Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 16 - aprilie 2010 pdf

IER recomandă:
De ce 9 Mai Ziua Europei
Pe 9 mai 1950, la Paris, ministrul afacerilor externe, Robert Schuman, a citit în faţa presei internaţionale o declaraţie prin care chema Franţa, Germania şi alte state ale Europei să îşi pună în comun producţiile de cărbune şi oţel ...
Mai multe detalii găsiţi în prima pagină a publicaţiei.

Agenda IER: iunie 2010
Curs IER: Uniunea economică şi monetară (1 – 2 iunie)
Curs IER: Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice (9 – 11 iunie)
Curs IER: Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice (14 – 16 iunie)

INTERVIU

Prof. univ. dr. MOISĂ ALTĂR - Catedra de Monedă, Academia de Studii Economice, Bucureşti
Ieşirea României din criză şi relansarea procesului de creştere economică depind în mod esenţial de creşterea calităţii finanţelor publice

Cum comentaţi factorul calităţii finanţelor publice în asigurarea unei eficienţe înalte a politicilor fiscal-bugetare?
Un element esenţial pentru asigurarea unei eficienţe înalte a politicilor fiscal-bugetare îl reprezintă creşterea continuă a calităţii finanţelor publice. În prezent, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul unor organisme internaţionale, cum ar fi Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional, OECD, Banca Mondială ş.a., există o preocupare majoră privind creşterea calităţii finanţelor publice ... Continuare în pagina 2


EVENIMENT

Conferinţa internaţională privind Politica de coeziune de la Agenda Lisabona la Strategia Europa 2020: Noi perspective
Ambasada Poloniei în România şi Institutul European din România au avut plăcerea să organizeze Conferinţa internaţională Politica de coeziune de la Agenda Lisabona la Strategia Europa 2020: Noi perspective. Evenimentul a avut loc vineri, 30 aprilie 2010. Au participat cu intervenţii doamna prof. Danuta Hübner, Preşedinta Comitetului pentru dezvoltare regională din Parlamentul European, precum şi alţi oficiali importanţi şi specialişti din România şi Polonia ... Continuare în pagina 3

PROMO

„Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice”
Îmbinând experienţa de zece ani în traducerea şi revizia acquis-ului comunitar preaderare cu principiile standardului european SR EN 15038, Direcţia Coordonare Traduceri (DCT) a conceput programul „Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice”, prima sesiune desfăşurându-se în perioada 3 – 5 martie 2010, la sediul IER ... Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 4.

--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Pentru a primi viitoarele numere ale Newsletter-ului Institutului European din România, vă puteţi abona accesând următorul link: www.ier.ro 

Redactor-şef: Mădălina - Paula Magnusson
Redactori: Alina Arhire, Mariana Bara, Agnes Nicolescu
Grafica: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Loredana Licuţa, Mihaela Papa, Diana Popa
Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact: 
newsletter@ier.ro
 

© Institutul European din România, 2010