Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 17 - mai 2010 pdf

IER recomandă:
Comisia Europeană şi viitorul învăţământului profesional şi al formării profesionale
Cheia succesului Europei într-o lume globalizată este reprezentată de calitatea resurselor umane şi de capacitatea acestora de a aduce progres şi creştere economică. Strategia Europa 2020 accentuează importanţa educaţiei şi a formării profesionale care au menirea de a promova o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii ...
Mai multe detalii găsiţi în prima pagină a publicaţiei.

INTERVIU

EMIL DINGA - Director general adjunct al Institutului Bancar Român, Coordonator al studiului SPOS 2010 Noua Strategie europeană pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă (UE 2020)
Strategia Europa 2020 trebuie să fie considerată, în mod fundamental, un proiect intelectual

De ce este nevoie de Strategia Europa 2020?
După cum se știe, pentru construcția europeană în domeniul economic și social este în vigoare Agenda Lisabona, dar aceasta vizează sfârșitul anului 2010. Așadar, un prim argument pentru necesitatea noii Strategii este cel al continuității ... Continuare în pagina 2

ACTUALITATE

Agenda IER: iulie 2010
Curs IER: Sistemul normativ al UE - 5 - 6 iulie

Proiectul de Studii de Strategie şi Politici (Strategy and Policy Studies) SPOS 2010
În cadrul Proiectului de Studii de Strategie şi Politici (SPOS) 2010 sunt în curs de realizare patru studii, având ca teme: „Adaptarea legislaţiei, a instituţiilor şi a politicilor naţionale la modul de funcţionare al Uniunii, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona”, „Noua Strategie europeană pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă (Europa 2020)... Continuare în pagina 3

EVENIMENT

Europa 2020
În intervalul 21 – 28 mai 2010 a avut loc la Centrul Infoeuropa, sub coordonarea DAE, o serie de patru întâlniri tematice pe tema obiectivelor naţionale ale Strategiei Europa 2020 care a reunit reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, ai partenerilor sociali, ai mediului academic şi ai societăţii civile... Continuare în pagina 4

PROMO

RJEA, volumul 10, nr. 2
Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 5.

Cele mai recente numere din colecţia de studii IER - Working Paper Series
Working Paper Comerţul cu servicii al UE sub impactul globalizării şi al crizei economice
Working Paper Noul concept strategic al NATO – un test pentru relaţiile transatlantice
Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 6.

--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Pentru a primi viitoarele numere ale Newsletter-ului Institutului European din România, vă puteţi abona accesând următorul link: www.ier.ro 

Redactor-şef: Mădălina Paula Barbu
Redactori: Alina Arhire, Mariana Bara, Agnes Nicolescu
Grafică şi DTP: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Magdalena Ciornei, Loredana Licuţa, Mihaela Papa, Cristina Pelerini, Diana Popa
Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact: 
newsletter@ier.ro
 

© Institutul European din România, 2010