridic în general ... Continuare în pagina 4

Îmbunătăţirea competenţelor profesionale  în rândul absolvenţilor şi al tinerilor: o şansă pentru viitor
La 30 septembrie a.c., IER a organizat, în parteneriat cu UNESCO - CEPES, masa rotundă cu tema Îmbunătăţirea competenţelor profesionale în rândul absolvenţilor şi al tinerilor: o şansă pentru viitor.
Conferinţa a avut ca temă atât studiul realizat de doamna Valentina Vasile, prof. univ. dr., director ştiinţific al Institutului de Economie Naţională din cadrul Academiei Române în colaborare cu doamna Gabriela Prelipcean ... Continuare în pagina 4


Conferinţa europeană la nivel înalt Anticiparea şi managementul restructurării responsabile -  Parteneriate pentru protejarea angajaţilor
Conferinţa europeană a reunit reprezentanţi ai tuturor ţărilor membre din sectorul public, angajatori, sindicate şi a fost prilejuită de finalizarea proiectului ARENAS  derulat de Centrul Internaţional de Training al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ITC-ILO) finanţat de Comisia Europeană, Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse ... Continuare în pagina 5

Limba română în instituţiile Uniunii Europene
Reprezentanţa Comisiei Europene din România a găzduit în data de 8 octombrie conferinţa de instituire a primei reţele de experţi români care vor colabora permanent cu traducătorii de la Comisia Europeană. Reţeaua RO+ sau Reţeaua de excelenţă a limbii române folosite în instituţiile Uniunii Europene va asigura colaborarea lingvistică şi terminologică între Departamentul de Limba Română din cadrul Direcţiei Generale Traduceri (DGT) a Comisiei şi experţi români ... Continuare în pagina 5

PROMO

Colaborare IER – EIPA cu ocazia seminarului dedicat procedurii de încălcare a dreptului comunitar
Parteneriatul dintre Institutul European din România şi antena din Luxemburg a Institutului European de Administraţie Publică (European Institute of Public Administration – EIPA) – Centrul European pentru Judecători şi Avocaţi (European Centre for Judges and Lawyers) continuă şi în anul curent prin organizarea unui seminar dedicat procedurii de încălcare a dreptului comunitar, cunoscută de specialişti şi prin termenul din limba engleză – infringement.... Mai multe detalii în pagina 6

--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Pentru a primi viitoarele numere ale Newsletter-ului Institutului European din România, vă puteţi abona accesând următorul link: www.ier.ro 

Redactor-şef: Mădălina Paula Magnusson
Redactori: Alina Arhire, Mariana Bara, Agnes Nicolescu, Mihai Sebe
Grafică şi DTP: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Loredana Licuţa, Mihaela Papa, Diana Popa
Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact: 
newsletter@ier.ro
 

© Institutul European din România, 2010