Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 19 - 20 –  iulie - august 2010 pdf

IER recomandă:
Ocupaţii introduse în COR la solicitarea IER
Avem onoarea de a vă anunţa că în iulie 2010 Institutul European din România a primit din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale avizul favorabil pentru actualizarea Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) prin introducerea ocupaţiilor de revizor jurist, revizor lingvist şi terminolog ...
Mai multe detalii găsiţi în prima pagină a publicaţiei.

Agenda IER: septembrie - octombrie 2010

Curs IER: Formare generală în afaceri europene 6 - 10 septembrie
Curs IER: Achiziţii publice 22 - 24 septembrie
Curs IER: Sisteme integrate de gestionare a deşeurilor în contextul legislaţiei europene 27 - 29 septembrie
Curs IER:
Comunicarea pe proiectele cu finanţare europeană 16 - 17 octombrie

PUBLICAŢIE

Agnes Nicolescu, Noul concept strategic al NATO – Un test pentru relaţiile transatlantice/ NATO’s New Strategic Concept – A Test for Transatlantic Relations, Colecţia Working Paper IER, nr. 26, Editura Institutul European din România, Bucureşti, 2010, 54 p.
Credibilitatea şi eficienţa NATO sunt direct influenţate de maniera în care noul său concept strategic abordează şi propune soluţii de gestionare a problemelor fundamentale şi de structură care vor afecta angajamentele Alianţei Nord-Atlantice pe termen scurt şi mediu. Provocarea majoră a acestui nou concept strategic constă în găsirea acelui echilibru sensibil între asigurarea capacităţii de descurajare ... Continuare în pagina 2

EVENIMENT

Apariţia publicaţiei EU-27 Watch, nr. 9, iulie 2010
În luna iulie a acestui an, Institut für Europäische Politik din Berlin a publicat numărul 9 al publicaţiei EU-27 Watch, care cuprinde contribuţii din toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv din România. Publicaţia oferă o perspectivă asupra actualelor dezbateri naţionale privind politicile europene în cele 27 de state membre şi patru state candidate, pe o perioadă ... Continuare în pagina 3

PUBLICAŢIE

Ghid pentru traducerea în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
Armonizarea legislaţiei naţionale în raport de reglementările Uniunii Europene este în acelaşi timp un scop şi un mijloc de raliere la valorile europene. Cunoaşterea jurisprudenţei – atât a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, cât şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului –, dincolo de caracterul obligatoriu în anumite cazuri ... Continuare în pagina 4

PROMO

RJEA, volumul 10, numărul 3
Cel de-al treilea volum RJEA din 2010 abordează teme cheie precum redresarea post-criză, legea antitrust, bunăstarea consumatorilor, OMC, comunicarea electorală, politicile agricole, Balcanii, Parteneriatul Estic şi religia. ... Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 5.

Cursuri de toamnă la IER
Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 6.

--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Pentru a primi viitoarele numere ale Newsletter-ului Institutului European din România, vă puteţi abona accesând următorul link: www.ier.ro 

Redactor-şef: Mădălina Paula Magnusson
Redactori: Alina Arhire, Mariana Bara, Agnes Nicolescu
Grafică şi DTP: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Gigi Mihăiţă, Mihaela Papa
Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact: 
newsletter@ier.ro
 

© Institutul European din România, 2010