Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 21 –  septembrie 2010 pdf

IER recomandă:
2010 – Anul European al combaterii sărăciei şi excluziunii sociale
Campania de informare Ştiţi ce poate face Europa socială pentru dumneavoastră?
Institutul European din România a participat în ziua de 18 septembrie a.c. la evenimentul CIRCUS – „Ştiţi ce poate face Europa Socială pentru dumneavoastră?” ... Mai multe detalii găsiţi în prima pagină a publicaţiei.

Agenda IER: octombrie 2010

Curs IER: Programul autorizat de specializare pentru ocupaţia FORMATOR (4 – 8 octombrie)
Curs IER:
Seminar de pregătire pentru concursurile de angajare în Instituţiile Europene (12 – 14 octombrie)
Curs IER:
Comunicarea pe proiectele cu finanţare europeană (16 – 17 octombrie)
Curs IER:
Program specializat de formare în afaceri europene (18 – 22 octombrie
)

INTERVIU

Leonard Orban - Consilier prezidenţial, fost Membru al Comisiei Europene, Preşedinte de onoare al IER
Beneficiile aderării României la Uniune sunt majore

Comisia Europeană va lansa în această lună discuţiile privind cadrul bugetar 2014 – 2020. Cum credeţi că se vor desfăşura negocierile privind marile politici comunitare – cea agricolă comună şi cea de coeziune – şi care va fi impactul asupra strategiei Europa 2020?
În primul rând, trebuie spus faptul că nu cunoaştem perioada pentru care se va adopta noul buget al Uniunii. În discursul privind starea Uniunii, prezentat în faţa Parlamentului European, în data de 7 septembrie, preşedintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso, a menţionat posibilitatea adoptării viitorului buget al Uniunii Europene pentru o perioadă de 10 ani, cu o revizuire la mijlocul intervalului ...
Continuare în pagina 2

POLITICI UE

Politica de coeziune
Principiile politicii de coeziune a Uniunii Europene 2007 – 2013 se regăsesc în Orientările Strategice Comunitare pentru Coeziune (Community Strategic Guidelines), document al Comisiei Europene care stabileşte priorităţile de dezvoltare la nivelul Uniunii, în următoarea perioadă. Fondul Social European este unul dintre fondurile structurale create pentru a contribui la atenuarea diferenţelor de dezvoltare atât între statele membre, cât şi între regiunile Uniunii Europene ... Continuare în pagina 3

EVENIMENT

A IX-a ediţie a Colocviului Naţional de Terminologie – Terminografie – Terminotică 3 T
Organizat de Asociaţia Română de Terminologie (TermRom), Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Uniunea Latină şi Comitetul Electrotehnic Român, colocviul s-a bucurat de o numeroasă audienţă. Domnul prof. dr. ing. Florin Teodor Tănăsescu, preşedintele TermRom, a prezentat în deschidere mesajul transmis de către dl Daniel Prado, care a exprimat susţinerea Uniunii Latine faţă de activitatea terminologică din România ... Continuare în pagina 4

Conferinţa Dezvoltare Durabilă la Marea Neagră
În perioada 27 – 29 august 2010 a avut loc la Constanţa conferinţa Dezvoltare Durabilă la Marea Neagră, organizată de Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) şi de Clubul Român pentru Relaţii Externe, Diplomaţie şi Afaceri Europene (CRREDAE). În cadrul evenimentului s-au desfăşurat o serie de grupuri de lucru, adresate studenţilor şi tinerilor cercetători, atât români, cât şi străini: astfel, primul atelier de lucru s-a constituit într-o competiţie de eseuri ştiinţifice pe tema „Geopolitică şi Geostrategie la Marea Neagră”, iar cel de-al doilea a adus în atenţia participanţilor proiectele ... Continuare în pagina 4

ACTUALITATE

 

Cursuri de formare la IER
În luna septembrie, Serviciul Formare în Afaceri Europene a organizat patru sesiuni de cursuri. În perioada 6 – 10 septembrie s-a desfăşurat cursul de Formare Generală în Afaceri Europene, curs ce a definit principalele domenii de integrare, politicile europene majore şi direcţiile lor de acţiune, precum şi legătura dintre acestea şi politicile naţionale ale statelor membre. Această sesiune a fost organizată la cererea Camerei Deputaţilor ... Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 5.

PROMO

Ghidul pentru traducerea în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 6.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Pentru a primi viitoarele numere ale Newsletter-ului Institutului European din România, vă puteţi abona accesând următorul link: www.ier.ro 

Redactor-şef: Mădălina Paula Magnusson
Redactori: Alina Arhire, Mariana Bara, Agnes Nicolescu, Mihai Sebe
Grafică şi DTP: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Loredana Licuţa, Mihaela Papa, Diana Popa
Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact: 
newsletter@ier.ro
 

© Institutul European din România, 2010